Publication detail

Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů

NOVOTNÝ, M. CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P. PLOTĚNÝ, K. TOBIÁŠ, J. JOHN, J. ONDRAČKA, T.

Original Title

Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů

English Title

Verification of the effectiveness of the hygienisation of sewage sludge

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

V současné době je na trhu v České republice a ve východní Evropě několik technologií, které se zabývají zpracováním a hygienizací kalů. Technologie pro hygienizaci kalů jsou již dostupné na trhu, avšak jsou vhodné zejména pro velké čistírny – pro menší čistírny jsou tyto technologie v praxi nevyzkoušené a likvidace kalů se řeší odvozem kalů na velké čistírny. Tento způsob likvidace je v mnoha případech spojen s logistickými a technologickými problémy na čistírnách odpadních vod. Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace čistírenských kalů určených především pro menší zdroje znečištění, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost hygienizace potřebnou k prohlášení kalu za hygienizovaný.

English abstract

Currently, there are several technologies on the market in the Czech Republic and Eastern Europe that address sludge handling and sanitation. However, the technologies for sludge sanitation available on the market are suitable for large treatment plants - for smaller ones, these technologies are untested in practice and the removal of sludge to large treatment plants is in many cases associated with logistical problems, technological problems at the treatment plants and the overall impact on environmental hygiene poses health risks. The aim of the project is to validate 5 sludge sanitization technologies targeted mainly for smaller pollution sources at operational scale, to evaluate their operational and investment costs and the efficiency of pathogen inactivation needed to declare sludge as sanitized.

Keywords

hygienizace, pasterizace, dlouhodobé skladování, vápnění, čistírenský kal

Key words in English

hygienization, pasteurization, long-term storage, liming, sewage sludge

Authors

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; JOHN, J.; ONDRAČKA, T.

Released

6. 10. 2022

Publisher

ARDEC, s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-94-5

Book

MĚSTSKÉ VODY 2022

Edition number

1.

Pages from

223

Pages to

230

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT179670,
  author="NOVOTNÝ, M. and CHORAZY, T. and HLAVÍNEK, P. and PLOTĚNÝ, K. and TOBIÁŠ, J. and JOHN, J. and ONDRAČKA, T.",
  title="Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2022",
  year="2022",
  number="1.",
  pages="223--230",
  publisher="ARDEC, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-94-5"
}