Project detail

Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Standardní projekt specifického výzkumu VUT v Brně, který se zaměřuje na řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí. Zvláštní pozornost je věnována úpravě vody pomocí sorpce, čištění odpadních vod, využití šedých a dešťových vod ve městech a obcích. Řešitelský tým projektu je tvořen šesti studenty doktorského studijního programu na Ústavu vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně a jejich čtyřmi školiteli.

Mark

FAST-S-21-7424

Default language

Czech

People responsible

Fučík David, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krulová Martina, Ing. - fellow researcher
Moravčíková Světlana, Ing. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Ručka Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Singrová Veronika, Ing. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Biela Renata, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Testing of Siphonic Roof Drains. KOMVY 2021. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2021. p. 36-43. ISBN: 978-80-227-5092-9.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Monitoring Diclofenac Removal by Selected Adsorption Materials. Water research and Inovations in Digital Era - Book of abstracts. 1. Riga, Latvia: Riga Technical University, 2021. p. 90-91. ISBN: 978-9934-22-618-2.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠVÁBOVÁ, M. Laboratorní testování účinnosti čištění a rekuperace tepelné energie šedé vody pro opětovné využití. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 6, s. 3-11. ISSN: 1211-0760.
Detail

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; PRAX, O.; STEHLÍK, D. Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 195-203. ISBN: 978-80-86020-92-1.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; ŠEVELA.P.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; POLÁŠEK P.; HLAVÍNEK, P.; BOUBÍNOVÁ, M. Systém rekuperace tepla a čištění šedé vody k opětovnému využití v laboratorních a reálných podmínkách. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 228-234. ISBN: 978-80-86020-92-1.
Detail

LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R.; MORAVČÍKOVÁ, S. Adsorption capacity assessment for selected adsorbents in the removal of over the counter (OTC) analgesics from water. DESALIN WATER TREAT, 2022, vol. 274, no. 2022, p. 159-172. ISSN: 1944-3994.
Detail

HLUŠTÍK, P.; SINGROVÁ, V. Construction and technical condition of sewer networks in the Czech Republic. 21st INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE - SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Austria: SGEM WORLD SCIENCE Scholarly Society 2021, 2021. p. 53-59. ISBN: 978-619-7603-26-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T. Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 436-441. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

VELIKOVSKÁ, K. Čištění šedé vody v laboratorních a reálných podmínkách membránovým bioreaktorem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 420-424. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Monitoring the effectiveness of selected sorption materials in removing diclofenac from water. In 3rd International Conference on Advances in Environmental Engineering, AEE 2021. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Change in dissolved oxygen concentrations during aeration and mixing using a combined system. In 3rd International Conference on Advances in Environmental Engineering, AEE 2021. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Comparison of Selected Sorption Materials for Removal of Toxic Metals from Water. ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - Book of abstracts. 1. Varšava, Polsko: Polish Academy of Sciences, 2021. s. 106-107.
Detail