Publication detail

Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE

NOVOTNÝ, M. CHORAZY, T.

Original Title

Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE

English Title

Optimization of the Construction Layers of Green Parking Lot when Using AS-TTE Grassing Blocks

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží. Cílem tohoto výzkumu je optimalizovat konstrukční vrstvy zelených parkovišť při použití zasakovacích roštů AS-TTE. Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky na únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek.

English abstract

The current way in drainage of roads is the concentration of rainwater in the subsoil of roads, so that rainwater does not drain into the sewer system, but freely infiltrates into the subsoil. The aim of this research is to optimize the structural layers of green parking lots with AS-TTE grassing blocks. During the design of structural layers and new types of materials, will be optimized to allow maximum water infiltration into the subsoil and at the same time keep the requirements for load-bearing capacity of structural layers according to ČSN 72 1006. Laboratory tests will be performed focusing on basic physical and mechanical properties, water permeability and adsorption of oil drips.

Keywords

modrozelená infrastruktura, zelené parkoviště, biouhel, adsorpce ropných látek,

Key words in English

blue-green infrastructure, green parking lot, biochar, oil adsorption.

Authors

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.

Released

27. 1. 2022

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

ISBN 978-80-86433-76

Book

Juniorstav 2022 – sborník příspěvků

Edition number

1.

Pages from

436

Pages to

441

Pages count

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176357,
 author="Michal {Novotný} and Tomáš {Chorazy}",
 title="Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE",
 booktitle="Juniorstav 2022 – sborník příspěvků",
 year="2022",
 number="1.",
 pages="436--441",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 address="Brno",
 doi="10.13164/juniorstav.2022.436",
 isbn="ISBN 978-80-86433-76",
 url="http://hdl.handle.net/11012/203475"
}