Publication detail

Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště

NOVOTNÝ, M. CHORAZY, T. MACSEK, T. RAČEK, J. HLAVÍNEK, P. KOCIFAJOVÁ, M. PRAX, O. STEHLÍK, D.

Original Title

Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště

English Title

Possibilities of using the biochar as an innovative substrate for green parking lot

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Článek se věnuje hodnocením sorpčních vlastností strukturovaných substrátů a testováním únosnosti v reálných podmínkách propustných parkovišť. Cílem je navrhnout optimální souvrství pro zatravňovací rošty AS-TTE, které adsorbuje olejové úkapy, bude dostatečně propustné a zároveň se prokáže únosnost na úrovni pozemních komunikací. Testování sorpčních vlastností probíhá v laboratorních podmínkách a následně bude testováno na venkovní parkovací ploše vybudované ve výzkumném centru AdMaS.

English abstract

The article deals with the assessment of sorption properties of structured substrates and testing the load-bearing capacity in real conditions of permeable parking lots. The aim is to obtain an optimal layer for AS-TTE grassing blocks, which adsorbs oil drips, will be sufficiently permeable and at the same time keep the load-bearing capacity at the level of roads. Testing of sorption properties takes place in laboratory conditions and will subsequently be tested in an outdoor parking area built in the AdMaS research Center.

Keywords

Zelené parkoviště, zelená infrastruktura, biouhel

Key words in English

green parking lot, green infrastructure, biochar

Authors

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; PRAX, O.; STEHLÍK, D.

Released

7. 10. 2021

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-92-1

Book

MĚSTSKÉ VODY 2021

Edition number

1.

Pages from

195

Pages to

203

Pages count

9

BibTex

@inproceedings{BUT172940,
  author="NOVOTNÝ, M. and CHORAZY, T. and MACSEK, T. and RAČEK, J. and HLAVÍNEK, P. and KOCIFAJOVÁ, M. and PRAX, O. and STEHLÍK, D.",
  title="Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2021",
  year="2021",
  number="1.",
  pages="195--203",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-92-1"
}