Publication detail

Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace

English Title

Determination of oxygenation capacity of a combined mixing and aeration system

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Projekt je zaměřen na stanovení oxygenační kapacity konkrétního kombinovaného systému míchání a aerace Triton. Běžný způsob stanovení oxygenační kapacity provzdušňovacích zařízení není pro tento systém jasně stanoven a mnohdy je odborně odhadován. Dle provozních zkušeností je totiž možné tento systém využívat pro větší zatížení čistíren odpadních vod něž určují tyto výpočty. Cílem je úprava nebo zpřesnění běžně používaných vzorců pro výpočet oxygenační kapacity tohoto konkrétního systému.

English abstract

The project is focused on determining the oxygenation capacity of a specific combined mixing and aeration system Triton. The common method for determining the oxygenation capacity of aeration plants is not clearly defined for this system and is often professionally estimated. According to operational experience, it is possible to use this system for a higher load of wastewater treatment plants than determined by these calculations. The aim is to modify or refine the commonly used formulas for calculating the oxygenation capacity of this particular system.

Keywords

oxygenační kapacita, arecae, míchání, Triton, kombinovaný systém

Key words in English

oxygenation capacity, arecae, mixing, Triton, combined systém

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

8. 10. 2021

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

27

Pages count

27

BibTex

@misc{BUT176100,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace",
  year="2021",
  pages="1--27",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}