Project detail

Studium inkorporace nebezpečných odpadů a druhotných surovin v polymerní matrici speciálních kompozitních materiálů

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Tématem projektu je analýza využití druhotných surovin, resp. solidifikovaných nebezpečných odpadů v nátěrových, lepících a reprofilačních hmotách, určených především pro sanace betonových konstrukcí. Tyto materiály díky svým specifickým vlastnostem mají vysoký potenciál především pro využití v materiálech určených pro speciální aplikace, především v oblasti materiálů exponovaných působení agresivního prostředí.

Mark

FAST-S-20-6136

Default language

Czech

People responsible

Hermann Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrabálková Eliška, Ing. - fellow researcher
Majerová Jana, Ing. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stodolovská Šárka, Ing. - fellow researcher
Uher Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Žlebek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Efect of Chemical Aggressive Media on the Flexural Properties of Cured-In-Place Pipes Supported by Microstructure Observation and Acoustic Emission. Materials, 2020, vol. 13, no. 14, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
Detail

HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BORG, R. The Influence of Crystalline Admixtures on the Properties and Microstructure of Mortar-Containing By-Products. Buildings, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2075-5309.
Detail

HODUL, J.; MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Properties and Structure of UV Light Cured CIPP Composites. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 67-72. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
Detail

HERMANN, R.; HODUL, J.; JAKUBÍK, A. Polymer-Based Repair Mortar Containing Waste Perlite Powder. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 73-79. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, vol. 267, no. 120641, p. 1-14. ISSN: 0950-0618.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail