Publication detail

VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU

HODUL, J. MÉSZÁROSOVÁ, L. ČTVRTEČKOVÁ, A. DROCHYTKA, R.

Original Title

VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU

English Title

HIGH RESISTANT POLYMER REPAIR COMPOSITE WITH CONTENT OF CORUNDUM SAND

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se věnuje možnostem přípravy vysoce odolného správkového kompozitu na polymerní bázi (s použitým pojivem na bázi epoxidové, polyesterové a vinylesterové pryskyřice), s podílem vysoce abrazivního plniva s vysokou tvdostí ve formě korundového písku. Čláenk je zaměřen především na porovnání fyzikálních a mechanických vlastností, jako jsou například zpracovatelnost, objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku, soudržnost s podkladem, odolnost proti obrusu, tvrdost a odolnost proti vysokým teplotám v závislosti na druhu použitého pojiva se dvěmi variantami podílu plnovové složky.

English abstract

This paper deals with the possibilities of preparation of the highly resistant polymer-based repair material (using epoxy-, unsaturated polyester- and vinylester-based resins), with the high content of very abrasive filler with high hardness in the form of corundum sand. The paper is focused mainly on the comparison of physical and mechanical properties, such as workability, bulk density, flexural strength, compressive strength, cohesion with concrete, abrasion resistance, hardness, high temperature resistance, depending on the type of polymer binder, and two variants of proportion of filler are used.

Keywords

corundum sand; polymer resin; repair material

Key words in English

korundový písek; polymerní pryskyřice; reprofilačná hmota

Authors

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R.

Released

15. 12. 2020

Publisher

WTA CZ

Location

Praha

ISBN

1213-7308

Periodical

Zpravodaj WTA CZ

Number

2-4/2020

State

Czech Republic

Pages from

32

Pages to

37

Pages count

6

URL

BibTex

@article{BUT168054,
  author="Jakub {Hodul} and Lenka {Mészárosová} and Anna {Čtvrtečková} and Rostislav {Drochytka}",
  title="VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU",
  journal="Zpravodaj WTA CZ",
  year="2020",
  number="2-4/2020",
  pages="32--37",
  issn="1213-7308",
  url="http://www.wta.cz/zpravodaj-wta-cz-xxx"
}