Project detail

Problematika efektivního využití druhotných surovin v oblasti silikátových a nesilikátových kompozitů

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

On the project

Druhotné suroviny nacházejí svoje využití u rozličných materiálů. Z oblasti silikátů jsou to například vápeno-pískové kompozity, pórobetony, správkové malty, z oblasti nesilikátových kompozitů jsou to například nátěry a stěrky na polymerní bázi. Vhodnou skladbou receptur bude v rámci projektu usilováno o dosažení co nejlepších užitných vlastností těchto materiálů při maximálním využití druhotných surovin.

Mark

FAST-S-19-5779

Default language

Czech

People responsible

Černý Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čtvrtečková Anna, Ing. - fellow researcher
Martanová Jana, Ing. - fellow researcher
Matušková Veronika, Ing. - fellow researcher
Ondříčková Pavlína, Ing. - fellow researcher
Žlebek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Results

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 14-19. ISSN: 1757-8981.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, vol. 9, no. 12, p. 1-24. ISSN: 2079-6412.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. p. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R. Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem. Zpravodaj WTA CZ, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 9-12. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Switzerland: 2020. p. 293-298. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 3, no. 54, p. 373-378. ISSN: 1580-2949.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu. Materiály pro stavbu, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
Detail