Publication detail

Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.)

HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. CHORAZY, T. RACLAVSKÝ, J. VELIKOVSKÁ, K. KORYTÁŘ, I.

Original Title

Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.)

English Title

Overview of security measures for water infrastructure with a security risk (terrorist attacks, accidents, climate change, etc.)

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

V současné době jsou kanalizační sítě pro komunální i průmyslovou odpadní vodu standardně budovány pomocí jednoplášťových potrubí, a to i v environmentálně či jinak exponovaných lokalitách se zvýšeným rizikem. Zpravidla není prováděna a vyžadována on-line kontrola těsnosti potrubního pláště na těchto stokových sítích, a proto není zajištěna identifikace poruchy v době jejího vzniku. V těchto oblastech se zvýšeným rizikem tak není zabráněno případné kontaminaci půdy a podzemních vod, stejně jako není zajištěno operativní odstranění vzniklé závady. Podobně lze identifikovat také rizika související s oblastí úpravy a zásobování pitnou vodou.

English abstract

Currently, the sewage networks for municipal and industrial waste water are standardly built up also in the environmentally or some other exposed locations, by using of single-shell pipelines. At the most cases, there are not applied any on-line inspection system of the pipe jacket tightness. At these sewerage networks the inspection is not performed and required and therefore any failure identification at the time of its occurrence is not ensured. Thus, contamination of the soil and groundwater is not prevented, as well as the operative removal of the defect. Similarly, the risks associated with the treatment and supply of drinking water can also be identified.

Keywords

vodní hospodářství; zásobování pitnou vodou; bezpečnostní opatření; bezpečná kanalizace; monitoring kanalizace; monitoring pitné vody; dvouplášťová kanalizace

Key words in English

water management; drinking water supply; security measures; safe sewerage; sewerage monitoring; drinking water monitoring; double-walled sewers

Authors

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I.

Released

29. 3. 2019

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

71

Pages count

71

BibTex

@misc{BUT161978,
  author="Petr {Hlavínek} and Jakub {Raček} and Tomáš {Chorazy} and Jaroslav {Raclavský} and Kristýna {Velikovská} and Ivo {Korytář}",
  title="Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.)",
  year="2019",
  pages="1--71",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}