Project detail

NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME

Duration: 01.02.2019 — 30.04.2022

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder (2019-02-18 - 2022-04-30)

On the project

Jde o dílčí projekt v rámci projektu TN01000071 - Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC). Dílčí projekt obsahuje řešení vybraných dílčích cílů výzkumného programu 1 (Pokročilé materiály), 2 (Aditivní technologie) a 3 (Mechatronika, chytré technologie a virtuální dvojčata). Konkrétně se jedná o následující dílčí cíle: 1.1 Materiály pro aditivní inženýrství; 1.2 Studená kinetická depozice (cold spray); 1.3 Využití elektronového paprsku při výrobě a úpravě komponent; 2.1 Strukturované komponenty pro elektromagnetické aplikace; 2.2 Multimateriály; 2.6 Komponenty pro hydraulické obvody, 3.1. Konstrukce výrobních strojů a výrobní procesy; 3.4 Tribologické uzly a systémy; 3.5 Cyber-Physical Systems (CPS) a 3.6 Virtuální dvojče (výrobního stroje a výrobní procesy). Nosnou myšlenkou dílčího projektu je mechatronický přístup, který je založen na multidisciplinárním zapojení jednotlivých pracovišť a vývojových úkolů. Mechatronický přístup vývoje moderních strojů je aplikován na jednotlivé vývojové úkoly v oblasti pokročilých materiálů, aditivních technologií a mechatroniky. Dlouhodobým cílem pracoviště NCK MESTEC je vývoj chytrých strojů, zařízení a technologických procesů, které lze funkčností i digitalizací integrovat do technických celků dle trendu Průmyslu 4.0. Hlavním cílem je vyvíjet technické produkty na základě virtuálního prototypování, integraci s chytrých zařízeními (např. chytrá ložiska) a také využití moderních materiálů a výrobních technologií, včetně aditivní výroby jednotlivých prvků.Snahou je zapojení cyber-fyzikálních systémů do produktu a vyhodnocení celkové chování pomocí technologií virtuálních dvojčat. Z tohoto pohledu je logickou cestou spojit v jednom dílčím projektu výzkumné týmy operujících v oblastech materiálů pro aditivní technologie (včetně technologií studené kinetické depozice a elektronového paprsku), aditivních technologií (strukturovaných či multimateriálových), mechatronického vývoje, CPS, virtuálních dvojčat a také řešení jako jsou chytrá ložiska.

Keywords
NCK; Národní centrum kompetence; MESTEC; Strojírenství; Pokročilé materiály; Aditivní technologie; Mechatronika; Chytré technologie; Virtuální dvojčata

Mark

TN01000071/02

Default language

Czech

People responsible

Adámek Roman, Ing. - fellow researcher
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bražina Jakub, Ing. - fellow researcher
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Foltýn Jan, Ing. - fellow researcher
Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Formánek Martin, Ing. - fellow researcher
Frýza Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fuis Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - fellow researcher
Houfek Lubomír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrabec Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chalupa Jan, Ing. - fellow researcher
Jan Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janda Marcel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Jeniš Filip, Ing. - fellow researcher
Kočiš Petr, Ing. - fellow researcher
Kouřil Jan, Bc. - fellow researcher
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kovář Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krejčí Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kroupa Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kšica Filip, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kubík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lošák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Machů Zdeněk, Ing. - fellow researcher
Marada Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcián Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA - fellow researcher
Marek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Moncman Marek, Ing., DiS. - fellow researcher
Musil Filip, Ing. - fellow researcher
Najman Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Návrat Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Poliščuk Petr, Ing. - fellow researcher
Poliščuk Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Polnický Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Pruša Radomír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rajchl Matej, Ing. - fellow researcher
Ranuša Matúš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rubeš Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řehořek Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sláma Stanislav - fellow researcher
Slavíček Jakub, Ing. - fellow researcher
Spáčil Tomáš, Ing. - fellow researcher
Stara Vlastimil - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Martin, Ing. - fellow researcher
Svoboda Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Szabari Šimon, Ing. - fellow researcher
Šebek František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šreibr Vít, Ing. - fellow researcher
Štěpánek Roman, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaverka Ondřej, Ing. - fellow researcher
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vosynek Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrbka Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

NETME Centre
- (2019-02-05 - 2022-04-30)
NCC MESTEC - Advanced Materials Division
- (2019-02-01 - 2020-12-31)
NCC MESTEC - Division of Solid Mechanics and Mechatronics
- (2019-02-01 - 2020-12-31)
NCC MESTEC - Machine and Industrial Design Division
- (2019-02-01 - 2020-12-31)
NCC MESTEC - Production Machines and Robotics Division
- (2019-02-01 - 2020-12-31)
NCK Mestec - CVVOZE
- (2019-02-01 - 2020-12-31)

Link