Patent detail

Způsob výroby rotoru synchronního reluktančního motoru a rotor synchronního reluktančního motoru

VÍTEK, O. KLÍMA, P. PROCHÁZKA, P. KOUTNÝ, D. BÁRTA, J.

Patent type

Patent

Abstract

Obsahem patentu je řešení rotorů elektrických strojů se vyznačuje pevně spojenými (splynutými) dvěma nebo více druhy kovových materiálů, které mohou vykazovat různé magnetické, elektrické, mechanické a další vlastnosti. Jedná se o kombinaci materiálů v radiální rovině rotoru. Kombinací těchto materiálů je dosaženo obdobných elektrických a magnetických vlastností jako v případě řešení rotorů bez pevného spojení (splynutí) těchto materiálů, avšak navrhované řešení s pevně spojenými (splynutými) dvěma nebo více druhy kovových materiálů dosahuje nadto výrazně lepších mechanických vlastností rotoru. To je významné například pro dosažení vyšších obvodových rychlostí rotorů u vysokootáčkových strojů při současném zachování dobrých elektrických a magnetických vlastností těchto rotorů.

Keywords

Rotor s proměnnou reluktancí;synchronní reluktanční motor;aditivní výroba

Patent number

309876

Date of application

17. 11. 2022

Date of registration

22. 11. 2023

Date of expiry

17. 11. 2042

Owner

VUT v Brně

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www