Publication detail

Souhrnná výzkumná zpráva

VELIKOVSKÁ, K. RAČEK, J. MRAVCOVÁ, L. ŽIŽLAVSKÁ, A. HLAVÍNEK, P. RACLAVSKÝ, J. ŠIKULA, O. POLÁŠEK, P.

Original Title

Souhrnná výzkumná zpráva

English Title

Summary research report

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V rámci souhrnné výzkumné zprávy byly popsány metodické postupy měření fyzikílních parametrů a pro stanovení vybraných chemických a mikrobiologických parametrů zněčištění. Součástí souhrnné výzkumné zprávy jsou dále popsány výsledky a získaná data k opětovnému získávávní tepla z OV a z analýz šedé/bílé vody z testování technologického celku v laboratorních podmínkách a prototypu v reálných podmínkách.

English abstract

The summary report consists of procedure methods for measuring and determining physical, chemical and microbiological pollution parametres were described. The summary research report also describes the results and data obtained for heat recovery from wastewater and from analyses of greywater and white water from testing the technological unit in laboratory conditions and prototype in real conditions.

Keywords

metodický pokyn, výsledky testování, získávání tepla z OV, šedá voda

Key words in English

methods, results, heat recovery from wastewater, greywater

Authors

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.

Released

31. 5. 2021

Pages from

1

Pages to

101

Pages count

101

BibTex

@techreport{BUT177162,
  author="Kristýna {Velikovská} and Jakub {Raček} and Ludmila {Mravcová} and Adéla {Žižlavská} and Petr {Hlavínek} and Jaroslav {Raclavský} and Ondřej {Šikula} and Pavel {Polášek}",
  title="Souhrnná výzkumná zpráva",
  year="2021",
  pages="1--101"
}