Project detail

Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými plnivy a jejich chování za specifických podmínek namáhání

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2019-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen na analýzu a popis procesů, které se odehrávají při utváření struktury silikátových kompozitů s organickým plnivem obsahujících odpad na bázi cementové matrice a mineralizované dřevní hmoty (produkce prachu –7,000t/rok a odřezků – 5,000t/rok), teplárenskou škváru a jemnozrnný vápenec. Studium reakční kinetiky a mikrostruktury zajistí identifikaci a pochopení dějů, které se odehrávají ve hmotách kombinujících cementovou matrici, dřevěné plnivo a alternativní suroviny. Podstatné bude také studium chování těchto kompozitů za specifických podmínek (zvýšená vlhkost, SO2, CO2, mráz, Cl- aj.) při jejich namáhání. Přínosné bude zejména objasnění interakcí ve struktuře během mechanického zatěžování exponovaných hmot s využitím nedestruktivních metod (Impact-echo, ultrazvuk, atp.). Formování struktury, vlastnosti a chování cementotřískových desek za specifických podmínek nebyly prozatím dostatečně objasněny. Pro detailní 3D analyzování struktury bude využit počítačový tomograf, jehož nasazení pro tento účel není prozatím příliš rozšířené.

Keywords
Analýza; studium; mechanismus; utváření; strukura; alternativní; surovina; silikát; cement; matrice; organické plnivo; dřevo; plnivo; škvára; vápenec; kompozit; chování; specifické podmínky; namáhání.

Mark

19-00291S

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Dufka Amos, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořák Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-04-06 - not assigned)

Results

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š. Vliv aktuálně produkovaných alternativních surovin na bázi silikátů na vybrané parametry cementových kompozitů. Zpravodaj WTA CZ, 2019, roč. 2019, č. 3-4, s. 7-11. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Seldom Used By-product from Trimming Cement-bonded Particleboard Shows Potential for Modifying Building Materials Composition. Waste forum, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 368-377. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv prachového odpadu s obsahem silikátové matrice a organického plniva na vlastnosti cementových kompozitů. Waste forum, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 378-390. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Thermal treatment of by-product from cement-bonded particleboards production for further use. Waste forum, 2020, vol. 2020, no. 3, p. 131-141. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of use of non-traditional raw materials on properties and microstructure of cement-bonded particleboards. Waste forum, 2020, vol. 2020, no. 4, p. 254-262. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of Heating Plant Slag on Long-term Properties of Cement-bonded Particleboards. In Special Concrete and Composites 2021: 18th International Conference. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. p. 020029-1 (020029-9 p.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 1551-7616.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š. The Behavior of Cement-Bonded Particleboard with Modified Composition under Static Load Stress. Materials, 2021, vol. 14, no. 22, p. 1-31. ISSN: 1996-1944.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Long-term durability of cement-bonded particleboards with modified composition by waste dust. Waste forum, 2021, vol. 2021, no. 4, p. 250-261. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A. Cementotřískové desky s vyšším obsahem netradičních alternativních surovin substituujících pojivo a třísky. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 262-272. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; LÉDL, M.; VASAS, S. The effect of moisture on the properties of cement-bonded particleboards made with non-traditional raw materials. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2021, vol. 67, no. 1, p. 1-18. ISSN: 1435-0211.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Structural, physical and mechanical changes of cement-bonded particleboards during sudden fluctuations in temperature and moisture. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2022, vol. 68, no. 1, p. 1-22. ISSN: 1435-0211.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vlastnosti cemenových kompozitů s obsahem dřevěných třísek při jejich saturaci vodou. Zpravodaj WTA CZ, 2021, roč. 2021, č. 3-4, s. 13-17. ISSN: 1213-7308.
Detail