Project detail

Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2021

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2018-03-20 - not assigned)

On the project

Výzkum a vývoj nového pórobetonového výrobku vyšší pevnostní třídy při zachování nízké objemové hmotnosti a tepelně-izolačních a akustických vlastností materiálu. Důraz na bezodpadovost nové technologie pomocí obnovitelných zdrojů surovin. Zajištění oběhové ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje bude provedeno zpětným využitím pórobetonové drti v samotné surovinové skladbě a také zvýšení podílu dalších obnovitelných zdrojů surovin. Podstatným krokem řešení bude dokonale zmapovat a ověřit široký soubor vstupních surovin tak, aby finální databáze perspektivních surovinových zdrojů nejen zajistila vysokou kvalitu finálních výrobků, ale také trvalou udržitelnost technologie. Nezbytným cílem je také zajištění efektivity a konkurenceschopnosti technologie takovým způsobem, aby bylo optimálním způsobem nakládáno s provozními náklady a energiemi. S tím je spojena především úprava autoklávovacího režimu.

Keywords
pórobeton; obnovitelné zdroje; druhotné suroviny; autoklávování; písek; hydrotermální podmínky;

Mark

FV30327

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-06-29 - not assigned)

Results

ONDŘÍČKOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of calcium-silicate composite lightened by waste expanded perlite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, vol. 1039, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1757-899X.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu. Materiály pro stavbu, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ PORFIX CZ a.s., Trutnov, Poříčí, CZ: Vysokohodnotný autoklávovaný pórobeton. 35605, užitný vzor. (2021)
Detail

JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; DOLÁK, D.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K.: OT.P6-600; Technologie výroby autoklávovaného pórobetonu. Technologie byla ověřena ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byly vzorky zničeny.. (ověřená technologie)
Detail

JANOVSKÝ, R.; DOLÁK, D.; SUCHÝ, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K.: P6-700; Autoklávovaný pórobeton P6-700. Funkční vzorek byl zpracován ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail

JANOVSKÝ, R.; DOLÁK, D.; SUCHÝ, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K.: P6-600; Autoklávovaný pórobeton P6-600. Funkční vzorek byl zpracován ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail