Patent detail

Vysokohodnotný autoklávovaný pórobeton

ČERNÝ, V. DROCHYTKA, R. JANOVSKÝ, R. SUCHÝ, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Užitný vzor nového typu autoklávovaného pórobetonu s důrazem na maximální využití alternativních zdrojů a dosažení pevnostní třídy P6.

Keywords

pórobeton, písek, tvárnice, druhotná surovina, odpad

Patent number

35605

Date of application

28. 9. 2021

Date of registration

30. 11. 2021

Date of expiry

28. 9. 2025

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ PORFIX CZ a.s., Trutnov, Poříčí, CZ

Possibilities of use

Use of the result by another entity is possible without acquiring a license (the result is not licensed)

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www