Project detail

Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí

Duration: 01.09.2017 — 31.08.2021

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2017-09-07 - not assigned)

On the project

Výsledkem řešení bude unikátní systém pro sanaci stavebních konstrukcí v chemicky silně namáhaném prostředí kanalizačních stok. Komplexní systém bude navržen tak, aby dokázal pokrýt veškeré potřeby sanačního zásahu pro dosažení vysoce odolné a trvanlivé konstrukce s vysokým standardem provedení. Zakomponování nových netradičních surovin do cementového kompozitu bude provedeno takovým způsobem, aby bylo docíleno kvalitnější, a odolnější hmoty. Poznatky pak budou snadno přenositelné do dalších stavebních hmot na cementové bázi a přinesou významný pokrok v oblasti náhrady tradičních surovin alternativními.

Keywords
Kanalizační stoky, sanace, injektáže, malta, sanační malta, spárovací hmota

Key words in English
Sewer, rehabilitation, grouting, mortar, repair mortar, tile grout

Mark

FV20149

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Černý Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Figala Petr, Ing. - fellow researcher
Hermann Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-11-22 - not assigned)

Results

HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. The Development of a New Chemically Resistant Sprayed Mixture. In 28th Concrete Days. Solid State Phenomena. 336. 2022. p. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1725-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
Detail

FIGALA, P. Nová injektážní hmota do chemicky náročných podmínek. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2020. s. 683-688.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; HERMANN, R.; KOLÍSKO, J. Monitoring of Chemical Resistance of New Grouting Materials. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2021. p. 27-33. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
Detail

FIGALA, P. Výzkum chemicky odolného materiálu pro rubovou injektáž. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. 2021. s. 590-595. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The development of new chemically resistant material for the invert grouting. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 321. 2021. p. 37-42. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. The new chemically resistant material for the invert grouting optimized with secondary raw materials. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 325. 2021. p. 200-208. ISBN: 978-3-0357-1870-6. ISSN: 1012-0394.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; HERMANN, R. Study of the properties of chemically resistant repair mortar with the use of secondary raw materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

FIGALA, P. Vývoj nové správkové malty s využitím druhotných surovin. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021. s. 551-556. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika BETOSAN s.r.o., Na dolinách 148/28, 147 00 Praha 4, Podolí, Česká republika: Systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí. 35311, užitný vzor. (2021)
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.: FV20149-G2; Chemicky odolná spárovací hmota. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.: FV20149-G3; Chemicky odolná správková malta. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.: FV20149-G4; Chemicky odolná zdící hmota. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.: FV20149-G5; Injektážní směs pro rubovou injektáž. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; PUMPR, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.: FV20149-Z.01; Systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí. Technologie byla ověřena v prostorách zděné kanalizační sítě v Praze 5 – Barrandov, na ulici Pražského.. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V.; FIGALA, P.: FV20149-G1; Chemicky odolná směs na torkret. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail