Patent detail

Systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí

DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J. ČERNÝ, V. FIGALA, P. PUMPR, V. DOHNÁLEK, P. DOHNÁLEK, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení užitného vzoru, s důrazem na maximální využití druhotných surovin, je založeno na zdící hmotě pro zdění. Systém je dále možné doplnit spárovací hmotou. Systém je určen pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí, především zděných kanalizačních stok. Celý systém splňuje specifické požadavky expozičního prostředí. Je vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí.

Keywords

sanační systém, sanace, kanalizace, druhotná surovina, chemická odolnost

Patent number

35311

Date of application

13. 5. 2021

Date of registration

5. 8. 2021

Date of expiry

13. 5. 2025

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika BETOSAN s.r.o., Na dolinách 148/28, 147 00 Praha 4, Podolí, Česká republika

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www