Project detail

Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů

Duration: 01.09.2016 — 31.08.2020

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2016-09-01 - not assigned)

Mark

FV10284

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-09-01 - 2016-01-07)

Results

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ PORFIX CZ a.s., Trutnov, Poříčí, CZ: Pískový pórobeton s využitím druhotných surovin. 34203, užitný vzor. (2020)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; ONDŘÍČKOVÁ, P.; KULÍSEK, K.: PF20.2-440; Pískový pórobeton s příměsí fluidního popílku. Funkční vzorek byl zpracován ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; ONDŘÍČKOVÁ, P.; KULÍSEK, K.: PD20.2-440; Pískový pórobeton s využitím druhotných surovin. Funkční vzorek byl zpracován ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; ONDŘÍČKOVÁ, P.; KULÍSEK, K.: T.PD30.2-440; Technologie výroby pískového pórobetonu s druhotnými surovinami. Technologie byla ověřena ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byly vzorky zničeny.. (ověřená technologie)
Detail