Project detail

Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích.

Duration: 01.09.2015 — 31.08.2019

On the project

Kamery pro viditelné a tepelné pásmo jsou dnes již nedostatečné pro bezpečnostní složky. Unikátní všestranná kamera umožní širokopásmové zobrazení ve viditelné i tepelné oblasti a k tomu i v terahertzovém pásmu, takže uvidí skrz některé materiály jako RTG záření, ale bez nežádoucích účinků. Pro tyto unikátní vlastnosti budou využity nanostrukturované materiály a multidisciplinární technologie vedoucí k vysoké citlivosti, malým rozměrům a nízkým výrobním nákladům, ideální pro bezpečnostní účely.

Description in English
Daylight and thermal cameras are insufficient for security applications. Unique camera will be able (besides visible range and thermovision) to image in terahertz range. This feature will allow to “see” through numerous type of materials similar as the X-ray does, but without unwanted side effects. Applications of nanostructured materials as well as multidisciplinary technologies will result in high sensitivity, small dimensions and low manufacturing cost ideal for security applications.

Keywords
nanotechnologie; termovize; teraherzy;multidisciplinární; všestranná kamera

Key words in English
nanotechnology; thermal imaging; THz; multidisciplinary; universal imaging system

Mark

VI20152019043

Default language

Czech

People responsible

Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2015-09-01 - 2019-08-31)

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

- whole funder (2015-09-01 - 2019-08-31)

Results

PEKÁREK, J.; PROKOP, R.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P. Self-compensating method for bolometer–based IR focal plane arrays. Sensors and Actuators, 2017, vol. 265C, no. NA, p. 40-46. ISSN: 0924-4247.
Detail

SVATOŠ, V.; GABLECH, I.; ILIC, B; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P. In situ observation of carbon nanotube layer growth on microbolometers with substrates at ambient temperature. Journal of Applied Physics, 2018, vol. 123, no. 11, p. 0-0. ISSN: 1089-7550.
Detail

SVATOŠ, V.; SUN, W.; KALOUSEK, R.; GABLECH, I.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P. Single Measurement Determination of Mechanical, Electrical, and Surface Properties of a Single Carbon Nanotube via Force Microscopy. Sensors and Actuators, 2018, vol. 271, no. NA, p. 217-222. ISSN: 0924-4247.
Detail

NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; PROKOP, R.; GABLECH, I.; PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.; HUBÁLEK, J. A Self-Compensating System for Fixed Pattern Noise Reduction of Focal Plane Arrays of Infrared Bolometer Detectors. In Proceedings of XXX Eurosensors 2016. Procedia Engineering. Budapest, Hungary: Elsevier, 2016. p. 1007-1011. ISSN: 1877-7058.
Detail

NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.; Vysoké učení technické v Brně: Optický snímací modul s hyperspektrálním rozsahem detekce optického záření. 33863, užitný vzor. (2020)
Detail

NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; FUJCIK, L.; Vysoké učení technické v Brně: Elektronický systém pro detekci IR záření pomocí pole bolometrů. 28903, užitný vzor. (2015)
Detail

NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; FUJCIK, L.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob zpracování signálu z bolometru z pole bolometrů a elektronický systém k jeho provádění. 306216, patent. (2016)
Detail

ZAHRADNÍK, P.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.; České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně: Hyperspektrální kamera. 36974, užitný vzor. (2020)
Detail

NEUŽIL, P.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; GABLECH, I.: Bolometr 1. generace; Membrána bolometru pro detekci IR záření. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=124. (funkční vzorek)
Detail

NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.: ROIC controller revA; Kontrolér integrovaného obvodu pro měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=125. (funkční vzorek)
Detail

HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; PROKOP, R.: Modul kamery; Snímací modul hyperspektrální kamery založený na řádkovém detektoru. Laboratoř senzorů a nanotechnologií, UMEL FEKT VUT, Technická 3058/10, 616 00 Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=144. (funkční vzorek)
Detail

NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.: Řádek bolometru; 100 pixelový MEMS s bolometry. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=132. (funkční vzorek)
Detail

NEUŽIL, P.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; GABLECH, I.: Bolometr_2_gen; Membrány bolometru 2. generace. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=131. (funkční vzorek)
Detail

PEKÁREK, J.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: Bolometer_100_revA; Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133. (funkční vzorek)
Detail

Link