Project detail

Device for non-destructive testing by non-linear method

Duration: 01.07.2014 — 31.10.2017

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2014-07-01 - 2017-10-31)

On the project

Cílem projektu je výzkum a vývoj nové defektoskopické metody a odpovídajících dvou variant přístroje pro testování materiálů a konstrukcí, založené na originálních principech s vyšší citlivostí a s lokalizací defektů ve 2D nebo 3D tomografických obrazech testovaného tělesa. Nový princip činnosti vyžaduje také vytvoření metodiky použití a jeho zavedení do praxe. Náplní projektu je výzkum metody, návrh, vývoj a optimalizace jednotlivých bloků a celkové funkce přístroje tak, aby se dosáhlo předpokládaných vlastností a citlivosti podle teoreticky stanovených základních principů přístroje.

Description in English
The purpose of the project is research and development of the new NDT method and the accordant two variants of instruments for testing of materials and constructions. It is based on original principles with high sensitivity and with localization of cracks on display of 2D or 3D tomography pictures of a tested body. The new NDT principle demands creation of a necessary methodology for its implementation in praxis. The contents of the project consists in a research and development of the new method, design, development and optimization of individual blocks and of the instrumental´s total function for attainment of supposed properties and sensitivity according to theoretically rated principles of the instrument.

Keywords
NDT; lokalizace defektů; tomografie

Key words in English
NDT- nonlinear ultrasonic spectroscopy,- mixing principle- crack localization- tomography- burst excitation

Mark

TA04010165

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sedlák Stanislav, Ing. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2014-07-01 - 2017-07-27)
Institute of Machine and Industrial Design
- (2014-07-01 - 2017-10-31)