Project detail

New system for condition monitoring of pneumatic and hydraulic components

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2017

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2014-07-01 - 2017-12-31)

On the project

Záměrem projektu je výzkum uplatnění metody akustické emise pro ověřování provozního stavu tekutinových mechanismů s cílem identifikace a predikce vzniku jejich poruch, vývoj mobilní zkušební aparatury založené na uvedeném principu včetně pořízení databanky vstupních údajů a ověření funkce na vzorku vybraných představitelů zejména pneumatických prvků. Výhodou aplikace vyvinuté aparatury bude její použitelnost pro diagnostiku daných prvků na externích pracovištích bez nutnosti demontáže. Cílem projektu je prototyp diagnostického zařízení a metodika diagnostiky.

Description in English
The purpose of the project is a research of application of acoustic emission method on verification of the functional state of fluid mechanisms with the goal of identification and prediction of defect creation, development of a mobile test equipment based on this principle including acquiring of a database of input data and verification on a sample of selected representatives, mainly pneumatic elements. The main advantage of application of the developed equipment will be its usability for diagnostics of given elements in external workplaces without the need of disassembling the equipment. The aim of the project is development of a prototype of the diagnostic equipment and diagnostic methodology.

Keywords
diagnostika; tekutinové mechanismy; funkčnost; predikce vzniku poruch; akustická emise

Key words in English
diagnostics- fluid mechanisms- functionality detection- defect prediction- acoustic emission

Mark

TA04011374

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Bukáček Vladimír, Ing. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2014-07-01 - 2017-07-27)
Institute of Machine and Industrial Design
- (2014-07-01 - 2017-12-31)

Results

MAZAL, P.; KOMENDA, L.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; JANA, M. New areas of application of acoustic emission method. In VIIIth Worshop NDT in Progress. první. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 109-118. ISBN: 978-80-214-5262-6.
Detail

BUKÁČEK, V.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P. PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 9-19.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; KOMENDA, L., JÁNA, M. New areas of application of acoustic emission method. In VIIIth International Workshop NDT in Progress. 2015. Brno: Czech society for NDT, 2015. p. 109-118. ISBN: 978-80-214-5261-9.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; M, JÁNA. New areas of application of acoustic emission method. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2015, vol. 2015, no. 10, p. 159-168. ISSN: 1435-4934.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1435-4934.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. DAMAGE IDENTIFICATION OF PNEUMATIC COMPONENTS BY ACOUSTIC EMISSION. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. p. 315-322. ISBN: 978-80-214-5386-9.
Detail

JÁNA, M.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. s. 27-35. ISBN: 978-80-214-5422-4.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. Leakage Analysis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission. INSIGHT, 2017, vol. 59, no. 9, p. 500-505. ISSN: 1354-2575.
Detail

MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. CONDITION MONITORING OF PNEUMATIC CYLINDERS BY ACOUSTIC EMISSION. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. Ljubljana, Slovenija: University of Ljubljana, 2017. p. 231-238. ISBN: 978-961-93537-3-8.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Application of Acoustic Emission Method to Diagnose Damage in Pneumatic Cylinders. In First World Congress on Condition Monitoring. 1st. UK, Northampton: BINDT, 2017. p. 858-868. ISBN: 9781510844759.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. ANALYSIS OF PNEUMATIC CYLINDER DAMAGE BY ACOUSTIC EMISSION METHOD. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. p. 151-161. ISBN: 978-80-214-5554-2.
Detail

MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.; VLAŠIC, F.; JANA, M. Využití metody akustické emise pro identifikaci poškození pneumatických válců. In Defektoskopie 2015 / NDE for Safety. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 81-90. ISBN: 978-80-214-5280-0.
Detail

KOPEC, B.; MAZAL, P. Zkoušení kapilární. NDT příručky. NDT příručky. Brno: VUTIUM Brno, 2018. 176 s. ISBN: 978-80-214-5625-9.
Detail

MAZAL, P. Nový systém bezdemontážní diagnostiky pneumatických a hydraulických komponent. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-6.
Detail

RICHTER, V.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-36.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému. 2017. s. 1-16.
Detail

BUKÁČEK, V.; MAZAL, P.; JÁNA, M.; KOULA, V.; VLAŠIC, F. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04011374 za rok 2017. Polička: TA ČR, 2017. s. 1-25.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; NOHÁL, L.: VUT AE pneutest 2017; Stanice pro zkoušky pneumatických válců VUT UK 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova A3/111, Techniká 2896/2, 61669 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.: Testy pneuválců akustickou emisí; Hodnocení provozního stavu přímočarých pneumotorů pomocí metody akustické emise. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženárství, Ústav konstruování, Technická 2, Brno Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, 57201 Polička. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail