Project detail

Optimalizace složení a kvalitativní hodnocení dřevoplastového kompozitu s podílem polymerního recyklátu v matrici

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Polymerní matrice dřevoplastového kompozitu tvoří v závislosti na druhu polymeru 40-50% hmotnosti tohoto materiálu. Náhrada podílu matrice recyklátem stejného druhu umožní snížení nákladů na jeho produkci a zároveň zpracování odpadního materiálu, u kterého ovšem musí být prokázána jeho zdravotní nezávadnost. Fyzikální i mechanické vlastnosti kompozitu musí zůstat zachovány, proto je v první řadě potřeba stanovit adekvátní podíl recyklátu, který nebude mít významný vliv na kvalitu kompozitu.

Mark

FAST-J-13-1877

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Benešová Anna, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD-POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213-1962.
Detail

NETOPILOVÁ, M.; BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. The influence of modification phases on fire-technical charactersitics and physical-mechanical properties. In Wood & Fire Safety. Štrbské Pleso: EDIS - publishing center of The University of Žilina, 2016. p. 229-236. ISBN: 978-80-554-1201-6.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 161-166. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Long-term Durability of Modified Wood-polymer Composite to alternate the Solid Wood External Application. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 2015, no. 1122, p. 165-168. ISSN: 1662-8985.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. In 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 319-321. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail