Publication detail

VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Original Title

VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU

English Title

THE INFLUENCE OF LOW TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF MODIFIED WOOD-POLYMER COMPOSITE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Dřevoplastový kompozit je relativně moderní materiál, který byl vyvinut s cílem získat vhodnou alternativu k masivnímu dřevu pro použití v exteriéru, odolávající vlivu povětrnostních podmínek s nízkými nároky na údržbu. Jelikož se jedná o materiál skládající se ze značné části z ropného produktu, i ve výzkumu jeho inovací se projevuje celosvětový trend uplatňování druhotných surovin. Použití regranulátu jako matrice nebo její příměsi si však vyžaduje zvýšenou pozornost zejména z důvodů plynoucích z často rozdílných vlastností primárního polymeru a stejnodruhového regranulátu, které mohou významně ovlivnit trvanlivost produktu při jeho užívání. V experimentu popsaném v tomto článku, byla sledována odolnost dřevoplastového kompozitu s polypropylénovou matricí s různým množstvím podílu polypropylénového regranulátu při vystavení snížené okolní teplotě. Primární polypropylénová matrice je vyráběna z houževnatého kopolymeru, který se v porovnání s polypropylénovým homopolymerem vyznačuje sice nižšími pevnostními charakteristikami, dosahuje ovšem zvýšené houževnatosti a odolnosti nízkým teplotám. Polypropylénový regranulát má však ve většině případů homopolymerní strukturu, jelikož jeho původní použití se uplatňuje převážně v podobě obalového materiálu. Dostupnost regranulátu kopolymeru je spíše nárazová a proto kontinuální výroba z této suroviny je obtížnější a finančně náročnější. Primární trend pevností dřevoplastového kompozitu modifikovaného příměsí regranulátu byl sledován na zkušebních tělesech vystavených 800 hodin kontinuálnímu působení průměrné teploty 15 stupňů Celsia pod nulou.

English abstract

The matrix of wood-polymer composite may be mostly constituted by tough copolymer when polypropylene is used. Tough copolymer provides several advantages needed for expected utilization of made product comparing to matrix constituted by polypropylene homopolymer. However, the modification of wood-polymer composite polypropylene matrix by regranulate is dependent on the availability of recycled polymer, which in most cases has homopolymeric structure as the original use covers primarily packaging. Although, polypropylene homopolymer possesses higher strength characteristics comparing to tough copolymer, the resistance to decreased temperatures is lower and can cause damage to the product exposed to outdoor environment. Therefore, the optimization of the homopolymer regranulate share in the matrix has to be provided. The scope of this contribution was to determine the prime trend of strength behaviour of wood-polymer composite specimens with varying admixture of homopolymer regranulate in the matrix exposed continuously to mean temperature decreased to 15 grade of Celsius under zero.

Keywords

modifikace dřevoplastového kompozitu, polypropylénová matrice, vliv nízké teploty

Key words in English

Wood-polymer composite modification, polypropylene matrix, regranulate, the influence of low temperature

Authors

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.

RIV year

2014

Released

30. 1. 2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4851-3

Book

16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014

Edition

1

Edition number

1

Pages from

319

Pages to

321

Pages count

3

BibTex

@inproceedings{BUT105122,
  author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
  title="VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU",
  booktitle="16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014",
  year="2014",
  series="1",
  number="1",
  pages="319--321",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4851-3"
}