Project detail

Stabilizace břehů za využití vlnolamů

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2015

On the project

Podstatou projektu je na zkušební lokalitě navrhnout, realizovat a následně vyhodnotit konstrukci tzv. "Aktivní protiabrazní ochrany". Na mnoha lokalitách není možné vzhledem k výraznému poškození břehu, majetkovým poměrům a ekonomické náročnosti realizovat "pasivní" opevňovací prvky vycházející přímo z úpravy břehu (nejčastěji opevnění paty a sesvahování). Řešení nabízíme formou realizace aktivní ochrany břehu (předsazeného vlnolamu), která však u nás není téměř využívána.

Mark

FAST-S-13-1847

Default language

Czech

People responsible

Monhartová Pavlína, Ing. - fellow researcher
Smelík Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uhmannová Hana, Ing., CSc. - fellow researcher
Šlezingr Miloslav, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Water Structures
- (2013-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M.; SMELÍK, L. Raiwater runoff in the landscape. 1. 1. Brno, CZ: CERM Brno, 2013. 114 p. ISBN: 978-80-7204-842-7.
Detail

PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J. Estimation of characteristic wave height on water reservoir Kolíňany. In WINE 2017. 1st, 2017. Košice, SR: Technical university of Košice, 2017. p. 6-6. ISBN: 978-80-553-2846-1.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. EXPERIENCE WITH THE USE OF GEOSYNTHETICS – LOCATION ŠLP, PARTIAL APPLICATIONS IN THE RESERVOIR BILOVEC. In 12. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY - MALÉ VODNÉ DIELA - KRAJINA A VODA. 1. Bratislava, SK: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava v spolupráci s ELSEWA s.r.o, 2013. p. 123-127. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

ŠLEZINGR, M. Základy projektové činnosti-obrazový přehled návrhů stabilizace břehů pomocí břehové armatury. 1. 1. Brno, CZ: Mendelova universita v Brně, 2013. 152 s. ISBN: 978-80-7375-833-2.
Detail

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PELIKÁN, P. Revitalization of the river- river bank. Adjustments after the flood in 2002. In IX.Karpát medencei Környezettudományi konferencia. 1. Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, 2013. p. 467-472. ISBN: 978-963-358-032-5.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. Bank stabilization - active antierosin construction. In IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc,HU: Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, 2013. p. 473-476. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; FOLTÝNOVÁ, L. Stabilization of slops by means of a reinforced ground construction. In Městské vody 2013. 1. Velké Bílovice, CZ: Ardec s.r.o., 2013. p. 239-244. ISBN: 978-80-86020-77-8.
Detail

PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M. Influence of geosynthetic material on the growth of grass root system. In Městské vody 2013. 1. Velké Bílovice, CZ: Ardec s.r.o., 2013. p. 240-245. ISBN: 978-80-86020-77-8.
Detail

MARKOVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. The Effect of Anthropogenic Impact on the Morphology and Stability of River Beds. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2014, vol. 23, no. 3A, p. 78-83. ISSN: 1230-1485.
Detail

UHMANNOVÁ, H.; SMELÍK, L. Methods for determination of grain size curves. Journal of Landscape Management, 2014, vol. 5, no. 1/2014, p. 56-60. ISSN: 1804-2821.
Detail

PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L.; MARKOVÁ, J. Wawe parametrs on water reservoirs. In Městské vody 2014. Brno, CZ: ARDEC, S.R.O., 2014. p. 219-224. ISBN: 978-80-86020-79-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. Začleňování staveb do krajiny. Začleňování staveb do krajiny. Brno, CZ: Mendelova universita v Brně, 2014. s. 1-132. ISBN: 978-80-7375-982-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, J.; MARKOVÁ, J.; HARBULÁKOVÁ, V.; DZIOPAK, J.; SLYŚ, D.; STEC, A. New focus on the water management. New fokus on the water management. 1. Brno, CZ: Mendel university in Brno, 2014. p. 1-116. ISBN: 978-80-7375-978-0.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; PILAŘOVÁ, P. Wind parameters related to the wind driven waves on water reservoirs. In Infraeko 2014. Rzeszów, Polska: Oficyna Wadawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. p. 235-241. ISBN: 978-83-7199-937-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. SPECIFIKA STABILIZACE BŘEHŮ NÁDRŽÍ – UŽITÍ GEOSYNTETIK. In XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014. Košice, SR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., 2014. s. 31-34. ISBN: 978-80-971596-6-5.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Bankside trees and shrubs-criteria for the selection of decidous trees. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2014. Brno, CZ: ARDEC, s.r.o., 2014. p. 225-228. ISBN: 978-80-86020-79-2.
Detail

ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J.; UHMANNOVÁ, H. Influence of stabilization the banks on the quality of water in the reservoir. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Brno: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 123-126. ISBN: 978-80-7509-251-9.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Protection of Slopes Against Erosion by Flowing Rain Water. In Storm Water Management. Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland. Springer Hydrogeology. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland 2015, 2015. p. 137-155. ISBN: 978-3-319-25833-1.
Detail

PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M. Parameters of wind driven waves on Nove Mlyny water reservoir. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. p. 55-65. ISBN: 978-80-214-5230-5. ISSN: 2410-5910.
Detail

BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. The classification gravel-bed sediment of the Svatava river. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. p. 71-76. ISBN: 978-80-87384-07-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Woody Plants in Appropriate for riparian vegetation. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. p. 85-87. ISBN: 978-80-87384-07-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; BLAHUTA, J. Species Suitable also for Reclamation, Cover Planting. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. p. 88-90. ISBN: 978-80-87384-07-7.
Detail

BLAHUTA, J.; ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L. Habitat mapping NPP Skalická Morávka as a basis for recreational land use. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 80-84. ISBN: 978-80-7509-251-9.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Options of ensuring safe use of beach shores. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 175-177. ISBN: 978-80-7509-251-9.
Detail

TLAPÁK, V.; ŠÁLEK, J.; ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Rainwater management and recreation in mainly agrucultural landscape. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. p. 196-200. ISBN: 978-80-7509-251-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv geosyntetických sítí a zastínění na růst travin. In Konference Krajinné inženýrství 2015. Brno, CZ: Knihovnička CZ, Brno, 2015. s. 99-105. ISBN: 978-80-87384-07-7.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Stabilizace břehů za účelem minimalizace ztrát lesní půdy. Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 2016, roč. 61, č. 1/2016, s. 74-79. ISSN: 0322-9688.
Detail

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Active antierosion construction. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ... Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 14-16. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.
Detail

BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. Evaluation of the incidence of invasive neophytes the Skalická Morávka NNM. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ... Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 63-71. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.
Detail

ŠLEZINGR, M. Lowering the water level at the dam reservoir Brno. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ... Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 102-104. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.
Detail

UHMANNOVÁ, H. Probability calculation of erosion formation. Journal of Landscape Management, 2016, vol. vol.7, no. 2/2016, p. 73-76. ISSN: 1804-2821.
Detail

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Stabilization of banks of reservoir in alternatives. In Structural and physical aspcts of construction engineering. Košice: TU Košice, 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

ŠLEZINGR, M. Selected Reasons of the Watercourse Revitalization. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel university in Brno, 2016. p. 564-569. ISBN: 978-80-7509-458-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. SOME CAUSES OF REVITALIZATION OF WATERCOURSES. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brni, 2016. p. 570-574. ISBN: 978-80-7509-458-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. STABILIZATION OF RESERVOIR BANKS. The importance of reservoir bank stabilization. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno, 2016. p. 575-579. ISBN: 978-80-7509-458-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. DESIGN OF BIOTECHNICAL OFFSHORE STABILIZATION OF BANKS. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendelu University in Brno, 2016. p. 580-583. ISBN: 978-80-7509-458-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizační a začleňovací stavby. Stabilizační a začleňovací stavby. Brno: Tribun EU, s. r.o., 2017. s. 1-125. ISBN: 978-80-263-1171-3.
Detail

ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. The Effects of Selected Types of Active Bank Stabilization. In 3rd International Conference on Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, SPACE 2016. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017. p. 653-659. ISSN: 1877-7058.
Detail

GERNEŠOVÁ, L.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; BLAHUTA, J. Příklad použití aktivního protiabrazního prvku - dvojitý zápletový plůtek. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 1/2017, s. 12-16. ISSN: 0322-8916.
Detail

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K. Grasslands as part of the stabilization of the banks. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2017. p. 143-144. ISBN: 978-80-7509-487-2. ISSN: 2336-6311.
Detail

ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; UHMANNOVÁ, H. Stabilization of reservoir banks - reed vegetation. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. p. 371-373. ISBN: 978-80-7509-487-2. ISSN: 2336-6311.
Detail

ŠLEZINGR, M. Minimalizace ztrát lesní půdy vlivem erozních a abrazních procesů. Lesnická práce, 2017, č. 12/2017, s. 46-47. ISSN: 0322-9254.
Detail

ŠLEZINGR, M. Problematika stabilizace paty abrazivního srubu. In Konference krajinné inženýrství 2013. 1. Praha,CZ: Česká společnost krajinných inženýrů, 2013. s. 8-14. ISBN: 978-80-87384-04-6.
Detail

ŠLEZINGR, M.: Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017. Vyhne (10.10.2017)
Detail