Project detail

Development of research activities at Institute of Forensic Engineering

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Cílem projektu je rozšířit tvůrčí činnosti v rámci doktorského studijního programu oboru Soudní inženýrství a umožnit rozšíření publikačních a vědeckých aktivit doktorandů a akademických pracovníků.

Description in English
Goal of the project is to widen creative activity in framework of doctoral study programme in the field of Forensic Engineering and to improve publication and research activity of doctoral students and academic staff.

Keywords
tvůrčí artivita, výzkum, publikace

Key words in English
creative activity, research, publications

Mark

RTAUSI

Default language

Czech

People responsible

Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Coufal Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šmahel Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2012-09-13 - not assigned)

Results

SCHENKOVÁ, K. Bytový fond a aktuální aspekty ovlivňující tržní cenu bytových jednotek v rámci bytových domů ve Statutárním městě Brně. In Sborník anotací. Brno: Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 27-27. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

URBÁNEK, Z. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTI TYPU BYT VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

VOLKÁNOVÁ, Z. Oceňování nemovitostí v rámci oceňování podniku jako celku. In JUNIORSTAV. Brno: VUT FAST, 2012. s. 340-344. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

VOLKÁNOVÁ, Z. Finanční toky v podniku v obodbí hospodářské krize. In Sborník recenzovaných příspěvků. Hradec Králové: Univerzita HK, 2012. s. 308-311. ISBN: 978-80-7435-171-6.
Detail

VOLKÁNOVÁ, Z. Problematika oceňování strojů a výrobních zařízení v rámci oceňovacího procesu podniku jako celku. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 1, s. 32-36. ISSN: 1211-443X.
Detail

NYKODÝMOVÁ, V. Vady a poruchy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS). In Sborník anotací. VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 49-49. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

HOLUŠOVÁ, K. Aplikace funkčních biometrických parametrů pro ohodnocování dřevin ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 5-6, s. 291-296. ISSN: 1211-443X.
Detail

HOLUŠOVÁ, K. Allometry of four European beech stands growing at the contrasting localities in small-scale area. Folia Oecologica, 2010, roč. 37, č. 1, s. 103-112. ISSN: 1336-5266.
Detail

RUBEROVÁ, M. POSOUZENÍ POROVNÁVACÍ METODY PŘI ODHADU OBVYKLÝCH CEN POZEMKŮ POD ZEMĚDĚLSKÝMI STAVBAMI. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 23-23. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

KRAMÁŘOVÁ, I. PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA A JEHO ROZPORY. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 17-17. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

KOSTKA, R. PRŮBĚHY DEFORMACÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. In 3. ročník konference doktorského studia. Brno: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

ŠIŠKA, A. VIDITELNOST CYKLISTY NEBO CHODCE U OKRAJE VOZOVKY. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2012. s. 86-86. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

HLAVINKOVÁ, V.; VITOVSKÁ, L.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Revizní znalecký posudek o ceně obvyklé administrativního objektu (C 1396). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 1-103.
Detail

KRÁL, J. Analýza možností předcházení rizik začínajících řidičů. In Sborník anotací. Brno: VUT, 2011. s. 64-72. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

HLAVINKOVÁ, V.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; VITOVSKÁ, L.; HROCHOVÁ, K.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o míře opotřebení objektů (C 1390). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 1-149.
Detail

URBÁNEK, Z. HISTORIE A VÝVOJ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ PRÁVNÍCH A STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH PŘED ROKEM 1945. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2012. s. 51-59. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

URBAN, Z. METODY OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL. In Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 73-90. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

KRÁL, J. Analýza metod pro zjišťování a udržování bezpečné vzdálenosti při jízdě vozidel. In Sborník anotací. Brno: VUT, 2012. s. 74-79. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

PODEŠVA, L. Okružní Křižovatky. In Sborník anotací konferenceJunior Forencis Science Brno 2012. 2012. s. 82-89. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

HRUBANOVÁ, M. Platnost územních plánů obcí. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 11-18. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

FEDRA, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních vozidel (C102). 2012. s. 1-36.
Detail

FEDRA, T. ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD – NEHODY PŘI ODBOČOVÁNÍ VLEVO. In Sborník anotací. 1. Brno: 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

MAZÁNKOVÁ, M. Rychlost jízdy vozidel a dodržování pravidel silničního provozu. In Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“. 1. Vyškov: Velitelství výcviku – Vojenská akademie, 2011. s. 120-125. ISBN: 978-80-904625-2-6.
Detail

MAZÁNKOVÁ, M. Metodika CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ V BĚŽNÉM PROVOZU – AGRESIVNÍ JEDNÁNÍ. Brno: VUT ÚSI, 2012. s. 1-48.
Detail

TESAŘOVÁ, Z.; KOCOURKOVÁ, B. VÝZNAM KATASTRU NEMOVITOSTÍ PRO OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 25-26. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

ŠESTÁKOVÁ, R. REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 23-28. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

RYCHTÁŘ, J. APLIKACE MĚŘENÍ RADIÁLNÍCH PROFILŮ TRANSPIRAČNÍHO PROUDU PŘI HODNOCENÍ CELKOVÉ DISTRIBUCE VODY KOŘENY Z PŮDNÍCH HORIZONTŮ PRO ÚČELY SOUDNÍHO ZNALECTVÍ. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. Brno: USI, VUT v Brně, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

RYCHTÁŘ, J. CHARAKTERISTIKA 8. LESNÍHO VEGETAČNÍHO STUPNĚ A SOUČASNÉ MOŽNOSTI JEHO HODNOCENÍ POMOCÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY. In XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: USI- VUT v Brně, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

KLIKA, P.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek o stanovení obvyklého tržního nájemného z pozemku (C 1387). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-52.
Detail

VOKURKA, J. CHARAKTERISTIKA ÚRAZOVOSTI NA POZEMCÍCH URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA, DLE TYPOLOGICKY VÝZNAMNÝCH SKUPIN V RÁMCI BEZPEČNOSTNÍ DIAGNOSTIKY. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Znalecký posudek podle par. 196 a odst. 3 obch. zák a novela obchodního zákoníku. In Sborník anotací. 2012. s. 96-96. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

TALPOVÁ, M. Přechod regulovaného nájemného na smluvní tržní nájemné. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek pro stanovení výše náhrady (C 1383). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 1-73.
Detail

KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-57.
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M. Analysis Of Drivers Conduct While Driving Over Modern Pedestrian Crossings. In Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 107-117. ISBN: 978-88-903072-7-0.
Detail

SEMELA, M. Analýza silničních nehod II. Brno: 2012. s. 1-83. ISBN: 978-80-214-4549-9.
Detail

HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-67. ISBN: 978-80-214-4557-4.
Detail

KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. Brno: 2012. s. 1-105.
Detail

KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno: 2012. s. 1-95.
Detail

SUPERATOVÁ, A. Současné oceňovací předpisy. Brno: 2012. s. 1-68.
Detail

SUPERATOVÁ, A. Stavební právo. Brno: 2012. s. 1-67.
Detail

KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: 2012. s. 1-63.
Detail

HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: 2012. s. 1-67.
Detail

PANÁČEK, V. Zkoušení vozidel. Brno: 2012. s. 1-86.
Detail

KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek (C 1380). 2011. s. 1-68.
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KŘIŽÁK, M. Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce. In ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 68-105. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

VOLKÁNOVÁ, Z. Vliv poruchy automatické převodovky na ocenění vozidla. In Sborník. Brno: AZO, 2013. s. 6-9. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

VOLKÁNOVÁ, Z. Corporate Balance-Sheet Approach To Currency Crises. In Sborník. Hradec Králové: Univerzita HK, 2013. p. 19.2.2013 (20.2:2013 p.)ISBN: 978-80-7435-172-3.
Detail

VOLKÁNOVÁ, Z. Transportation And Economic Stimulation. Journal of Traffic and Logistics Engineering, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 195-199. ISSN: 2301-3680.
Detail

ZVONEK, D.; PÍŠA, V.; MAZÁNKOVÁ, M. Bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly Tatra T 810 V s maskovací soupravou MM-BF-Tatra 810. In Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: VA Vyškov, 2012. s. 78-100. ISBN: 978-80-904625-3-3.
Detail

MAZÁNKOVÁ, M.; ZVONEK, D.; PÍŠA, V.; FLEISCHMANN, J. Oceňování vojenských motorových vozidel. In Sborník ExFoS 2013 - Expert Forensic Science, XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: VUT Brno, 2013. s. 253-261. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

NOVOTNÝ, M. Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejících změn v dopravě. In ExFoS 2013 XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické, 2013. s. 262-275. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

LIBERTÍN, J.; ZEMAN, P.; SVOZIL, M. Analýza a vyhodnocení technologie vyprošťování havarovaných nákladních vozidel s cílem minimalizace škod po nehodě. Brno: ÚSI, 2013. s. 1-86.
Detail

HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; JURÁŇOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny nájemného (C 1413). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 1-129.
Detail

BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; DAŇHEL, P. Daně z převodu nemovitostí v Evropě. Soudní inženýrství, 2013, roč. 2012, č. 3, s. 261-266. ISSN: 1211-443X.
Detail

PERTL, M.; ŠMAHEL, M.; RUBEROVÁ, M.; HANÁK, J.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o ceně obvyklé bytového domu (C 1394). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-98.
Detail

PERTL, M.; ŠMAHEL, M.; RUBEROVÁ, M.; HANÁK, J.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A. Dodatek č.1 o stanovení obvyklé ceny bytového domu (D 1394/1). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-25.
Detail

KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; SCHMID, P.; NEDEVOVÁ, K.; STUDNAŘOVÁ, M.; LÁNÍK, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny díla - bytového domu (C 1424). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-115.
Detail

ALEXANDR, P. Základy Forenzní ekotechniky: les a dřeviny. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2011. s. 1-166.
Detail

ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2012. s. 1-139.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství. In ExFos 2013 (Expert Forensic Science) XXII. mezinárodní konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 60-67. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

SCHÜLLEROVÁ, B.; MIKA, O.; ADAMEC, V. Současný stav ochrany osob před dopady závažných chemických havárií a návrhy ke zlepšení současné situace v oblasti prevence. Spektrum, 2013, roč. 13, č. 1/2013, s. 51-54. ISSN: 1211-6920.
Detail

BERÁNKOVÁ, M.; ŠIMÁČKOVÁ, K.; KŘÍŽOVSKÁ, E. Modelování konkurenčního prostředí pro stanovení hodnoty stavebního podniku. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 390-419. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

ŠMAHEL, M. Oceňování památkově chráněných objektů pro účely pojištění. In ExFoS 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 221-229. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

ŠMAHEL, M. Problematika památkově chráněných objektů pro účely pojištění. In 5. Konferencia súdnach znalcov. Bratislava: MABAG spol. s r.o., 2012. s. 116-124. ISBN: 978-80-89113-92-7.
Detail

ŠMAHEL, M. Zkušenosti s posuzováním vad a poruch vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. In XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; BRADÁČ, A. Určení výše obvyklého nájemného za užívání pozemku. Revizní znalecký posudek (C1439). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2013. s. 1-106.
Detail

CUPAL, M.; ŠMAHEL, M.; JACHAN, T.; KLIŠOVÁ, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o určení obvyklé ceny nemovitosti (C 1441). Brno: Vysokého učení technického v Brně, ÚSI, 2013. s. 1-126.
Detail

ŠMAHEL, M.; LAVICKÝ, M.; HORALÍK, J.; JACHAN, T.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení rozsahu škod a určení potřebné výše nákladů na opravu (C 1430). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-122.
Detail

BRADÁČ, A. Znalecký posudek v českých právních předpisech. Soudní inženýrství, 2013, roč. 23-2012, č. 3, s. 256-260. ISSN: 1211-443X.
Detail

CUPAL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; KOCOURKOVÁ, B.; SUPERATOVÁ, A. Revizní znalecký posudek o míře rozestavěnosti rodinného domu (C 1409). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-213.
Detail

ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; STŘÍBNÝ, P.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek o zřízení věcného břemene za náhradu (C 1401). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-84.
Detail

TACHEZYOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; ULVEROVÁ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek v řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem (C 1445). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2013. s. 1-64.
Detail

BRADÁČ, A. K odměňování znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2012, roč. 23-2012, č. 2, s. 83-100. ISSN: 1211-443X.
Detail

BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.1.2012. Soudní inženýrství, 2012, roč. 23-2012, č. 1, s. 41-58. ISSN: 1211-443X.
Detail

BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.1.2013. Soudní inženýrství, 2013, roč. 23-2012, č. 4, s. 303-324. ISSN: 1211-443X.
Detail

KRÁL, J. Rozbor metod pro snížení nehod z důvodu nesprávného způsobu jízdy. In Sborník. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-2829-9.
Detail

MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KAKÁČ, P. Chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce označený pouze vodorovným značením. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 60-60. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

NOVOTNÝ, M. Analýza technického stavu užitkových vozidel. In JUNIORSTAV 2013 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. 2013. s. 450-459. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

NOVOTNÝ, M. Analýza vlivu okamžité hmotnosti přetíženého užitkového vozidla na jeho brzdnou soustavu. In JUNIOR FORENSIC SCIENCE bRNO 2013 5. odborná konference doktorského studia. 2013. s. 74-81. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

SCHÜLLEROVÁ, B. Screening skrytých transportních rizik s potenciálně velkým společenským významem a možnosti využití metod forenzní environmentalistiky. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: 2013. s. 94-94. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

KLIŠOVÁ, J. Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 17-23. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

RUBEROVÁ, M. Vybrané problémy při oceňování zemědělských pozemků podle cenového předpisu. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 22-22. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

ABOELHASSAN, M.; SEMELA, M. Traffic Accidents In Africa Compared To Europe. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

ADAMEC, V.; NAVRÁTIL, J.; KISZA, K.; LUDÍK, T. Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Univerzita obrany: 2012.
Detail

BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013. In sborník XXII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 7-30. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

RYCHTÁŘ, J. GEORADAR – jeden z možných neinvazivních způsobů ohodnocování rostlin. In ExFoS 2013 XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

RYCHTÁŘ, J. Dokazování objektivních skutečností pomocí neinvazivní metody při ohodnocování stromových jedinců. In Junior Forensic Science Brno 2013. 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

URBAN, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza závady na vozidle BMW. 2012. s. 1-49.
Detail

URBÁNEK, Z. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV A NUTNOST PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. 5. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

MAXERA, P. Chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce v místě četného dopravního značení. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 55-55. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

TALPOVÁ, M. Životnost a mezní stavy staveb. In Sborník anotací Junior Forensic Science Brno 2014. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 25-25. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

KHATIB, N.; VÉMOLA, A. GLOBÁLNÍ STAV BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Brno: VUT, 2015. s. 58-74. ISBN: 9788021451001.
Detail

RUBEROVÁ, M. VZTAH MEZI NÁJEMNÝM Z POZEMKU A CENOU POZEMKU. In Junior Forensic Science Brno 2015 - sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 22-22. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

Veronika Nykodýmová. Sanace ETICS a zdvojování zateplení pomocí injektovaného systému kotvení. In Sborník anotací konerence Junior Forensic Science Brno 2015. Brno: 2015. s. 19-19. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

Veronika Nykodýmová. AEROGEL - MATERIÁL 21. STOLETÍ. In SBORNÍK ABSTRAKTŮ KONFERENCE JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 372-372. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

LORENCOVÁ, M. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH POZEMKŮ VE VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH STŘEDISCÍCH. In Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2016. s. 37-37. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

LORENCOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A. Vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou. Soudní inženýrství, 2016, č. 1, s. 15-20. ISSN: 1211-443X.
Detail

URBÁNEK, Z. OCENĚNÍ BYTU POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PO 1. LEDNU 2014 - PŘÍPADOVÁ STUDIE. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

URBÁNEK, Z. ODHAD NEMOVITOSTI V SOULADU S PŘEDPISY DO ROKU 1939. In Junior Forensic Science Brno 2014 - Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023 - C 1425) - doplněk D 1425/1. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2013. s. 1-4.
Detail

ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050-1 - C 1477/1). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2014. s. 1-25.
Detail

ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel - doplněk znaleckého posudku 4050-1 - C 1477/1. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2015. s. 1-27.
Detail

PRNKA, J.; ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4050-2 - C 1477/2). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2014. s. 1-30.
Detail

KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; VAŇKOVÁ, L.; ČERNÝ, M. SYSTÉMOVÉ POJETÍ OCEŇOVÁNÍ STŘEDNÍHO STAVEBNÍHO ZÁVODU REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU. In Expert Forensic Science 2018 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 384-398. ISBN: 978-80-214-5600-6.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Zpráva ze zahraniční stáže: oceňování nemovitostí v Německu. Soudní inženýrství, 2017, roč. 28, č. 2-3, s. 50-54. ISSN: 1211-443X.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Oceňování pozemků v Německu. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2012. s. 12-15. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Postup oceňování nemovitostí v Německu. In Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2013. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Zjišťování hodnoty pozemku v Německu. In Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2014. s. 15-18. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Znalecký posudek v Německu. In Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2015. s. 16-24. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Příklady možných způsobů kontroly a analýzy znaleckého posudku v Německu. In Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2016. s. 149-153. ISBN: 978-80-214-5336-4.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Způsoby zjišťování hodnoty půdy v Německu. In Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2017. s. 161-166. ISBN: 978-80-214-5486-6.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Způsoby zjišťování tržní hodnoty zastavěných pozemků v Německu. In Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2018. s. 191-198. ISBN: 978-80-214-5621-1.
Detail

IMRIŠOVÁ, I. Oceňování nemovitostí v České republice a ve Spolkové republice Německu. ACTA STING, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 55-74. ISSN: 1805-6873.
Detail

TALPOVÁ, M. Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brně-Stránice v posledních deseti letech. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 191-203. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

LORENCOVÁ, M. Statistické vyhodnocení realizovaných prodejů pozemků pod stavbami v zemědělských areálech. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Pukrkyňova 464/118, 612 00, Brno, 2016. s. 336-342. ISBN: 978-80-214-5321-0.
Detail

LORENCOVÁ, M.; LORENC, T. Vztah mezi nabídkovými a kupními cenami rodinných domů v Břeclavi. Soudní inženýrství, 2020, roč. 31, č. 2, s. 42-47. ISSN: 1211-443X.
Detail

KRÁL, J. Legislativní a technické možnosti německé policie ke kontrole dodržování bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel. Silniční obzor, 2023, roč. 84, č. 5, s. 27-34. ISSN: 0322-7154.
Detail

BRADÁČ, A.; SEMELA, M.: Držák pro DAQ; Přípravek pro nedestruktivní upevnění DAQ ve vozidle. Laboratoře ÚSI. URL: https://www.vutbr.cz/www_base/gigadisk.php?i=103567a87a. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; COUFAL, T.: WDAQ; Modulární systém pro bezdrátové měření jízdních parametrů vozidla. Laboratoře ÚSI. URL: https://www.vutbr.cz/www_base/gigadisk.php?i=103566a8c1. (funkční vzorek)
Detail