Project detail

Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Podstatou řešení projektu je návrh posuvové osy s kuličkovým šroubem a zdvojenými pohony, na které bude ověřována energetická náročnost, přesnost najetí do polohy a navržené řízení pohonů. Tyto hodnoty budou porovnány s konvenčním řešením, tj. kuličkový šroub + matice - pohon a určena vhodná aplikace nekonvenčního návrhu.

Mark

FSI-J-11-16

Default language

Czech

People responsible

Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - fellow researcher
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA - fellow researcher
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vetiška Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sýkora Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Results

HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. SIMULATION OF LINEAR AXIS WITH BALL SCREW AND PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. Special Issue, p. 1-4. ISSN: 1805-0476.
Detail

BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M. Device for electric power measurement at machine tools. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. special issue, p. 1-6. ISSN: 1805-0476.
Detail

HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
Detail

TŮMA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: VOT v1.0; Software pro vyhodnocení opakovatelnosti najetí posuvových os. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257. (software)
Detail