Project detail

Technologické vlastnosti žárovzdorných jílů v České republice

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Česká republika disponuje bohatými zásobami žárovzdorných jílů, které ovšem nejsou nikterak detailně popsány z pohledu jejich technologických vlastností. Hodnocení se obvykle omezuje na uvedení chemického rozboru a žárovzdornosti. Podstatou navrhovaného projektu je vypracování databáze technologických vlastností a popisu mikrostruktury nejpoužívanějších žárovzdorných jílů a vypálených střepů na bázi těchto jílů.

Mark

FAST-S-10-32

Default language

Czech

People responsible

Adamec Jan, Ing. - fellow researcher
Nečasová Zdislava, Ing. - fellow researcher
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stezková Simona, Ing. - fellow researcher
Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

NEVŘIVOVÁ, L. Mikrostruktura žárovzdorných jílů a pálených lupků z lokality Březinka. In Construmat 2010. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. s. 117-124. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Mineralogické složení žárovzdorných jílů. In CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 137-144. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. 1. 1. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2012. 184 s. ISBN: 978-80-7204-817-5.
Detail

SOKOLÁŘ, R. THE EFFECT OF SHAPING AND FIRING TECHNOLOGY ON THE PROPERTIES OF CERAMIC TILES BASED ON TWO DIFFERENT KAOLINIC CLAYS. Materiali in tehnologije, 2012, vol. 46, no. 6, p. 689-694. ISSN: 1580-2949.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Characterization of stone sludges for their utilization in ceramic bodies. INTERCERAM, 2011, vol. 60, no. 1, p. 57-62. ISSN: 0020-5214.
Detail