Publication detail

Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností

SOKOLÁŘ, R. NEVŘIVOVÁ, L. VODOVÁ, L. GRYGAROVÁ, S.

Original Title

Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností

English Title

Refractory clays in CZE and methods of determination of their properties

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Publikace přináší v úvodu přehled laboratorních metod, které se běžně používají při analýze vlastností keramických surovin se zaměřením na suroviny plastické – jíly, které jsou základem surovinových směsí jemné i hrubé keramiky. V publikaci jsou dále podrobně popsány vlastnosti celkem šestnácti jílů s vesměs odlišnými keramicko – technologickými vlastnostmi.

English abstract

Properties of 16 different refractory clays from Czech republic. determination of their ceramic-technology properties (chemical analyze, mineralogical composition, granulometry, thermal properties, sinterability, refractoriness, porosity etc.). summary of laboratory test methods for clays.

Keywords

jíl, vlastnosti, zkoušení, keramika

Key words in English

clay, properties, testing, ceramics

Authors

SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S.

RIV year

2012

Released

19. 12. 2012

Publisher

CERM Akademické nakladatelství

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-817-5

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

183

Pages count

184

BibTex

@book{BUT98871,
  author="Radomír {Sokolář} and Lenka {Nevřivová} and Lucie {Keršnerová} and Simona {Stezková}",
  title="Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností",
  year="2012",
  publisher="CERM Akademické nakladatelství",
  address="Brno",
  series="1",
  edition="1",
  pages="1--183",
  isbn="978-80-7204-817-5"
}