Project detail

Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Rozvoj výpočetní techniky se významně promítl, jak do rozvoje metod mechaniky, tak do vývoje experimentální techniky, což umožňuje řešení celé řady biomechanických problémů lékařské praxe. Na ÚMTMB se biomechanika rozvijí od roku 1986 se zaměřením na řešení především klinických problémů v oblastech soustav kosterně svalové, srdečně cévní a vokálních a sluchových orgánů. S rozvojem biomechaniky narůstá zájem o řešení nových problémů. V rámci jednotlivých témat disertačních prací jsou výpočtovým a experimentálním modelováním řešeny konkrétní problémy.

Mark

FSI-S-10-52

Default language

Czech

People responsible

Borák Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Děták Michal, Ing. - fellow researcher
Florian Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Krpalek David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Manek Filip, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcián Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matug Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mišun Vojtěch, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Mrázek Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Návrat Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pálková Jana, Ing. - fellow researcher
Pánis Vladimír, Ing. - fellow researcher
Polzer Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stodola Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sůkal Petr, Ing. - fellow researcher
Valášek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vašek Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vosynek Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burša Jiří, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Design Optimization of Frame Structures. In MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 307-313. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

VAŠEK, M.; MATUG, M.; MIŠUN, V.: Laditelný vokální trakt; Laditelný model vokálního traktu. A2/608. (funkční vzorek)
Detail

BURŠA, J.; SKÁCEL, P.: Upínací svorky; Svorky pro zrychlené upínání měkkých biologických tkání při dvouosých zkouškách. A2/715a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

MATUG, M.; VAŠEK, M.; MIŠUN, V.: Držák kavit; Univerzální držák kavit. A2/608. (funkční vzorek)
Detail

VAŠEK, M.: Plátkový element; Plátkový element - generátor zdrojového hlasu. A2/714. (funkční vzorek)
Detail