Product detail

Sestava pro dlouhodobé monitorování intenzity slunečního záření

BOBALÍK, L. STOJAN, R. VANĚK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tento projekt poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro dlouhodobé měření intenzity slunečního záření. Poskytovaný návrh se opírá o využití pyranometru CMP 21, mikrokontroleru PIC a proudové smyčky k vytvoření sestavy pro sběr dat a jejich přenos do PC k dalšímu zpracování. Funkční vzorek vznikl v rámci řešení projektu GA102/0900859 a FEKT-J-11-3/1363 (Vliv proudové hustoty na spektrum záření elektroluminiscence solárního článku a jeho využití pro automatickou detekci defektů solárních článků). Jeho využití je plánováno v rámci měření intenzity slunečního zaření firmou SOLARTEC s.r.o.

Keywords

Pyranometr, intenzita slunečního záření, fotovoltaika, proudová smyčka.

Create date

18. 7. 2011

Location

T10-363 Ústav elektrotechnologie Technická 10 Brno 602 00

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www