Ing.

Zdeněk Roubal

Ph.D.

FEEC, UTEE – Assistant professor

+420 54114 6319
roubalz@vut.cz

Send BUT message

Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Vývoj kapkometru s dataloggerem, zahájení: 24.08.2021, ukončení: 02.12.2021
  Detail

 • 2020

  TJ04000064, Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2018

  Měření a vyhodnocení magnetických vlastností vzorků materiálů, zahájení: 17.01.2018, ukončení: 13.02.2018
  Detail

 • 2017

  Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat - fáze II, zahájení: 12.05.2017, ukončení: 16.03.2018
  Detail

  Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat, zahájení: 12.05.2017, ukončení: 16.03.2018
  Detail

 • 2014

  Výzkumné práce, spočívající v návrhu koncepce a konstrukce impulsního kondenzátoru a systému jeho připojení k vnějším zařízením, zahájení: 10.03.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

  Měření vzorků feritových jader, zahájení: 05.02.2014, ukončení: 21.02.2014
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Výukové pracoviště základů teorie neharmonických signálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail