Ing.

Vojtěch Polnický

FME, IMID DT – Researcher

+420 54114 3207
153049@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Vojtěch Polnický

Projects

  • 2021

    FW03010357, Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uložení točny na bázi adaptivních regulačních smyček, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
    Detail

  • 2019

    NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
    Detail