Ing.

Vladimír Krutiš

Ph.D.

FME, IMT DFE – Assistant professor

+420 54114 2645
krutis@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MÜLLER, P.; PERNICA, V.; KRUTIŠ, V.; MYŠKA, M. Hodnocení objemu staženin v exotermických nálitcích pro litinu. Brno: 2020. p. 1-19.
  Detail

  KRUTIŠ, V.; MADAJ, M.; KOLDA, V. Virtuální prototypování – cesta k optimálnímu návrhu a výrobě odlitků. Slévárenství, 2020, vol. 68, no. 11-12, p. 327-333. ISSN: 0037-6825.
  Detail | WWW

  ZÁDĚRA, A.; MÜLLER, P.; KRUTIŠ, V.; MYŠKA, M.; PERNICA, V.; KAŇA, V. Hodnocení objemu staženin v exotermických nálitcích pro ocel typu MX51, P1215 a P47. Brno: 2020. p. 1-26.
  Detail

  KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; BOŘIL, P.; ZÁDĚRA, A.; RIMKO, M. Influence of heat treatment and nickel content on the properties of GX4CrNi13-4 steel. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, vol. 66, no. 1, p. 37-41. ISSN: 1733-3490.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ROUČKA, J.; KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; PERNICA, V.; MYŠKA, M.; ZÁDĚRA, A. Ověření technologie výroby odlitku válce. Brno: 2020. p. 1-17.
  Detail

 • 2019

  ROUČKA, J.; KRUTIŠ, V.; KAŇA, V.; PROCHÁZKA, J.; NEDELOVÁ, K. The Influence of Lamellar Graphite Cast Iron Annealing on Hardness and Structure. Archives of foundry engineering, 2019, vol. 19, no. 4, p. 105-112. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  KRUTIŠ, V.; DOSTÁL, M.; CILEČEK, J. Progresivní workflow pro výrobu odlitků do keramických forem. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů® – Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. p. 26-36. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  KRUTIŠ, V. VOLBA MATERIÁLU A TECHNOLOGIE VÝROBY MODELŮ PRO TECHNOLOGII LITÍ DO SKOŘEPIN. 2019. p. 1-21.
  Detail

  KAŇA, V.; PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V. Comparison of methods for determining the ferrite content in duplex cast steels. Archives of foundry engineering, 2019, vol. 19, no. 2, p. 85-90. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

 • 2018

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; PERNICA, V.; DULAVA, M. MANUFACTURING OF CORROSIVE-RESISTANT Cr-Ni STEELS AND Ni-BASED ALLOYS IN VACUUM FURNACES. In 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry". Congress Proceedings. Krakow, Poland: World Foundry Society, 2018. p. 451-452. ISBN: 978-83-904306-3-8.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V. Effect of alloying elements on properties and structure of high chromium cast irons. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, vol. 2, no. 63, p. 609-614. ISSN: 1733-3490.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŘIHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V. SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU - PROBLEMATIKA LISOVÁNÍ SEGMENTŮ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU. FSI, VUT v Brně, Brno: 2018. p. 1-40.
  Detail

 • 2012

  ROUČKA, J.; KOSOUR, V.; KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K. Prediction of Solidification and Microstructure of Inconel Alloy Using Numerical Simulation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2012, vol. 33, no. 1, p. 320-327. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  ROUČKA, J.; ODLOŽIL, J.; KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K. Control of Solidification Process and Microstructure of Inconel Alloys and their Prediction by Means of Numerical Simulation. In METAL 2012 Conference Proceedings. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. p. 77-77. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

 • 2011

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. SEGREGACE V MASIVNÍCH ODLITCÍCH A JEJÍ VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU. In Teorie a praxe výroby a zpracování oceli Sborník přednášek. Ostrava: TANGER spol. s.r.o., 2011. p. 63-69. ISBN: 978-80-87294-21- 5.
  Detail

 • 2010

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků. Slévárenství, 2010, vol. 58, no. 5- 6, p. 136-140. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ROUČKA, J.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K. Vyhodnocení struktury odlitků připravených metodou vytavitelného modelu s využitím numerické simulace. In METAL 2010. 1. Ostrava: TANGER, 2010. p. 84-88. ISBN: 978-80-87294-15- 4.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; RYBIČKA, P.; CARBOL, Z. Využití simulačních programů při řešení problematiky tuhnutí ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2010. p. 72-77. ISBN: 978-80-02-02264- 0.
  Detail

  ČECH, J.; ŠOLC, P.; KRUTIŠ, V.; PACAL, B. Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny pomocí simulace a experimentu. Slévárenství, 2010, vol. LVIII, no. 3- 4, p. 83-94. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Zvýšení jakosti těžkých odlitků s pomocí sekundární metalurgie a simulace tuhnutí. In Teorie a praxe výroby oceli. Ostrava: Tanger s.r. o, 2010. p. 120-126. ISBN: 978-80-87294-14- 7.
  Detail

 • 2009

  ZEMČÍK, L.; ŠUPÁLEK, M.; KRUTIŠ, V.; DLOUHÝ, A. Přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 11- 12, p. 407-410. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Livarske rešitve skupine ESI - numerične simulacije kot orodoje za komuniciranje. Livarski vestnik, 2009, vol. 56, no. 4, p. 188-195. ISSN: 0024- 5135.
  Detail

  CARBOL, Z.; BREYER, J.; PLUHÁČEK, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Zvyšování jakosti těžkých ocelových odlitků ve slévárně Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 9/ 10, p. 332-336. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; BREYER, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků. Hutnické listy, 2009, vol. LXII, no. 5, p. 81-86. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; ŠENBERGER, J.; KOVÁČ, M.; KOLDA, V. Experimentální ověření modelu reoxidace. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 52, no. 2, p. 355-362. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  KRUTIŠ, V.; KUZMA, Z. Numerická simulace ve slévárenské technologii. MM Průmyslové spektrum, 2009, vol. 2009, no. 10, p. 42-43. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

 • 2007

  KOVÁČ, M.; ROUČKA, J. Přenos tepla při odlévání do skořepinových forem. In Technological engineering. Žilina: Vedeckotechnická spoločnost pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2007. p. 92-95. ISBN: 1336- 5967.
  Detail

 • 2004

  KRUTIŠ, V. Trendy a vývoj v oblasti numerických simulací. Slévárenství, 2004, vol. LII, no. 10, p. 408-410. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KRUTIŠ, V.; ROUČKA, J.; KUZMA, Z. Vloga eksotermnih napajalnikov v numeričnih simulacijah livarskih procesov. Livarski vestnik, 2004, vol. 51, no. 4, p. 196 ( p.)ISSN: 0024- 5135.
  Detail

  KRUTIŠ, V., ROUČKA, J., KUZMA, Z. Assignment of exothermic sleeves in numerical simulation of foundry processes. In 44th Foundry Conference. 1. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2004, 2004. p. 23-32.
  Detail

 • 2003

  KRUTIŠ, V., ROUČKA, J., KUZMA, Z. Numerické modelování tepelných procesů soustavy nálitek-exoobklad- forma. In TECHNOLÓGIA 2003. 1. Bratislava: Strojnická fakulta STU v Bratislavě, 2003. p. 57 ( p.)ISBN: 80-227-1935- 8.
  Detail

  ROUČKA, J., KRUTIŠ, V., KUZMA, Z. Tepelné ošetření nálitků - cesta ke zvýšení ekonomie výroby odlitků. Slévárenství, 2003, vol. 51, no. 7, p. 253 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2002

  ŠENBERGER, J., KRUTIŠ, V. Příspěvek ke tvorbě kalkulačního systému odlitků ze slitin železa litých gravitačně do pískových forem. In II.Mezinárodní konference- Ekonomické problémy při výrobě odlitků. Brno: Česká slévárenská společnost, 2002. p. 117 ( p.)
  Detail

  KRUTIŠ, V. Simulace proudění kovu keramickými filtry. Slévárenství, 2002, vol. 2002, no. 7, p. 251-255. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ROUČKA, J., KRUTIŠ, V. Doświadczenia ze stosowania systemów symulacyjnych w VUT Brno. In VII. International symposium. 1. Poznan: Foundry laboratory modelling group, 2002. p. 20 ( p.)
  Detail

  ROUČKA, J., KRUTIŠ, V. Zvýšení efektivnosti působení nálitků kombinací exotermického a izolačního obkladu. In Progresivní technologie ve slévárenství. Plzeň: Vědeckotechnická společnost západních čech, 2002. p. 39 ( p.)
  Detail

 • 2001

  KRUTIŠ, V.; ROUČKA, J. Modelování proudění kovů keramickými filtry. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, vol. 72, no. 279/ 2001, p. 171-174. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  KRUTIŠ, V.; ROUČKA, J. Simulace proudění kovu keramickými filtry. In Doksem 2001. 1. Sulov: Universita v Žilině, 2001. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7100-887- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.