Ing.

Vladimír Bartošek

Ph.D.

FBM, ÚM – Assistant professor

+420 54114 3760
Vladimir.Bartosek@vut.cz

Send BUT message

Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D.

Publications

 • 2023

  JUŘICA, P.; BARTOŠEK, V. Simulation model in project management planning: case study. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 22th International Scientific Conference. Žilina: University of Žilina, 2023. p. 557-563. ISBN: 978-80-8154-332-6.
  Detail | WWW

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Analyzing Transformation of Product Life Cycle Assessment in Terms of Circular Economy: Case Study. Waste forum, 2023, no. 3, p. 166-182. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

 • 2019

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. In CLC 2018: Carpathian Logistics Congress Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. p. 90-96. ISBN: 978-80-87294-88-8.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Logistics Conception in the Conditions of Circular Economy. Carpathian Logistics Congress: Book of Abstracts. Zakopane, Poland (EU): Tanger Ltd., 2019. p. 8-8.
  Detail

 • 2018

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce. In Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings. 1. Praha: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2018. p. 61-66. ISBN: 978-80-01-06429-0.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Digitalization of logistic processes by customer services. In Proceedings of scientific contributions from the international scientific conference The Imapct of Industry 4.0 on Job Creation. Trenčín: Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2018. p. 34-39. ISBN: 978-80-8075-837-0.
  Detail | WWW

  BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. CLC 2018 Logistics, Ditribution, Transport & Management: Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-87294-87-1.
  Detail

 • 2016

  JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. 254 p. ISBN: 978-80-247-5717- 9.
  Detail

 • 2015

  BARTOŠEK, V. The Framework of Selective Inventory Management: Case Study. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association, 2015. p. 778-785. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  BARTOŠEK, V. The Purchasing Integration: Case Study. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 859-872. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

 • 2014

  BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J.; VARJAN, M. Logistické řízení podniku v 21. století. CERM. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 166 p. ISBN: 9788072048243.
  Detail

 • 2013

  JUROVÁ, M.; BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J.; NISLER, S. Výrobní procesy řízené logistikou. albatros. Brno: BizBooks, 2013. p. 1-260. ISBN: 978-80-265-0059- 9.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; TOMÁŠKOVÁ, E. Interfunctional Coordination from Company Functions Point of View. Acta academica karviniensia, 2013, vol. 13, no. 3, p. 5-17. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

 • 2012

  BARTOŠEK, V. Současná specifika řízení nákupu v malých a středních firmách. In THEORY OF MANAGEMENT 5: The Selected Problems for the Development Suppoert of Management Knowledge Base. Scientific Papers. Žilina: EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. p. 79-83. ISBN: 978-80-554-0590- 2.
  Detail

 • 2011

  BARTOŠEK, V. Společné plánování výrobního procesu v logistické síti. 2011. p. 1-154.
  Detail

 • 2010

  VIDECKÁ, Z.; ŠIROKÁ, Z.; BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J. Simulace montáže rozvaděčů při zavádění konceptu lean manufacturing. In Konferenční sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 93-101. ISBN: 978-80-214-3900-9.
  Detail

 • 2009

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z. Výuka řízení a optimalizace produkčních systémů podniku pomocí interaktivní publikace na Fakultě podnikatelské. In WITNESS 2009: 12. setkání uživatelů Witness. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3900-9.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Využití OR-SYSTEM pro řízení výroby ve výuce. Podnikatel, 2009, vol. 13, no. 11-12, p. 18-19. ISSN: 1211-815X.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z.; ZÁMEČNÍK, J. Modeling and Simulation of Business Processes and Witness Suite Engine as Business Process Reengineering Tool. Management, Economics and Business Development in European Conditions: VII. International Scientific Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. ISBN: 978-80-214-3893- 4.
  Detail

 • 2008

  BARTOŠEK, V.; JAKUBA, M. Trendy v oblasti Business Process Managementu. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2008. p. 11-17. ISBN: 978-80-7204-582-2.
  Detail

 • 2007

  BARTOŠEK, V.; KOVÁŘ, P. Improving Logistics Performance Through the Supply Chain Cooperation in Automotive Sector: VMI and Consignment Stock Inventory Policy. In V. International Scinetific Conference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: VUT v Brně: Fakulta podnikatelská, 2007. p. 46 ( p.)ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Možné přístupy k návrhu a konstrukci systému měření výkonnosti v SC. In Sborník anotací: JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT Brno: Fakulta stavební, 2007. p. 301 ( p.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z. Business Process Management Through Computer Simulation. In V. International Scinetific Conference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology- Faculty of Business and Management, 2007. p. 104-110. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z. Využití BPM v systémech řízení jakosti. In International Conference: Festive Scientific Conference on the Occassion of 15th Anniversary of the Establisment of Faculty of Business and Management Brno Universtiy of Technology. Brno: Brno University of Technology- Faculty of Business and Management, 2007. p. 37-42. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

 • 2006

  BARTOŠEK, V. New Challenges of Purchasing Performance Evaluation in Global Environment of Supply Chains. In IV. International Scientific Conference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2006. p. 11 ( p.)ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Základní principy a zásady měření výkonnosti dodavatelských řetězců a sítí. Periodica academica, 2006, vol. 1, no. 2, p. 1-6. ISSN: 1802- 2626.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Možnosti řízení dodavatelsko - odběratelských vztahů ve stavebnictví. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 105-110. ISBN: 80-214-3113- X.
  Detail

  JUROVÁ, M.; BARTOŠEK, V. Logistické služby a úspěšnost podniku. In Brno: MU, ESF Brno, 2006. p. 57-65. ISBN: 80-210-4089- 0.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Aktuální vlastnosti podnikového nákupu a jejich důsledky pro vyšší efektivnost a výkonnost nákupu. In MendelNET 2006. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2006. p. 125 ( p.)ISBN: 80-7302-107- 2.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Význam e-SC a e- SN a jejich důsledky pro řízení podnikového nákupu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická: Oeconomica, 2006. p. 79-86. ISBN: 80-245-1091- X.
  Detail

 • 2005

  BARTOŠEK, V. Manažerský pohled na systém řízení nákupu v prostředí dodavatelských řetězců. In Trendy v systemoch riadenia podnikov. Herlany: Technická univerzita v Košiciach, Strojnická fakulta, 2005. ISBN: 80-8073-359- 7.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Řešení podnikových procesů v rámci SC. In Zborník referatov z Medzinárodnej vedeckej konferencie "Logisticko-distribučné systémy". Zvolen: Katedra podnikoveho hospodárstva, Technická univerzita vo Zvolene, 2005. p. 12-17. ISBN: 80-228-1446- 6.
  Detail

  JUROVÁ, M., BARTOŠEK, V. Optimalizace podnikových logistických procesů. In MOPP 2005. Plzeň: ZU v Plzni, 2005. ISBN: 80-7043-352- 3.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Hodnocení výkonnosti nákupu v prostředí dodavatelsko - odběratelských řetězců. In MendelNET 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005. p. 125 ( p.)ISBN: 80-7302-107- 2.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Projektování podnikových procesů. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín: UTB, FaME, Ústav managementu, 2005. p. 46 ( p.)ISBN: 80-7318-257- 2.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Flexibilita podniku a schopnost výrobního systému čelit zatížení. In Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2005. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

 • 2004

  BARTOŠEK, V. Současnost a trendy v oblasti řízení nákupu dodavatelských řetězců. In MendelNET - 2004 sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-7302-088- 2.
  Detail

  BARTOŠEK, V. Postavení IS/ IT v rámci integrace logistického řetězce. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně: Fakulta podnikatelská, 2004. ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.