Ing.

Vítězslava Hlavinková

Ph.D.

IFE

+420 54114 8936
vitezslava.hlavinkova@usi.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.

Publications

 • 2021

  TALPOVÁ, M.; HÁVA, K.; VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; BRANDEJS, D. Fragments of nature within urbanization. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2021. p. 218-221. ISBN: 978-80-7509-779-8. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW

 • 2020

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Sbírky řešených příkladů pro oceňování nemovitých věcí (pro předmět Teorie oceňování nemovitostí). Brno: ÚSI VUT, 2020.
  Detail

  HÁVA, K.; TALPOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Strengthening the Influence of Local Tourism on the Price of Recreational Real Estate. In EDAMBA 2020, 23th International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. Bratislava, Slovak Republic: University of Economics in Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2020. p. 229-236. ISBN: 978-80-225-4794-9.
  Detail

  VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; TALPOVÁ, M.; HÁVA, K. Possibilities for development in the areas adjacent to water bodies. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2020. p. 337-343. ISBN: 978-80-7509-715-6. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Where did the gardens go?. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2020. p. 576-580. ISBN: 978-80-7509-715-6. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M.; TALPOVÁ, M.; HÁVA, K.; KLIKA, P. The Importance of Water Bodies on Recreational Properties. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria, 2020. p. 611-618. ISBN: 978-619-7603-11-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2019

  VAŘECHOVÁ, M.; HLAVINKOVÁ, V. Some Problems relating to the Property of the Flat in small water Plants. In 19th Internacional multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. p. 351-358. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Vliv technologického zařízení v malé vodní elektrárně na ocenění. Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. p. 301-313. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Současné oceňovací předpisy 2019. Brno: ÚSI VUT, 2019.
  Detail

 • 2018

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Ocenění bytu v malé vodní elektrárně. Soudní inženýrství, 2018, vol. 29, no. 4, p. 37-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HLAVINKOVÁ, V.; VAŘECHOVÁ, M. Ocenění bytu v malé vodní elektrárně. Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 341-350. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2013

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; HLAVÁČOVÁ, T.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti (C 1461). Brno: 2013. p. 1-98.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; BRADÁČ, A. Určení výše obvyklého nájemného za užívání pozemku. Revizní znalecký posudek (C1439). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2013. p. 1-106.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; HLAVINKOVÁ, V.; HLAVÁČOVÁ, T.; ŠTOLA, J.; BRADÁČOVÁ, Š.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o obvyklé ceně víceúčelové budovy v Olomouci (C 1460). Brno: 2013. p. 1-154.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠEBKOVÁ, V. Možné důsledky inovace koeficientu konstrukce a vybavení staveb. Sborník anotací. Brno: 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-4704-2.
  Detail

 • 2012

  HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1-67. ISBN: 978-80-214-4557- 4.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; JURÁŇOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny nájemného (C 1413). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-129.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: 2012. p. 1-67.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN: 978-80-214-4557-4.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; VITOVSKÁ, L.; HROCHOVÁ, K.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o míře opotřebení objektů (C 1390). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-149.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; VITOVSKÁ, L.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A. Revizní znalecký posudek o ceně obvyklé administrativního objektu (C 1396). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-103.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; VITOVSKÁ, L.; HROCHOVÁ, K.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o míře opotřebení objektů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-2.
  Detail

 • 2011

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A. Znalecký posudek pro stanovení výše náhrady (C 1383). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011. p. 1-73.
  Detail

 • 2010

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; WEIGEL, L.; HLAVINKOVÁ, V. Znalecký posudek (C 1324). 2010.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; BRADÁČOVÁ, Š.; WEIGEL, L. Zjištění obecné ceny nemovitosti v obci Buchlovice (C1337). Brno: ÚSI, 2010. p. 1-65.
  Detail

 • 2009

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; CHMELÍK, T.; CUPAL, M.; JANDOURKOVÁ, J.; BRUMOVSKÝ, M.; WEIGEL, L. C 1267 - Zjištění ceny průmyslového paláce v Praze na výstavišti před požárem. Brno: 2009.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; MIKULÁŠEK, M.; WEIGEL, L. C1269 - RZP o stanovení povinnosti uzavřít nájemní smlouvu. Brno: 2009.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M.; MIKULÁŠEK, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Jana Čecha (C1286/2). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (C 1286/1). 2009.
  Detail

 • 2008

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1243). 2008.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; MIKULÁŠEK, M. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem (C 1222). Brno: 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; OŠČATKA, J. Zneužití informací v obchodním styku (C 1204). 2008.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L.; JANDOURKOVÁ, J.; STRÁNSKÝ, J. Vydání věci (C 1227). 2008.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1235). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Metodika stanovení náhrad pro vypořádání práv k nemovitostem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2008.
  Detail

 • 2007

  KLIKA, P.; CUPAL, M.; KREJČÍŘ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; STRÁNSKÝ, J.; SPOUSTA, M.; PAVLOVÁ, V.; SEDLÁČEK, J.; MIKULÁŠEK, M.; BRUMOVSKÝ, M. Odborné posouzení metodiky použité pro ocenění části podniku úpadce. Brno: 2007.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A.; KOZIELKOVÁ, E.; JÍLEK, J.; HLAVINKOVÁ, V.; PAVLOVÁ, V.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M. Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení. Brno: 2007. p. 1-75.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KOMOSNÁ, M.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L. Studie posouzení vhodnosti navržených alternativ metodik ocenění staveb porovnávací metodou. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2007.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Praha: LINDE Praha, a.s., 2007. ISBN: 978-80-7201-679- 2.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V. K problematice znaleckého zjištění znehodnocení stavby zanedbanou údržbou. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 1, p. 20-24. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; CHMELÍK, T. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1182). Brno: 2007.
  Detail

 • 2006

  SUPERATOVÁ, A.; WEIGEL, L.; HLAVINKOVÁ, V. V trestní věci podezření z možného spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku (C 1123). Brno: 2006.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; SUPERATOVÁ, A.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1112). 2006.
  Detail

  CÍSAŘOVÁ, P.; WEIGEL, L.; BRADÁČOVÁ, L.; HLAVINKOVÁ, V.; KOZIELKOVÁ, E. Vyloučení věci z konkurzní podstaty (C 1138). 2006.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; SUPERATOVÁ, A.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1133). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V. K problematice znaleckého zjištění zhodnocení stavby provedenými pracemi. Soudní inženýrství, 2006, vol. 17, no. 5, p. 282-291. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.