prof. Ing.

Rudolf Hela

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7508
hela.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Creative activities

 • HELA, R.: Betony pev.třídy C30/37; Betony pevnostní třídy C 30/37 pro expoziční třídy XF2 až XF4. D237. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.: Provzdušněný beton; Provzdušněný beton s rychlým náběhem pevností pro výrobu prefabrikátů. D237. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.: Lehký samozhutnitelný beton; Lehký samozhutnitelný beton pro monolitické kontrukce. D237. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; ZACH, J.: Penetrometr; Penetrometr. D237. (prototyp)
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: Kompozitní geopolymer; Geopolymerní matrice s využitím druhotných surovin pro kompozitní materiál odolný vůči působení vysokých teplot. D236. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; ZACH, J.: Dynamon NRG; Technologie využití superplastifikačních přísad řady Dynamon NRG pro výrobu prefabrikovaného betonu. Ústav THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; HUBÁČEK, A.: ASCC; Provzdušněný samozhutnitelný beton pro výrobu transportbetonů. D265. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • ONDRÁČEK, M.; HELA, R.: UHSC; Vysokopevnostní beton určený pro výrobu transportbetonu. D265. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • ONDRÁČEK, M.; HELA, R.: HSC; Vysokopevnostní beton určený pro výrobu monolitických konstrukcí. D265. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; ZACH, J.: Konopné protihlukové stěny; Využití technického konopí při výrobě protihlukových stěn. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.: technický list; Vývoj kompozitního materiálu s anorganickou polymerní matricí s vyšší odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů. d206. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)
  http://www.skanska.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HUBÁČEK, A.; HELA, R.: ŘVC/1606/09; ŘVC - Technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC ČR, Kapitola 2 - Stříkaný beton. Ředitelství vodních cest. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ZACH, J.; HELA, R.: Stanoveni konzistence betonu; Metodika stanovení konzistence čerstvého betonu pomocí penetrační jehly. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: Ohnivzdorný geopolymer; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí na bázi strusky s odolností vůči působení vyšších teplot. Prefa a.s., Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; PŘIKRYL, J.: Samočistící dlažby; Technologie výroby dlažebních prvků s využitím samočisticích a fotokatalytických vlastností. Presbeton Bystrovany. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: technický list; Kompozitní materiál s anorganickou matricí a s výztužnou rohoží s vyšší odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů. D 206. URL: http://www.skanska.cz, www.metrostav.cz. (ověřená technologie)
  http://www.skanska.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.: Beton s nízkým hydr. teplem; Metodika návrhu betonu s nízkým vývinem hydratačního tepla. THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí s metakaolínem, mikromletým vápencem a s přídavkem polypropylenových vláken, s odolností vůči působení vyšších teplot. D206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM-LV; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí s metakaolínem, mikromletým vápencem, s lehkým pórovitým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken, s odolností vůči působení vyšších teplot. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Liastrop; Stropní prefabrikované dílce s plným průřezem z lehkého betonu Liastrop. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Filigrán z LC; Filigránové stropní desky z lehkého betonu. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Varioblok; Prefabrikované dílce Varioblok z lehkého betonu pro opěrné zdi. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Lehký beton pro mosty; Receptura lehkého betonu ve formě transportbetonu určeného pro výstavbu dodatečně předpínaných mostních konstrukcí. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.: LAC 6/1,0; Lehký tepelně izolační beton. D 151. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.: LK+cem; Lehké kamenivo obalené cementem. D151. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM-LV, AAM-LV-11; Technologie výroby lehkého betonu s alkalicky aktivovanou matricí a rozptýlenou výztuží odolného vysokým teplotám a agresivním prostředím. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.: technický list; Návrh kompozitního materiálu s anorganickou matricí pro prvky s vyšší trvanlivostí. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: technický list; Návrh betonu s vyšší trvanlivostí vůči působení vysokých teplot v konstrukcích. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • SŤAHEL, P.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P.; HELA, R.;: PP+plazma; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikace ve stavebnictví. KrampeHarex CZ s.r.o.. (prototyp)
  Detail

 • HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.: Technologie vyroby omitky R3; Technologie výroby staveništních omítek na bázi vápenné kaše a lehkého kameniva z expandovaného obsidiánu určených pro zateplování historických objektů. VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; STŘÍBNÝ, Z.: Omitka SR3; Tepelně izolační omítka na bázi vápenného hydrátu a lehkého kameniva s expandovaným obsidiánem. VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; STŘÍBNÝ, Z.: Kapilarne aktivni zatep. system; Vnitřní kontaktní zateplovací systém na bázi lehkých kalcium silikátových izolačních desek s využitím odpadních surovin. VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Obvodová nosná stěna; Obvodová nosná prefabrikovaná stěna z lehkého betonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Vnitřní nosná stěna; Vnitřní nosná prefabrikovaná stěna z lehkého betonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; ŠŤAHEL, P.: PP vlákna+plazma; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro užití ve stavebnictví pro venkovní odstavnou plochu. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (ověřená technologie)
  http://www.krampeharex.com, number of downloads: 1
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.: PP vlákna +plazma - trouby; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikaci do betonových trub. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (ověřená technologie)
  http://www.krampeharex.com, number of downloads: 1
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.: PP vlákna+plasma - podlaha; Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikace ve stavebnictví. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (ověřená technologie)
  http://www.krampeharex.com, number of downloads: 2
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; HERKA, P.; SŤAHEL, P.: DCSBD plazma; Zařízení pro úpravu povrchu polypropylenových vláken pro aplikaci do betonu působením nízkoteplotního plazmatu v in-line režimu. KrampeHarex CZ s.r.o.. URL: http://www.krampeharex.com. (poloprovoz)
  http://www.krampeharex.com, number of downloads: 1
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I.: PrefaGoldbeck; Ověřená technologie výroby stěnových a stropních dílců s užitím cementu CEM II/A-LL 42,5 R ve výrobně společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výrobna společnosti GOLDBECK PREFABETON s.r.o.. URL: http://www.prefabeton.cz/?nointro. (ověřená technologie)
  http://www.prefabeton.cz/?nointro, number of downloads: 2
  Detail

 • BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I.: TechCEMII/A-LL42.5; Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. cementárna Prachovice Holcim (Česko) a.s.. URL: http://www.holcim.cz/. (ověřená technologie)
  http://www.holcim.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Stropní deska LC; Stropní nosná prefabrikovaná deska z lehkého betonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Obvod stěna vlákna; Obvodová nosná prefabrikovaná stěna z lehkého vláknobetonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: příčka vlákna; Vnitřní nosná prefabrikovaná stěna z lehkého vláknobetonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; HOLÁK, M.; DONÁT, P.: Meliorační žlaby; Využití aktivovaných elekrárenských popílků pro výrobu vibrolisovaných melioračních žlabů. Prefa Brno a.s.. (poloprovoz)
  Detail

 • DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.: Prefagolbeck; Stěnový panel o rozměrech 2,5 x 5,0 x 0,12 m vyrobený ve společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výrobna společnosti GOLDBECK PREFABETON s.r.o.. URL: http://www.prefabeton.cz/?nointro. (prototyp)
  http://www.prefabeton.cz/?nointro, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.; VOVES, J.; DONÁT, P.: ověřená tech.-transportbeton; Optimalizace receptury pro výrobu transportbetonu třídy C 25/30 s částečnou náhradou cementu aktivovaným popílkem. Stappa mix s.r.o.. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; VÁLEK, J.; VODIČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.: Q-CM-2013-01; Metodika zkoušení a hodnocení vlastností betonů vyrobených na bázi směsných cementů. Holcim (Česko) a.s. Tovární ul. 296 538 04 Prachovice. URL: http://www.qualiform.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.qualiform.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.; KŘÍŽOVÁ, K.: FV - polystyrénový pásek; Obkladový pásek s odpadním polystyrénem. Prefa Brno a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.: TA02010680-V002-2; Silniční panel s recyklovaným betonem. Prefa Brno, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.: TA02010680-V002-3; Stropní panel s odpadní struskou. Prefa Brno, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.: Struska Oslavany; Využití teplárenské strusky z haldy Oslavany jako plniva pro výrobu betonu pro výrobu vybraných betonových prefabrikátů ve výrobnách firmy Prefa Brno a.s. Prefa Brno, a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HELA, R.; HOLÁK, M.: REC - PS; Receptury polystyrénbetonu. Prefa Brno, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • HOLÁK, M.; HELA, R.: REC - recykl 2; Receptury betonu s recyklátem - částečná náhrada. Prefa Brno, a.s.. (poloprovoz)
  Detail

 • VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; LABAJ, M.: CNT; Aplikace nanočástic v podobě uhlíkových nanotrubiček do cementového kompozitu. výrobna společnosti Prefa Brno a.s.. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: FRC-HT; Ověřená technologie výroby cementového kompozitního materiálu s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot. Výrobna společnosti Prafa Brno a.s.. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
  http://www.prefa.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.: 149650_CovPavement; Zámková dlažba s vysokou odolností povrchu. AdMaS TSH. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.: 149651_DamCon; Beton pro betonáž skluzů přehrad s eliminací objemových změn. AdMaS TSH Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • HELA, R.; ČERVENKA, M.: PNTP 1; Technologický postup výroby speciálních HPC betonů. Prefa Brno a.s., Závod Kuřim. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; ČERVENKA, M.: PNTP 2; Technologický postup výroby speciálních HWC betonů. Prefa Brno a.s., Závod Hodnonín. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; ČERVENKA, M.: OZL/2019; Ocelobetonové základové lože. Prefa Brno a.s., závod Kuřim. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; ČERVENKA, M.: SENERGO/2019; Stínící energokanál se zákrytovou deskou. Prefa Brno a.s., závod Hodonín. (funkční vzorek)
  Detail

 • HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K.; ŠEVČÍK, M.: 3734/16; Receptura speciálních HWC betonů. Prefa Brno a.s., Závod Hodonín. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K.; ŠEVČÍK, M.: 3749/16; Receptura speciálních HPC betonů. Prefa Brno a.s., Závod Kuřim. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.: OT ADMATEC 01/TN01000056/04; Technologie výroby betonů pevnostních tříd C 16/20 a C 20/25 z betonového recyklátu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. ÚTHD, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.: TNN01000056/04; Metodika pro hodnocení kvality a vhodnosti recyklátu. VUT v Brně, FAST, ústav Technologie stavebních hmot a dílců Veveří 95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HELA, R.; LOSKOT, J.: OT Consultest 02/2020; Technologie úprav betonů pro omezení degradačních procesů při výstavbě CBK. Consultest s.r.o., Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; KUDRNA, J.: OT Consultest 02/2020; Technologie údržby CBK pro omezení degradačních procesů. Consultest s.r.o. Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.: OT ADMATEC 01/TN01000056/04; Technologie výroby cemento-betonových krytů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚTHD, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: OT VUT FAST - TRIO 9/2019; VÝROBA VYSOPEVNOSTNÍHO BETONU S PEVNOSTMI VYŠŠÍMI NEŽ 95 MPa PRO ZHOTOVENÍ KOMPONENT NOSNÉ KONSTRUKCE OBRÁBĚCÍHO STROJE Z OCELOBETONU. VUT Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HELA, R.; KNOBLOCH, J.; KUPKA, P.; KACHLÍK, J.; ZBOŽÍNEK, R.: Ocelobetonové lože pro obráběcí stroje; Výroba komponent nosné konstrukce obráběcího stroje z ocelobetonu - lože. TOS Kuřím - OS, a.s. Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HELA, R.; KUPKA, P.; KACHLÍK, J.; KNOBLOCH, J.; ZBOŽÍNEK, R.: Ocelobetonový stojan pro obráběcí stroje; Výroba komponent nosné konstrukce obráběcího stroje z ocelobetonu - stojan. TOS Kuřím - OS, a.s. Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.