prof. Ing.

Rudolf Hela

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7508
hela.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Publications

 • 2021

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Influence of cement type on stability of concrete mixture. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2021. p. 15-21. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÁ, L.; MERUŇKA, M.; HELA, R. The influence of finely ground limestone in design of concrete for white boxes regarding to suppression of shrinkage. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2021. p. 119-124. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  PIKNA, O.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Study of Development of Hydrating Temperatures and Reduction of Volume Changes in Concretes. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2021. p. 3-8. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  PIKNA, O.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Studium vlivu konzistence na odolnost vůči abrazi betonu. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. p. 549-554. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  MERUŇKA, M.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Vliv kombinace vysokoteplotního popílku a inertních příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonového kompozitu. Beton TKS, 2021, vol. 2021, no. 2, p. 76-81. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÁ, L.; HELA, R.; MERUŇKA, M.; HLAVÁČEK, P. The Effect of the Composition of a Concrete Mixture on Its Volume Changes. Materials, 2021, vol. 14, no. 4, p. 1-26. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PIKNA, O.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Study of the effect of consistency on the abrasion resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. USA, Melville: AIP Publishing, 2021. p. 020006-1 (020006-5 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1.
  Detail

  MERUŇKA, M.; ŤAŽKÁ, L.; HELA, R. Determination of the Evolution of Hydration Temperature When Combining High-temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. USA: AIP Publishing, 2021. p. 020009-1 (020009-8 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1.
  Detail

  PIKNA, O.; HELA, R. Studium abraze cementových kompozitů. Beton TKS, 2021, no. 2, p. 82-87. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  MERUŇKA, M.; HELA, R. PRŮBĚH HYDRATAČNÍCH TEPLOT PŘI KOMBINACI VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO ÚLETOVÉHO POPÍLKU. Juniorstav 2021. Brno: VUT Brno, 2021. p. 543-548. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

 • 2020

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. High-Performance Concretes Intended for Deep Foundations of Constructions. Civil Engineering and Architecture, 2020, vol. 8, no. 2, p. 46-54. ISSN: 2332-1091.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Pervious concrete with dense and lightweight aggregate. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 1. Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 108-113. ISBN: 9783035716689. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÁ, L.; HELA, R. The Impact Of Different Aggregate Types And Its Composition On Resulting Concrete Properties Representing The Water Impermeability Level Of Concrete For The Construction Of White Boxes. Civil Engineering and Architecture, 2020, vol. 8, no. 2, p. 39-45. ISSN: 2332-1121.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŤAŽKÁ, L.; HELA, R. Vodonepropustné betony s ohledem na minimální objemové změny. In Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 664-668. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  Gusak D.; Brožovský J., Hela R. ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2020. p. 628-635. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  PIKNA, O.; HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Studium vývoje hydratačních teplot a redukce objemových změn v betonech. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 658-663. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  HELA, R.; HÁJKOVÁ, I.; LOUDA, P.; ČERVENKA, M.; SCHMID, P.; CIKRLE, P. Methods of assesing the homogeneity of reiforced shielding precast concrete element of heavy weight concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP Conference Proceedings. Lisek, Czech Republic: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 20008 (20008-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  BODNÁROVÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÁ, L.; HELA, R.; PIKNA, O.; SITEK, L. Abrasive Wear Resistance of Concrete in Connection with the Use of Crushed and Mined Aggregate, Active and Non-Active Mineral Additives, and the Use of Fibers in Concrete. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 23, p. 1-26. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PIKNA, O.; HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Studium vývoje hydratačních teplot a redukce objemových změn v betonech. TZB-info, 2020, vol. 22, no. 17, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L. Betony pro rekonstrukce vodních staveb. TZB-info, 2020, vol. 22, no. 49, p. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Faktory ovlivňující modul pružnosti betonu. Betonárske dni 2020 Zborník prednášok. 1. Bratislava: SPEKTRUM STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2020. p. 147-152. ISBN: 978-80-227-5047-9.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Design and verification of properties of heavy-weight concrete for the production of weights. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Development of ultra high performance concrete using fly ash. In International Symposium on Advanced Material Research III. Materials Science Forum. Materials Science Forum, Book Series. Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 33-38. ISBN: 978-3-0357-1464-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M. Effect of type of aggregate on abrasion resistance of concrete. In 3rd International Symposium on Advanced Material Research, ISAMR 2019. Materials Science Forum. 2020. p. 39-43. ISBN: 978-3-0357-1464-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÝ, M.; MERUŇKA, M.; HELA, R. VYSOKOHODNOTNÉ BETONY URČENÉ PRO HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. In Sborník přípěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 655-660. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  Hlaváček, P., Sitek, L., Hela, R., Bodnárová, L. Erosion Test with High-speed Water Jet Applied on Surface of Concrete Treated with Solution of Modified Lithium Silicates. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 135-143. ISSN: 2195-4364.
  Detail | WWW

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; HLAVÁČEK, P.; FOLDYNA, J. Flow erosion resistance of concrete-interaction of high-speed water jet and concrete. Solid State Phenomena, 2019, vol. 296, no. 1, p. 215-220. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Vysokohodnotné cementové kompozity pro architektonické prvky s eliminací tvorby mikrotrhin. In Juniorstav 2019, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 526-530. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; HELA, R. Development of the HVFAC modulus of elasticity. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 155-160. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; NOVOSAD, P.; HELA, R. Impact of selected architectural concrete modifications on mechanical parameters and durability. International Journal of Engineering and Technology, 2019, vol. 11, no. 4, p. 97-100. ISSN: 1793-8236.
  Detail

  OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. High-Performance Cement Composite for Architectural Elements with Elimination of Micro Cracks. International Journal of Engineering and Technology, 2019, vol. 11, no. 4, p. 101-104. ISSN: 1793-8236.
  Detail

  OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; MERUŇKA, M.; HELA, R. Effect of SRA on the course of hydration of cement composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 35-40. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  MIKULICA, K.; HELA, R. Assessing the effect of protective coatings on the resistance of the concrete floor to the abrasion. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Schwitzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 123-128. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  GUSAK, D.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2019. p. 496-501. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HLAVÁČEK, P.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÁ, L.; SITEK, L. Dílčí zpráva projektu GA 18-25035S za rok 2018: Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze. 2019. p. 1-14.
  Detail

  PROKEŠ, L.; SŤAHEL, P.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Snížení amoniakální kontaminace v popílku ze SNCR technologie. In TVIP 2019. Hustopeče: 2019. p. 1-5. ISBN: 9788085990331.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Vývoj statického modulu pružnosti HVFAC. In Popílky ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2019. p. 92-101. ISBN: 9788021457515.
  Detail

  HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L. PROPERTIES OF HIGH TEMPERATURE FLY ASHES AFTER APPLICATION SNCR TECHNOLOGY FROM THE CONCRETE PRODUCERS POINT OF VIEW. In EuroCoalAsh 2019. Dundee: University of Dundee, 2019. p. 157-164. ISBN: 9780957326323.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. MATEC Web of Conferences, 2019, vol. 278, no. 2019, p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HELA, R.; HÁJKOVÁ, I.; LOUDA, P.; ČERVENKA, M.; SCHMID, P.; CIKRLE, P. Způsoby posouzení homogenity železobetonového stínícího prefabrikátu z těžkého betonu. In 16. KONFERENE SPECIÁLNÍ BETONY sborník přísěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. p. 89-95. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Vodopropustné betony z hutných a lehkých kameniv. In 26. Betonářské dny 2019. Betonářské dny. 2019. p. 96-103. ISBN: 978-80-907611-2-4. ISSN: 1212-7744.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. SOUČASNÉ APLIKACE LEHKÉHO MONOLITICKÉHO BETONU A TRENDY V OBLASTI OCHRANY DEŠŤOVÉ VODY. In Betón 2019. Štrbské pleso: SAVT, 2019. p. 124-129. ISBN: 978-80-8076-138-7.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. NASÁKAVOST LEHKÉHO KAMENIVA V TECHNOLOGII BETONU. In Betón 2019. Štrbské pleso: SAVT, 2019. p. 117-123. ISBN: 978-80-87158-32-6.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; PIKNA, O.; HELA, R. Vývoj betonů určených do prostředí XM. In Zborník príspevkov z konferencie Betón 2019. Bratislava: SAVT, 2019. p. 99-107. ISBN: 978-80-8076-138-7.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. High-performance concrete intended for deep foundation engineering. Bali, Indonésie: Waset, 2019. p. 1 (1 s.).
  Detail

  PIKNA, O.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; KŘÍŽOVÁ, K. Možnosti redukce objemových změn betonů. In BETÓN 2019. Bratislava: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, 2019. p. 173-180. ISBN: 978-80-8076-138-7.
  Detail

  ŤAŽKÁ, L.; HELA, R. Possibilities of usage fine admixtures to concrete regarding elimination shrinkage. Bali, Indonézie: Waset, 2019. p. 679-679.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; HELA, R. Vybrané designové úpravy architektonických betonů a jejich vliv na mechanické parametry a trvanlivost. In Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 455-460. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

 • 2018

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Effect of SNCR on the properties of fly ash in terms of its applicability to concrete. In Solid State Phenomena (Volume 272). Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 107-114. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. The Effect Of Concrete Composition On The Durability Of Concrete Pavements With Respect To The Alkali-Silica Reaction Of The Aggregate. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 32-37.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R. Vhodnost popílků pro použití do betonu dle EN 450 na základě jejich granulometrie. Juniorstav 2018. Brno: VUT Brno, 2018. p. 900-905. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. Usage of Recycled Concrete as Subsoil under Industrial Floor. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 199-203. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. Použití recyklovaného betonu jako podloží pod průmyslovou podlahu. 2018.
  Detail

  SOVOVÁ, K.; HELA, R. VLASTNOSTI A POUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU. 2018. p. 885-890.
  Detail

  HELA, R.; JANČAŘÍKOVÁ, D.; LOUDA, P.; JOBÁNEK, J. Optimization of heavy weight concrete composition and process of prefabrication for prefabricated shielding cladding tiles. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  JANČAŘÍKOVÁ, D.; HELA, R.; NETSVET, D.; PEŘINA, T. Variability in cement properties - influence on bleeding of cement paste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BODNÁROVÁ, L.; GUZIY, S.; HELA, R.; KRIVENKO, P.; VOYNIUK, G. Nano-structured alkaline aluminosilicate binder by carbonate mineral addition. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 192-197. ISBN: 9783035713480. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Application of water jet technology for concrete repair. MM Science Journal, 2018, vol. june, no. 2018, p. 2385-2389. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; RUNDT, L. Development of Ultra High Performance Concrete and Reactive Powder Concrete with Nanosilica. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 371, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Požadavky na betony pro rekonstrukce konstrukcí přehrad. In Zborník príspevkov zo seminára Výroba Betónu 2018. Bratislava: SAVT, 2018. p. 78-86. ISBN: 9788080761349.
  Detail

  HELA, R. Průmyslové betonové podlahy. In Zborník príspevkov zo seminára Výroba Betónu 2018. Bratislava: SAVT, 2018. p. 16-20. ISBN: 9788080761349.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Dopady denitrifikace el. Popílků na jejich využití ve výrobě betonu. Krynica-Zdrój: UNIA UPS, 2018.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. Lisbon, Portugal: 2nd International Conference on Building Materials and Materials Engineering (ICBMM 2018), 2018. p. 29-29.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; PACLTOVÁ, K. The Effect Of The Addition Of Multi-Walled Carbon Nanotubes On The Properties Of Cementitious Composites. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET). 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: International Society for Engineering Research and Development (ISERD), 2018. p. 4-9.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Study On The Resistance Of High-Performance Concrete To The Selected Chemically Aggressive Environments. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 25-31.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R. The suitability of fly ash for use in concrete according to EN 450 based on their particle size. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 110-115. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2017

  ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 106-110. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Development of structural concrete with fly ash - mixing of different particle-size fractions of fly ash and cement. In Fly ash - properties, analysis and performance. New York, USA: Nova Publisher, Inc., 2017. p. 219-236. ISBN: 978-1-5361-0516-2.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOBETONU JAKO TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Spolupůsobení vysokoteplotního a fluidního popílku v cementovém kompozitu. Juniorstav 2017 - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 210-210. ISBN: 978-80-214-5473-6.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves. In Advanced Engineering Technology III. Materials Science Forum. South Korea: 2017. p. 270-274. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Dopad SNCR na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílků. Popílky ve stavebnictví 2017. Brno: Vysokoé učení tecnické v Brně, 2017. p. 141-149. ISBN: 9788021454989.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. Replacement of traditional rural outdoor dance floors using knowledge of industrial technologies and recycled aggregates. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2017. Procedia Engineering. 2017. p. 1-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16. In Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering. Advances in Engineering Research. Bejing, China: 2017. p. 196-200. ISBN: 978-94-6252-370-8. ISSN: 2352-5401.
  Detail | WWW

  OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T. NIZKOPEVNOSTNÍ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY. CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU v Bratislave, 2017. p. 190-194. ISBN: 978-80-227-4689-2.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L. Vliv SNCR na vlastnosti popílku z hlediska jeho použitelnosti do betonu. BETÓN 2017. Bratislava: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2017. p. 64-72. ISBN: 9788089682133.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L. Development of new trends in green concrete technology by using secondary raw materials and waste materials. Conference proceeding - 2017 Bangkok Thailand. Waset - conference proceedings. Bangkok, Thajsko: Waset, 2017. p. 2111-2116. ISSN: 2522-3631.
  Detail

  NOVOSAD, P.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T. Posouzení vhodnosti různých receptur betonů pro betonáže průmyslových podlah. BETÓN 2017. Bratislava: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2017. p. 45-51. ISBN: 9788089682133.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. PRŮZKUM A NÁVRH SANACE BETONOVÉ PODLAHY ZASAŽENÉ POŽÁREM. 2017. p. 1-6.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Působí snižování emisních limitů na kvalitu popílků a jejich využití?. Průmyslová ekologie, s.r.o., 2017. p. 1-5.
  Detail | WWW

 • 2016

  HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering). 2016. p. 59-64. ISSN: 2180-3722.
  Detail | WWW

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight fibre reinforced concrete. In Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 28-32. ISBN: 9783038356752.
  Detail | WWW

  MIKULICA, K.; HELA, R. METODIKA ZKOUŠENÍ PĚNOTVORNÝCH PŘÍSAD PRO VÝROBU PĚNOBETONU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 1-5.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Elimination of negative influence of fluidized bed combustion fly ash on viscosity of cement mix. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 12-16. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T.;VACHUŠKA, V. Concrete with Fluidized Bed Combustion Fly Ash Based Light Weight Aggregate. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 8-13. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  OSUSKÁ, L.; HELA, R. Use of fluidized bed combustion fly ash as addition reducing shrinkage of concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 141-144. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

  LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Optimalizace betonů s vysokým podílem popílku. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť: České vysoké učení technické v Praze, 2016. p. 31-38. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R. VYUŽITÍ PĚNOBETONŮ PRO SANACI PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2016. p. 98-105.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Synergistic Effect of High Temperature Fly Ash with Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 113-118. ISBN: 9783035710793. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Influence of Use Fluidized Fly Ash Combined with High Temperature Fly Ash on Microstructure of Cement Composite. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 146-150. ISBN: 9783035710793. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R.; MICHNOVÁ, K. Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1687-8442.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L. Reduction of concrete´ s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate. Deft, The Netherladn: TuDelft, 2016. p. 1-4.
  Detail

  KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J. Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on, temperature distribution in reinforced concrete. Journal of Building Engineering, 2016, vol. 8, no. 1, p. 14-19. ISSN: 2352-7102.
  Detail

  HELA, R.; NOVOSAD, P. Průmyslové podlahy - vady a poruchy. Štrbské Pleso: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2016. p. 42-55.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Options of UHPC in the Czech Republic. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 292-297. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R. Impact- Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of, Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/ 16. In 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. p. 70-70. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. Konopný beton jako kompozit s využitím přírodního vlákna. TZB- info, 2016, no. 4/ 2016, p. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R. Rehabilitation of floor structures using foam concrete. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016. Procedia Engineering. 2016. p. 1-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Concrete with High Content of Fly Ash Intended for Constructions with Long Durability. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 21-27. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557000. 2016. p. 1-22.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557001. 2016. p. 1-24.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557018. 2016. p. 1-20.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557027. 2016. p. 1-20.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557030. 2016. p. 1-25.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557032. 2016. p. 1-23.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557073. 2016. p. 1-25.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557216. 2016. p. 1-21.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557284. 2016. p. 1-20.
  Detail

  LABAJ, M.; HELA, R.; HÁJKOVÁ, I. Nanosilica Activated High Volume Fly Ash Concrete: Effects on Selected Properties. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 157-162. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight fibre reinforced concrete. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. p. 28-32. ISBN: 9783038356752.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Effect of Combination of Admixture on the Development of Selected Properties of Concrete and Their Comparison. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2016. p. 206-210. ISBN: 9783038357407. ISSN: 1662-9752.
  Detail

 • 2015

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Influence of Concrete Curing on Modulus of Elasticity. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 120-123. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557290. 2015. p. 1-18.
  Detail

  LABAJ, M.; HELA, R.; JAROLÍM, T. Nanočástice v materiálech na bázi cementu. Beton TKS, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 62-66. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES. MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, 2015, vol. 1, no. 1, p. 5936-5940. ISSN: 1432-8917.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Development of High- Volume High Temperature Fly Ash Concrete. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 752- 753, p. 544-551. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R. EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, vol. 10, no. 15, p. 6299-6304. ISSN: 1819- 6608.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J. Possible Synergism of High temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites. Advanced Materials Research, (online), 2015, vol. 2015, no. 1106, p. 29-32. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. Hempcrete - Cement Composite with Natural Fibres. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014 (id 22440). Švýcarsko: 2015. p. 130-134. ISBN: 978-80-87397-16- 9.
  Detail | WWW

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Evaluation of Static Modulus of Elasticity Depending on Concrete Compressive Strength. World Academy of Science, Engineering and Technology. Roma: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. p. 599-602. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Evaluation of the Modulus of Elasticity of Different Types of Concrete Compared with Eurocode 2. Key Engineering Materials (web), 2015, vol. 2016, no. 677, p. 181-185. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Hodnocení modulu pružnosti různých typů betonů v porovnání s Eurokódem 2. 2015.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. SANACE PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY , PO POŽÁRU HALY. Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2015. 2015. p. 201-208. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; PETRÁNEK, V. Development of waterproof masonry structures for floods areas. In 19. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL. 2. Weimar: F.A. Finger-Institut für Baustofrfkunde, Bauhaus- Universität Weimar, 2015. p. 187-195. ISBN: 978-3-00-050225- 5.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U. CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS. In 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure. Leipzig, Germany: MFPA Leipzig GmbH, 2015. p. 32-40. ISBN: 978-3-9814523-6- 5.
  Detail

  HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. p. 221-228. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. POSSIBILITIES OF USING FLUIDIZED FLY ASH FROM LOW- TEMPERATURE COMBUSTION FOR MANUFACTURE OF CONCRETE. In International Conference on Advanced Technology & Sciences. 2. Turecko: 2015. p. 353-358. ISBN: 9786059119269.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R. Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test. Malaysia: Malaysia Technical Scientist Association, 2015. p. 2-2.
  Detail

  JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; HELA, R. Carbon nanotubes reinforced cement pastes – influence on, mechanical properties and microstructure. Ostrava: 2015. p. 1-12.
  Detail | WWW

  MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A. Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire , and Renovation. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). 2015. p. 33-38. ISBN: 978-3-03835-579- 3. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R. Stanovení vlastností betonové podlahy po požáru a postup sanace. TZB- info. 2015. p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. BETONY S VYSOKÝM OBSAHEM POPÍLKU, URČENÉ PRO KONSTRUKCE S VYSOKOU TRVANLIVOSTÍ. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. p. 1-7.
  Detail

  HELA, R.; NOVOSAD, P. SLOVENSKÁ SMĚRNICE PRO POHLEDOVÝ BETON. Štrbské Pleso: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2015. p. 32-41.
  Detail

  HELA, R.; NOVOSAD, P. Pohľadový Betón. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. p. 1-92.
  Detail

  ŤAŽKÝ, T.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Využití vhodné kombinace příměsí a přísad do beton una významných stavbách. Beton TKS, 2015, no. 2, p. 18-22. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T. Vývoj konstrukčních betonů s elektrárenskými popílky. Beton TKS, 2015, no. 2, p. 38-41. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Исследование возможности тестирования эффективности фотокатализа TiO2 в бетоне*. Stroitel' nye Materialy, 2015, vol. 722, no. 2, p. 77-81. ISSN: 0585-430X.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12457021270200. 2015. p. 1-35.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12457021270900. 2015. p. 1-19.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumný zpráva k HS12557012. 2015. p. 1-27.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557014. 2015. p. 1-19.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557170. 2015. p. 1-18.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557199. 2015. p. 1-21.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557204. 2015. p. 1-20.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557205. 2015. p. 1-25.
  Detail

  JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. Influence of the amount of dispersed suspension of carbon nano-tubes on physico- mechanical properties of cement mortar. In Advance material reseach. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 65-68. ISBN: 978-3-03835-474- 1. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; MASÁROVÁ, A.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J. Mixing of different particle-size fractions of fly ash to increase its activity in cement composites. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 2014. p. 297-300. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Development of structural concrete with fly ash. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 143-147. ISBN: 978-3-03835-317-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes. In Book series. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 224-229. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Effect of high proportion of blended cement in concrete. In 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 230-233. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  HELA, R.; JAROLÍM, T. Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past. tzbportal. sk, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-2. ISSN: 1338- 3418.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Possibilities of regulation of temperature in concrete during hydration by means of selection of suitable input materials. In 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013. Applied Mechanics and Materials. 1. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 199-203. ISBN: 978-3-03835-007-1. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost úpravy fluidního popílku pro použití do cementových kompozitů. Juniorstav 2014, 16.odborná konference doktorského studia, Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 60200, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Study of Durability of Aerated Self- compacting concrete. In Concrete and reinforced concrete - glance at future; III All Russian (International) Conference onConcrete and Reinforced Concrete. Moskva: Russian Academy of Sciences, 2014. p. 372-379. ISBN: 978-80-248-2888- 6.
  Detail

  JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. MOŽNOSTI DISPERGACE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK A JEJICH ZAKOMPONOVÁNÍ DO CEMENTOVÉ MALTY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Černá Hora: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. p. 1-8. ISBN: 978-80-87397-16- 9.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Selected Technological Factors Influencing the Modulus of Elasticity of Concrete. International Science Index, 2014, vol. 8, no. 6/ 2014, p. 557-559. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HOLÁK, M.; VAŠEK, T. Částečná náhrada přírodního kameniva hrubé frakce betonovým recyklátem. Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. p. 167-170.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná zpráva DITON- Výzkumná a vývojová činnost. 2014.
  Detail

  HELA, R. Souhrn výstupů SEMMELROCK-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Soubor výstupů BETON BROŽ-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Záverečná zpráva PREFA GRYGOV-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Souhrn výsledků PUPP-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Závěrečná zpráva PRESBETON NOV-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná zpráva CONSULTES-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Soubor výsledků BETONIKA PLUS-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná zpráva MAPEI-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Soubor výsledků KAMENA-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  HELA, R. Závěrečná zpráva TRANSBETON-Kontrolní činn. 2013. 2014.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Combination of Various Admixtures as Partial Replacement for Portland Cement and the Influence on the Final Concrete Properties. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 20-23. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R. Possibilities of Dispergation of Carbon Nanotubes in Aquaeous Solution. nanocon 2014. Ostrava: Tager Ltd., 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

  JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. SLEDOVÁNI VLIVU MNOŽSTVÍ DISPERGOVANÉ, SUSPENZE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA, FYZIKÁLNĚ- MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ, MALTY. 21. Betonářské dny 2014 Sborník příspěvků konference. Česká betonářská společnost ČSSI. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Use of Recycled Aggregates in Current Concretes. International Science Index, 2014, vol. 8, no. (10) 2014, p. 1008-1011. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J. MOŽNOST SPOLUPŮSOBENÍ POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO SPALOVÁNÍ A FLUIDNÍHO POPÍLKU V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH. Sborník konference 21. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. p. 1-6. ISBN: 9788090380677.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. HIGH VOLUME FLY ASH CONCRETE AND ITS DURABILITY IN AGGRESSIVE ENVIRONMENT. 2014.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I. Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 2014, no. 8, p. 172-175. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions. In Book series. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2014. p. 443-448. ISBN: 9783038350071. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2013

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 284- 287, p. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná zpráva BETON BROŽ-Kontr. a stud. zkoušky. 2013.
  Detail

  NOVOSAD, P.; HELA, R.; PŘIKRYL, J. Barevný beton v interiérovém designu. Beton TKS, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 47-49. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; KORJENIC, A. Advanced, Thermal Insulation Materials Suitable for Insulation and Repair of Buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 3, p. 54-59. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv minerálních příměsí na vývoj modulu pružnosti betonu. In 11. konference Technologie betonu 2013. ČBS Servis, s.r.o., 2013. p. 169-172. ISBN: 978-80-87158-33- 3.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. In 11. konference Technologie betonu 2013. Advanced Materials Research. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o., 2013. p. 5-12. ISBN: 978-80-87158-33- 3. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ELFMARKOVÁ, V.; HELA, R. Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu. In 11. konference Technologie betonu 2013. ČBS Servis, s.r.o. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o., 2013. p. 13-21. ISBN: 978-80-87158-33- 3.
  Detail

  LOUDA, P.; PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; SVORA, P.; HELA, R. Funkční vibrolisovaná dlažba s ekologickým benefitem. In 11. konference Technologie betonu 2013. Jihlava: ČBS Servis s. r. o., 2013. p. 105-115. ISBN: 978-80-87158-33- 3.
  Detail

  HELA, R.; NOVOSAD, P. Pohľadový architektonický betón v exteriérovej a interiérovej architektúre. Stavebné materiály, 2013, vol. 9, no. 3, p. 20-22. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN. In Civil Engineering and The Concrete Future. Covilha, Portugal: CI- PREMIER PTE LTD, 2013. p. 103-108. ISBN: 978-981-07-6066- 3.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R.; NEVAŘIL, A. Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži objemných celků. In Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. 1. Nitra: SPU Nitra, Technická fakulta, 2013. p. 202-209. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného elektrárenského popílku pro výrobu cementových kompozitů. Waste forum, 2013, vol. 2013, no. 02, p. 61-66. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů. In 11. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2013 Sborník příspěvků. Jihlava: ČBS Servis, s.r. o, 2013. p. 148-152. ISBN: 978-80-87158-33- 3.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost mechanické aktivace hrubého popílku z tepelného výměníku Ljungstrom. In I. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 Sborník přednášek. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. p. 129-133. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů. In I. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. p. 134-138. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions. International Journal of Engineering and Technology, 2013, vol. 5, no. 3, p. 395-397. ISSN: 1793- 8236.
  Detail | WWW

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Long- term monitoring of the modulus of elasticity depending on the composition of the concrete. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: 2013. p. 2523-2527. ISBN: 978-80-905243-7- 8.
  Detail

  NOVOSAD, P.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; LOUDA, P.; HOLÁK, M.; SVORA, P.; HELA, R. Functional Vibro Pressed Pavement with Ecological Benefits. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 328-332. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Vývoj nových izolačních a sanačních omítek. Stavitel, 2013, vol. XXI, no. 08, p. 16-18. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HELA, R.; SOKOL, P.; DONÁT, P.; KOŠAŘOVÁ, G.; ORSÁKOVÁ, D. Příručka. Popílek v betonu. Základy výroby a použití. Popílek v betonu. Popílek v betonu. Praha: ČEZ energetické produkty, s.r.o., 2013. 167 p. ISBN: 978-80-260-4226- 6.
  Detail

  HELA, R.; ORSÁKOVÁ, D. The mechanical activation of fly ash. Procedia Engineering, 2013, vol. 65, no. 1, p. 87-93. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; HELA, R.; HOLÁK, M. Photocatalytic materials in various applications of construction industry. In 3rd European Symposium on Photocatalysis. Portorož: University of Nova Gorica, Slovenia, 2013. p. 723-723. ISBN: 978-961-6311-78- 6.
  Detail

  NOVOSAD, P.; HELA, R.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; HOLÁK, M. Photo-catalytic Active Surface of Direct Finish Concrete on a Real Model of Self- supporting Porch. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 20-24. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Development of elasticity modulus in time for concrete containing mineral admixtures. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 81, p. 1210-1212. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  HELA, R.; JAROLÍM, T. Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past. Stavebné hmoty, 2013, vol. 9, no. 3- 4, p. 6-8. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně- mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. Konstrukce, 2013, vol. 5, no. 10, p. 48-51. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Trvanlivost lehkého betonu v plynném chemicky agresivním prostředí. In Conference / konference 20th Czech concrete day 2013 / 20. Betonářské dny 2013. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2013. p. 473-476. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of Lightweight Expandec Clay Aggregate Concrete. In Proceeding of Concrete and Concrete Structures 2013. Procedia Engineering. 1. Žilina, Slovakia: EDIS- University of Žilina publisher, 2013. p. 17-20. ISBN: 978-80-554-0771- 5. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Observation and Experience of Using Mechanically Activated Fly Ash in Concrete. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 83, p. 1103-1106. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. High strength concrete with carbon nanotubes. In New Development in Structural Engineering & Construction. Siamak Yazdani, Amarjit Singh. Honolulu, Hawai: 2013. p. 583-587. ISBN: 981-07-5354- 3.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Restrained Shrinkage Ring Test on Polymer Fibres Treated in Cold Plasma Discharge. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2014, no. 464, p. 25-30. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L. Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures. In Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku. Sitek Libor, Klichová Dagmar. 2013. p. 7-15. ISBN: 978-80-86407-43- 2.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Study of durability of sprayed concrete. In Recen Researches in Business Administration, Product Design and Marketing. Recent Researches in Business Administration, Product Design and Marketing. 1. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 71-75. ISBN: 978-960-474-325- 4. ISSN: 2227- 460X.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Comparison of properties of shotcrete tested using destructive and non- destructive methods. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 63-68. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021091901. Brno: 2013. p. 1-20.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092100. Brno: 2013. p. 1-12.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021090900. Brno: 2013. p. 1-8.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092501. Brno: 2013. p. 1-10.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092801. Brno: 2013. p. 1-25.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021091401. Brno: 2013. p. 1-8.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092401. Brno: 2013. p. 1-9.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpáva k HS122N100900. Brno: 2013. p. 1-6.
  Detail

  HELA, R. Souhrná výzkumná zpráva k HS12257021092600. Brno: 2013. p. 1-5.
  Detail

  KOLÍSKO, J.; HELA, R.; HUBÁČEK, A.; KLEČKA, T.; HUŇKA, P. Technologie betonu 2. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. 139 p. ISBN: 978-80-903806-2- 2.
  Detail

  HELA, R. Souhrn výstupů BETONIKA- Inovační voucher. 2013.
  Detail

  HELA, R. Závěrečná zpráva PRESBETON- Inovační voucher. 2013.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná zpráva PREFA GRYGOV- Inovační voucher. 2013.
  Detail

  HELA, R. Soubor výsledků Gemo-výzk. práce. 2013.
  Detail

  HELA, R. Souhrn výstupů BETOCHEM- Rekonstrukce komínu. 2013.
  Detail

  HELA, R. Závěrečná zpráva MOTA- Posouzení shody. 2013.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J. Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres. ADV SCI LETT, 2013, vol. 19, no. 2, p. 429-432. ISSN: 1936- 6612.
  Detail | WWW

 • 2012

  HELA, R. Technické a kvalitativní podmínky pro výrobu pohledových betonů podle TP 03 ČBS. tzbportal. sk, 2012, vol. 2012, no. II., p. 1 (1 s.). ISSN: 1338- 3418.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí. In ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV. Košice: Technická univerzita Košice, Fakulta stavební, 2012. p. 121-126. ISBN: 978-80-553-0798- 5.
  Detail

  HELA, R.; NOVOSAD, P. Využití surového betonu v interiérovém designu. In Sborník příspěvků, 10. konference TECHNOLOGIE BETONU 2012. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Hana Šrůmová, MBA. Pardubice: ČBS Servis, s. r. o., 2012. p. 168-175. ISBN: 978-80-87158-31- 9.
  Detail

  PŘIKRYL, J.; HELA, R.; HOLÁK, M. Fotokatalytická aktivita prefabrikovaných betonů. In 10. konference Technologie betonu 2012. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2012. p. 114-123. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
  Detail

  NOVOSAD, P.; HELA, R. Priehľadný betón – LiTraCon (Light-Transmitting Concrete). ASB, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 1-5. ISSN: 1335- 1230.
  Detail | WWW

  HELA, R.; NOVOSAD, P. Architektonický betón. ASB, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 1-6. ISSN: 1335- 1230.
  Detail | WWW

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Mechanicky aktivované elektrárenské popílky a jejich vliv na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů. In Sborník příspěvků-IX. International Scientific Conference SvF TUKE and Young Scientist 2012. Košice: TUKE, 2012. p. 536-542. ISBN: 978-80-553-0904- 0.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Vývoj lehkých, tepelně izolačních omítek na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. p. 152-155. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.;HELA, R.; VÁLEK, J. High-speed water jet (HSWJ) for concrete surface treatment - evaluation of concrete surface properties after blasting using HSWJ technology. TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, 2012, vol. 19., no. 2, p. 361-366. ISSN: 1330- 3651.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures. In 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012). Petr Koníček & Kamil Souček. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. p. 29-30. ISBN: 978-80-86407-22- 7.
  Detail

  DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T. Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production. In 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL. Dr.-Ing.H.-B. Fischer, Dr.-Ing.K.-A. Bode, C. Beuthan. Weimar: F.A. Finger- Institut fur Baustoffkunde, 2012. p. 1125-1131. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  DORAZILOVÁ, I.; CHALOUPKA, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Ověřování vlastností betonů s cementem CEM II/A- LL a s popílkem. In 10. konference Technologie Betonu 2012. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Ing. Hana Šrůmová, MBA. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2012. p. 26-31. ISBN: 978-80-87158-31- 9.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Působení vysokých teplot na cementové kompozity v betonových konstrukcích. In 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012). Petr Koníček & Kamil Souček. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. p. 27-28. ISBN: 978-80-86407-22- 7.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R.; ZACH, J. Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu a chemicky agresivních prostředí. In 9. Konference speciální betony, sborník příspěvků. 1. Ostrava: Sekurkon s.r.o., 2012. p. 5-11. ISBN: 978-80-86604-58- 9.
  Detail

  HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. Vývoj lehkých tepelně izolačních omítek na silikátové bázi. Ostrava: NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., 2012. p. 40-41.
  Detail

  HELA, R.; KRIVENKO, P.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Utilization of non- traditional binders for lightweight thermal insulation mortars and plasters production. In 18. Internationale Baustofftagung, Tagungsbericht - Band 1, Tagungsbericht - Band 2. Weimar: F. A. Finger- Institut für Baustoffkunde, 2012. p. 2- 1018 (2-1025 p.)ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Vliv granulometrie elektrárenského popílku na jeho vlastnosti. In Sborník příspěvků 19. betonářské dny 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. p. 536-542. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Use of Green cement in concrete for friendly building construction. In Latest Trends in Sustainable and Green Development. Energy, Environmental and Structural Engineering. Greece: WSEAS Press, 2012. p. 17-21. ISBN: 978-1-61804-132- 6. ISSN: 2227- 4359.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv pojivového systému betonu na mechanické vlastnosti tradičních betonů. In 19th Czech Concrete day/19. Betonářské dny 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. p. 551-556. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. CELOSVĚTOVÉ TRENDY VÝZKUMU A APLIKACÍ LEHKÉHO BETONU S PÓROVITÝM KAMENIVEM. In Konference Technologie betonu 2012. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2012. p. 25-31. ISBN: 978-80-87158-31- 9.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy. In Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012. Vlastnil Šrůma. 2012. p. 602-609. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; FIALOVÁ, M.; SŤAHEL, P.; HELA, R.; ČERNÁK, M.; VOREL, P.; HERKA, P. Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu. In Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012. Vlastimil Šrůma. 2012. p. 610-616. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Tepelně izolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí. Realizace staveb, 2012, vol. VII, no. 5, p. 28-29. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele. In Recyklace odpadů XVI. Ostrava: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 43-48. ISBN: 978-80-248-2888- 6.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; MACHÁŇOVÁ, P.; VÁLEK, J.; LUKÁŠ, J.; SITEK, L. Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem. In sborník příspěvků 9. konference se zahraniční účastí Speciální betony 2012. kolektiv autorů. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. p. 144-149. ISBN: 978-80-86604-58- 9.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Laboratorní příprava a testování stříkaného betonu pomocí hutnění s přítlakem. In 10. konference TECHNOLOGIE BETONU (2012). 1. Pardubice: Česká betonářská společnost ČSSI, 2012. p. 100-106. ISBN: 978-80-87158-31- 9.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HELAN, T. STUDIUM VLASTNOSTÍ LABORATORNĚ PŘIPRAVENÝCH STŘÍKANÝCH BETONŮ. In 19. betonářské dny 2012 / 19th Czech Concrete Day. 1. Hradec Králové: ČBS SERVIS s.r.o., 2012. p. 575-579. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R.; NOVÁKOVÁ, I. MOŽNOSTI VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO BETONU JAKO NÁHRADY DROBNÉHO KAMENIVA V CEMENTOVÝCH POTĚRECH. In 19th Czech Concrete Day 2012 / 19. Betonářské dny 2012. 1. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. p. 569-574. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  HELA, R. Vliv technologie betonu na některé vady. Stavitel, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 32-34. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HELAN, T. Sprayed concrete – possibilities of testing sprayed concrete prepared in laboratory. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2013, no. 650, p. 304-307. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Tepelnoizolačné omietky na zateplóvanie a sanáciu stavebných konštrukcií. Stavebné materiály, 2012, vol. 6/ 2012, no. 10, p. 54-55. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of Lightweight Concrete. In fib Symposium STOCKHOLM 2012, CONCRETE STRUCTURES FOR SUSTAINABLE COMMUNITY. 1. Stockholm: Swedish Concrete Association, 2012. p. 301-304. ISBN: 978-91-980098-1- 1.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; SITEK, L.; KLICH, J.; WOLF, I.; FOLDYNA, J. Comparison of the actual costs during removal of concrete layer by high- speed water jets. J BUS ECON MANAG, 2012, vol. 13, no. 4, p. 763-775. ISSN: 1611- 1699.
  Detail

  HELA, R.; KOLÍSKO, J.; ŠRŮMA, V,; KLEČKA, T.; VACEK, V. Technologie betonu I. Ing. V. Šrůma, Magr. J. Vích. Ing. V. Šrůma, Magr. J. Vích. Praha: Česká betonářská spolčnost ČSSI, 2012. 201 p. ISBN: 978-80-903806-1- 5.
  Detail

  ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J. Vývoj lehkých tepelně izolačních a sanačních omítek vyrobených na bázi lehkého pórovitého kameniva a silikátového pojiva. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. p. 1-6.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540090501. Brno: 2012. p. 1-13.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540090601. Brno: 2012. p. 1-12.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021091501. Brno: 2012. p. 1-7.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540090801. Brno: 2012. p. 1-7.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402700. Brno: 2012. p. 1-21.
  Detail

  HELA, R. Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402701. Brno: 2012. p. 1-9.
  Detail

 • 2011

  HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Comparison of static elasticity modulus of Conventional and Self- Compacting Concrete. Italy: L.E.G.O. spa, 2011. p. 1-8.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A. Photocatalytic reaction of TiO2 for ecologically friendly concrete structures. In IBRACON 2011. Španělsko: 2011. p. 1-6. ISBN: 978-0-415-47557- 0.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí. In 11. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, zborník z konferencie. 1. košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2011. p. 205-210. ISBN: 978-80-553-0651-3.
  Detail

  HELA, R. Betonové průmyslové podlahy. Stavebné hmoty, 2011, vol. 7, no. 3., p. 48-52. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. The development of thermal insulating plasters for the insulation of historical buildings. In Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency. 1. Cyprus: Ektoras Charalambides, 2011. p. 398-402. ISBN: 978-9963-567-02-7.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; ČÍŽEK, P. Preacast elements made of light-weight, self- compacting concrete. CPI - Concrete Plant International, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 168-174. ISSN: 1437- 9023.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. UTILIZATION OF METAKAOLIN AS A REPLACEMENT FOR CEMENT IN THE ULTRA-LIGHTWEIGHT THERMAL-INSULATING PLASTERS. In NON-TRADITIONAL CEMEN & CONCRETE. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 365-371. ISBN: 978-80-214-4301-3.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; LUKÁŠ, J. Composite materials for constructions of modern power engineering systems with higher resistance to corrosive enviroment. In Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency. 1. Cyprus: Ektoras Charalambides, 2011. p. 403-412. ISBN: 978-9963-567-02- 7.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Properties of new types of Portland-limestone cement and Portland-composite cement (green cement) and verification of their applicability for concrete production. In ZAGADNIENIA MATERIALOWE W INZYNIERII LADOWEJ. Krakow: Dzial Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2011. p. 138-148. ISBN: 978-83-7242-607- 9.
  Detail

  VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; STAVINOHA, R. Lightweight concrete with alkali- activated matrix based on metakaoline and micronized limestone. In NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. Brno: Brno University of Techology, 2011. p. 6-17. ISBN: 978-80-214-4301- 3.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Utilization of Lightweight Aggregate from Expanded Obsidian for Advanced Thermal Insulating Plasters Production. Advanced Materials Research, 2011, vol. 2011, no. 335- 336, p. 1199-1203. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R. Působení agresivního prostředí na vybrané vlastnosti betonu s využitím příměsí. In 8. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony, sborník příspěvků. 1. Praha: SEKURKON s.r.o., 2011. p. 47-53. ISBN: 978-80-86604-54-1.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; SEDLÁK, P. Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích. In 8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. kolektiv autorů. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. p. 54-61. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
  Detail

  ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; LÉDL, M. Užití nanotechnologií v cementových kompozitech. In 8. konference speciální betony, sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2011. p. 39-46. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Ispolzovanie metakalolina v kachestve zameny cementa v sverkhlegkikh teploizolyacionnykh shtukaturkakh. Cement and its applications, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 66-69. ISSN: 1607- 8837.
  Detail

  HELA, R. Technické a kvalitativní podmínky pro výrobu pohledových betonů podle TP 03 ČBS. Stavebné hmoty, 2011, vol. 7., no. 6, p. 32-36. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Utilization of metakaolin as a replacement for cement in the ultra-lightweight thermal- insulating plasters. Cement and its applications, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 65-69. ISSN: 1607- 8837.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of light- weight expanded clay aggregate concrete. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, vol. 1, no. 1, p. 390-395. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of light- weight expanded clay aggregate concrete. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 1, no. 1, p. 390-395. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Verification of Rheological and Mechanical Properties of Green Concrete with Blended Limestone Cement. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 2011, vol. 04, no. 06, p. 789-792. ISSN: 0974- 5904.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Approach to Design of Composition of Current Concrete with Respect to Strength and Static Elasticity Modulus. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 265-267. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Possibilities of assessment of correlation between durability and aeration of aerated concrete. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, vol. 2011, no. 58, p. 15-17. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Possibilities of assessment of calibration relationships for various methods of production of shotcrete. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, vol. 2011, no. 58, p. 11-14. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. The Issue of Determination of Calibration Ratio for Calculating the Strength of Shotcrete. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 2011, vol. 06, no. 04, p. 494-497. ISSN: 0974- 5904.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NEVAŘIL, A. Regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži velkoobjemových celků. In X. odborna konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, MALTOVINY 2011. 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2011. p. 122-128. ISBN: 978-80-214-4372-3.
  Detail

  HELA, R. Technické a kvalitativní podmínky pro výrobu pohledových betonů dle TP 03 ČBS. Stavebné hmoty, 2011, vol. VII., no. 6, p. 51-55. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.; HELA, R.; VÁLEK, J. Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem. In Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace. Ing. Libor Sitek, Ph.D., Ing. Michal Zeleňák. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. p. 25-37. ISBN: 978-80-86407-23- 4.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; DORAZILOVÁ, I.; HORÁK, O.; SEDLÁK, P. Vlastnosti betonů s GREEN cementy. In Konference s mezinárodní účastí 18. Betonářské Dny 2011. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Hana Šrůmová, MBA. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. p. 285-290. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D. Study of properties of High Performance Concrete with a focus on High Strength and Self Compacting Concrete. In Proceedings of the fib Congress - 7th European Congress on Concrete Engineering. 1. Hungary: 2011. p. 123-126. ISBN: 978-963-313-036- 0.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. “Green Cement“ reducing of CO2 emissions in the cement industry – Eco friendly housing. Seoul, South Korea: KSPE and Springer 2011, 2011. p. 1-5.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HORÁK, O.; DORAZILOVÁ, I. Využití "Green" cementů ve stavebnictví. In 18. Betonářské dny - Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. p. 527-530. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  SITEK, L.; FOLDYNA, J.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Use of pulsating water jet technology for removal of concrete on repair of concrete strucutres. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2011, vol. 4, no. 6, p. 235-242. ISSN: 1822- 427X.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R.; LIŠKA, M. Možnosti laboratorního zkoušení stříkaných betonů. In 18. Betonářské dny 2011. 1. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. p. 559-562. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L.; HELA, R. RELIABILITY ANALYSIS OF DEFLECTIONS OF CONCRETE PAVEMENT. In IBRACON 2011. 2011. p. 1-10. ISBN: 978-0-415-47557- 0.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Stříkaný beton - problematika laboratorního zkoušení. Čížkovice: Lafarge Cement, a.s., 2011. p. 6-9.
  Detail

  HELA, R. Průmyslové podlahy - provádění. Stavebné hmoty, 2011, vol. VII., no. 1-2/ 11, p. 33-40. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

 • 2010

  HELA, R. Granulát z pěnového skla jako tepelně izolační stavební materiál. Stavebnictví, 2010, vol. IV., no. 03/ 10, p. 53-55. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  ONDRÁČEK, M.; NOVOSAD, P.; HELA, R. VÝVOJ RPC S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ ZA POUŽITÍ TUZEMSKÝCH SUROVIN. In 17.betonářské dny 2010, sborník příspěvků. 1. Hradec Králové: ČBS, 2010. p. 391-394. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; HELA, R. Vliv klimatických podmínek na mechanické vlastnosti betonu. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. p. 136-141. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. Studium tepelně vlhkostních vlastností izolačních materiálů pro vnitřní zateplení. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. p. 185-189. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J. PROPERTIES OF FIBRE CONCRETE AFTER VARIOUS DEGREES OF HEATLOADING. In Concrete under Severe Conditions, Enviroment and loading. Pedro Castro-Borges, Eric I. Moreno, Koji Sakai, Odd E. Gjorv, Nekumar Banthia. London, UK: Taylor& francis Group, 2010. p. 561-567. ISBN: 978-0-415-59316- 8.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Vývoj pokročilých tepelně izolačních omítek pro historické objekty. Stavebné hmoty, 2010, vol. 6., no. 4- 5, p. 44-46. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  LUKÁŠ, J., LUKÁŠ, J., STRAKOŠOVÁ, J. ; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - Rozhledna Vartovna. Stavebné hmoty, 2010, vol. 6., no. 4- 5, p. 12-13. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PRO STANOVENÍ KONZISTENCE U ČERSTVÉHO BETONU. In 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony. 1. Skalský dvůr: SEKURKON s.r.o., 2010. p. 92-97. ISBN: 978-80-86604-50-3.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Složení betonu jako ovlivňující faktor modulu pružnosti betonu. In 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2010. p. 126-129. ISBN: 978-80-87158-23- 4.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Statický modul pružnosti betonu v tlaku. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 111-114. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. MOŽNOSTI REGULACE TEPLOTY V BETONU BĚHEM HYDRATACE VOLBOU VHODNÝCH VSTUPNÍCH KOMPONENT. In 17. BETONÁŘSKÉ DNY Sborník ke konferenci. 1. Hradec Králové: ČBS servis, s.r.o., 2010. p. 429-434. ISBN: 978-80-87158-28-9.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Evaluation of modulus of elasticity of concrete in terms of used entering components. In Technology and innovation in transportation infrastructure. Societatii Academice "Matei-Teiu Botez". Romania: Societatii Academice "Matei-Teiu Botez", 2010. p. 36-43. ISBN: 978-606-582-000- 5.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Ultravysokopevnostní beton pro mostní stavby. Čížkovice: Lafarge Journal a.s., 2010. p. 10-11.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. High- speed water jet technology for renovation of concrete structures. cement-wapno- beton, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 268-278. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  HELA, R. Vliv technologie betonu na některé vady. Sanace betonových konstrukcí, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 245-254. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D. Modul pružnosti betonů obsahujících práškové příměsi. In IX. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltoviny MALTOVINY 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. p. 94-98. ISBN: 978-80-214-4204- 7.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Možnosti stanovení kalibračních vztahů pro posouzení pevnosti stříkaného betonu. In 17. Betonářské dny 2010. 1. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2010. p. 358-362. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Návrh a zkoušení betonových krytů z dlažeb a dílců dle nové normy ČSN 736131. In 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. 1. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2010. p. 108-113. ISBN: 978-80-87158-23- 4.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Testing shotcrete in accordance with new European standards. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 1. CRC Press/ Balkema, 2010. p. 236-236. ISBN: 978-0-415-58472- 2.
  Detail

  HELA, R. Přehled vlastností pohltivých protihlukových stěn na českém trhu. Stavebnictví, 2010, vol. IV, no. 05, p. 57-65. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

 • 2009

  HELA, R.; PŘIKRYL, J. Pohľadové betónové konštrukcie. Eurostav, 2009, vol. 5., no. 5., p. 18-20. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Spřažené ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C80/ 95 v České republice. Beton TKS, 2009, vol. 9., no. 6, p. 34-38. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv složení modifikovaných cementových malt na výsledné hodnoty modulů pružnosti. In XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Materiálové inženýrství. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. p. 103-106. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. STUDY OF PROPERTIES FIBER CONCRETE OF HEAT LOADING. In 5th International Conference Fibre Concrete 2009, Technology, Design, Application. Praha: CTu v Praze, 2009. p. 247-251. ISBN: 978-80-01-04381- 3.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ. Zpravodaj WTA CZ, 2009, vol. 2009, no. 3- 4, p. 21-23. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní OK s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - nadzemní garáže. Konstrukce, 2009, vol. 8., no. 6, p. 51-52. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Kompozitní materiál s alkalicky aktivovanou matricí s odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů. In IDEAS 09. CIDEAS. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, 2009. p. 403-410. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J. Diagnostika vlastností betonu v procesu rozpojování technologií vodního paprsku. In Vodní paprsek 2009, výzkum, vývoj, aplikace Water Jet 2009, Research, Development, Applications. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. p. 7-18. ISBN: 978-80-86407-81- 4.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Zkoušky stříkaného betonu. In 8. konference technologie betonu 2009. 1. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2009. p. 82-87. ISBN: 978-80-86604-42- 8.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ PROVZDUŠNĚNÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ S VYUŽITÍM PORTLANDSKÉHO SMĚSNÉHO CEMENTU. In Speciální betony (degradace, destrukce, rekonstrukce). Beroun: Sekurkon, s.r.o., 2009. p. 153-160. ISBN: 978-80-86604-42- 8.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. TESTOVÁNÍ STŘÍKANÝCH BETONŮ PODLE NOVÝCH EVROPSKÝCH NOREM. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 111-117. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Posouzení vlastností korelačních vztahů mezi jednotlivými parametry provzdušněných betonů. In IDEAS 09 - Integrated Design of advanced Structures. Ostrava: CIDEAS, VŠB TUO Ostrava, Ediční středisko, 2009. p. 63-64. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Stanovení vlastností ztvrdlých samozhutnitelných betonů. In IDEAS 09 - Integrated Design of advanced Structures. Ostrava: CIDEAS, VŠB TUO Ostrava, Ediční středisko, 2009. p. 75-76. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. PRAVIDLA POUŽITÍ STŘÍKANÉHO BETONU PRO STAVBY V KOMPETENCI ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR. In 16. Betonářské dny. Ing. Vkastimil Šrůma, CSc., MBA. Hradec Králové: ČBS Servis, s,r,o, 2009. p. 385-390. ISBN: 978-80-87158-20- 3.
  Detail

  HELA, R.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P. Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. In Stavební Ročenka 2009. Jaga Media, s.r.o. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009. p. 70-75. ISBN: 978-80-8076-068- 7.
  Detail

  ONDRÁČEK, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R. Vlastnosti betonů s příměsí zeolitu. In 16. Betonářské dny 2009. 1. Hradec Králové: ČBS servis, s.r.o, 2009. p. 439-444. ISBN: 978-80-87158-20-3.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Modulus of elasticity of modern types of concrete. The 5th Central European Congress on Concrete Engineering BADEN 2009. 1. Baden, Austria: Duckerei ing. Christian Janetdchek, 2009. p. 323-325.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv jemných podílů na výsledné charakteristiky ztvrdlých betonů. In VIII. odborná konference MALTOVINY 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3995- 5.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. TECHNOLOGIE MONOLITICKÉHO IZOLAČNÍHO BETONU. Materiály pro stavbu, 2009, vol. 2009, no. 4, p. 32-35. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Moduly pružnosti v závislosti na návrhu složení betonů. In 8. konference TECHNOLOGIE BETONU. ČBS Servis s.r.o., 2009. p. 143-148. ISBN: 978-80-87158-13- 5.
  Detail

 • 2008

  PŘIKRYL, J.; HELA, R. Barevný beton v moderní architektuře. Stavitel, 2008, vol. XVI, no. 04/ 2008, p. 24-26. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Correlation between parameters of durability and aeration of aerated concrete. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 30, no. 56, p. 56-61. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. VÝVOJ ZDICÍCH TVAROVEK PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY. In Sborní příspěvků 5. konference ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE 2008. 1. Praha: CBS Servis, s. r. o., 2008. p. 59-64. ISBN: 978-80-87158-10-4.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R. Odolnost lehkého betonu v chemicky agresivních prostředí. Beton TKS, 2008, vol. 2008, no. 4, p. 66-70. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R. Možnosti využívání odpadních surovin ve stavebnictví. Inžinierske stavby, 2008, vol. 56, no. 03, p. 36-38. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  DOHNÁLEK, J.; HELA, R.; TŮMA, P.; KOLÍSKO, J.; HROMÁDKO, J. Zkoušení mrazuvzdornosti betonu. Beton TKS, 2008, vol. 8, no. 3, p. 54-60. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Posouzení korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných betonů. In Betonárske dni 2008. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. 181-187. ISBN: 978-80-227-2969- 7.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. CORRELATION BETWEEN PARAMETERS OF DURABILITY AND AERATION OF AERATED CONCRETE. In Techniczn nauki Budownictwo i architektura. Ukrajina: 2008. p. 59-65. ISBN: 978-966-8736-05- 6.
  Detail

  HELA, R.; PŘIKRYL, J. Stanoverní povrchové pórovitosti pohledových betonů. Beton TKS, 2008, vol. 8, no. 6, p. 52-54. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; MÁDR, V.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; BODNÁROVÁ, L. Ploché vodní paprsky při porušování betonu. In Sborník příspěvků Sanace 2008. Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK Brno, 2008. p. 416-426. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  HELA, R.; SEDLMAJER, M. Komplexní zkoušení vysokohodnotných betonů. 1. 2008. p. 1-26.
  Detail

  HELA, R. Reologie čerstvého betonu s odpadními prosívkami. Inžinierske stavby, 2008, vol. 2008, no. 4, p. 23-28. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí. Beton TKS, 2008, vol. 8, no. 6/ 2008, p. 44-49. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Studium korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných samozhutnitelných betonů. In 7. konference TECHNOLOGIE BETONU 2008. ČVUT v Praze: ČBS Servis s.r.o., 2008. p. 165-170. ISBN: 978-80-87158-09- 8.
  Detail

  VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu. In 7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Zuzana Šrůmová. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. p. 175-180. ISBN: 978-80-87158-09- 8.
  Detail

 • 2007

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní betony (HSC) s využitím metakaolinu. In METAKAOLIN 2007. Brno: 2007. p. 23-32.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Concrete repair and cutting using pulsating water jets. In 11th International Conference on INSPECTION APRAISAL REPAIRS & MAINTENANCE OF STRUCTURES. CI-Premier Pte Ltd, 2007. p. 205-212. ISBN: 9789810581923.
  Detail | WWW

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K. Self- compacting concrete for direct finish structures. In Innovations in Structural Enginnering and Construction. Melbourne: Taylor & Francis London, 2007. p. 471-476. ISBN: 978-0-415-45755- 2.
  Detail

  HELA, R. Technologie betonu II. BJ15 - Technologie betonu II. Brno: 2007.
  Detail

  HELA, R.; PŘIKRYL, J. Pohledové povrchy stavebních konstrukcí. Stavitel, 2007, vol. 2007, no. 12, p. 14-15. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Samozhutnitelný beton - vlastnosti ztvrdlých provzdušněných samozhutnitelných betonů. CIDEAS. 2007. p. 1-10.
  Detail

  HELA, R.; PŘIKRYL, J. Problematika pohledových betonů. CIDEAS. 2007. p. 1-22.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Vliv rozptýlené výztuže na provzdušnění betonu. In Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. p. 42-47. ISBN: 978-80-254-0144- 6.
  Detail

  HUBÁČEK, A., Hela, R. Properties of hardened self compacting concretewith dispersed reinforcement. In Matbud 2007. 1. Poland: MATBUD, 2007.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Trvanlivost samozhutnitelných betonů v agresivním prostředí XA2 a XA3. In 6. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2007 - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 109-115. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SVORA, P.; NOSEK, K. Problematika ochrany kompozitních materiálů s polymerní matricí proti působení agresivního prostředí. In Zborník prednášok. 2007. Košice: TU Košice, 2007. p. 43-48. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

  HELA, R.; PŘIKRYL, J. Betony se samočistící schopností. In 5. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - vlastnosti, technologie, aplikace. Praha: SEKURKON, 2007. p. 37-42. ISBN: 978-80-86604-32- 9.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Vliv různých typů vláken na vlastnosti lehkého betonu. In 6. konference Technologie betonu 2007. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2007. p. 42-48. ISBN: 978-80-903807-4- 5.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL STUDY ON THE PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE. In 5th RILEM Symposium on Self- Compacting Concrete. 1. Ghent, Belgie: 2007. p. 851-857. ISBN: 978-2-35158-047- 9.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Research of effect of fibre reinforcement at characteristics of lightweight self compacting concrete. In 5th RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete. Ghent, Belgie: RILEM, 2007. p. 845-850.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Ready mixed self compacting concrete. In Innovations in Structural Engineering and Construction. 1. Melbourne: Talylor& Francis London, 2007. p. 477-483. ISBN: 978-0-415-45754- 5.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R. TRVANLIVOST LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In 5. konference Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace. 1. Praha: Sekurkon, 2007. p. 7-15. ISBN: 978-80-86604-32- 9.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. The Effect of Metakaolin and Silica fume on the Properties of Lightweight Self- Consolidating Concrete. In Ninth CANMET/ ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology. 1. Warsaw: American concrete institute, 2007. p. 35-49. ISBN: 0-87031-235- 9.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Vláknová výztuž v lehkých betonech. In Construmat 2007. 1. OSTRAVA: Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, 2007. p. 79-81. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Vliv přídavku vláken na vlastnosti lehkého samozhutnitelného betonu. Beton TKS, 2007, vol. 2007, no. 5, p. 38-42. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Nové technologie: lehké samozhutnitelné betony v transportbetonu. 2007, vol. 2007, no. 3, p. 8-11.
  Detail

  ZACH, J.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KAVALEROVA, O.; KOVALCHUK, G. Mercury porosimetry studies of alkali activated fly ashes modified with Ca- containing additives. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference conferenca about structural materials. Rejvíz: VŠB- TU Ostrava, 2007. p. 412-416. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KOVALCHUK, G.; KAVALEROVA, O.; HELA, R. Porosimetry analysis of alkali activated modified fly- ash. In XII. Symposium silichem. brno: Silichem, 2007. p. 89-100. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Light-weight self-compacting fibre- reinforced concrete. In Fibre concrete 2007. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. p. 61-67. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; HELA, R. Studium závislostí mezi jednotlivými parametry trvanlivosti provzdušněných betonů. In 5. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - vlastnosti, technologie, aplikace. Praha: SEKURON, 2007. p. 29-36.
  Detail

  HELA, R. Vývoj vysokopevnostních betonů s využitím jemných příměsí do betonu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. p. 123-130. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Vztah mezi obsahem vzduchu v čerstvém betonu a hodnotou Spacing fakcor. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2007. p. 29-35.
  Detail

  HELA, R. Architektonický beton - směrnice a provádění. In 6. konference TECHNOLOGIE BETONU /technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí/. ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 77-88.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Možnosti aplikace celulózových vláken v betonech. In XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 62-65.
  Detail

  HELA, R.; ČVERHA, K. Vplyv zmeny konzistencie a zrnitosti kameniva na čas zhutňovania čerstvého betónu vibráciou. In XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007. Rejvíz: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 233-237.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, D. Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev. In Sanace 2007. Sanace betonových konstrukcí. Brno: 2007. p. 341-349. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HELA, R. Trendy v technologii betonu. In Kolokvium Světový beton 2002-2006 /impulzy 2.fib kongresu v Neapoli/. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 87-114.
  Detail

 • 2006

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. LEHKÉ VYSOKOHODNOTNÉ BETONY. In Stavební ročenka 2006. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. p. 70-73. ISBN: 80-8076-024- 1.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Stropní konstrukce z lehkého samozhutnitelného betonu. 2006, vol. 2006, no. 01, p. 5-8.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Selbstverdichtender Beton, Teil2: Bestandteile, Methoden und Grundsatze des Entwurfs. BFT Betonwerk + Fertigteil- Technik, Concrete plant + precast Technology, 2006, vol. 2006, no. 3, p. 10-19. ISSN: 0373- 4331.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Nové směry ve vývoji lehkého betonu. ASB, 2006, vol. 2006, no. 1, p. 94-95. ISSN: 1214- 7486.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Selbstverdichtender Beton, Teil3: Frischbeton: Eigenschaften und Testen. BFT Betonwerk + Fertigteil- Technik, Concrete plant + precast Technology, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 48-61. ISSN: 0373- 4331.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. LIGHT HIGH PERFORMANCE CONCRETE. In Proceedings of the 2nd fib Congress. 1. Neapol Itálie: Doppiavoce Italy, 2006. p. 316-317. ISBN: 88-89972-06- 8.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; KLEČKA, T. LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE (LWSCC) IN THE READY MIX. In The 6th International Symposium on Cement and Concrete. 1. XI AN, CHINA: Foreign Languages Press Beijing, 2006. p. 1381-1391. ISBN: 7-119-02249- 0.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; KUČEROVÁ, H. VLIV PŘÍDAVKU VYBRANÝCH TYPŮ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ NA VLASTNOSTI BETONU. In 4. konference Speciální betony. 1. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. p. 184-191. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight High Performance Concrete. In IABSE symposium Budapest 2006. 1. Budapešť: IABSE Hungarian group, 2006. p. 220-221. ISBN: 3-85748-114- 5.
  Detail

  HELA, R.; BRANDŠTETR, J.; LUKÁŠ, J. New constructions with strength self-compacting concrete C90/105 in Czech republic - Footbridge of Union 2004, Project of highway bridge on D47. In xx. Dubrovník, Chorvatsko: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; JASAŇ, P. APLIKACE LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU DO VYLEHČENÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. In Betonárske dni 2006. 1. Bratislava: Slovenská technická universita, 2006. p. 51-55. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

  ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; HELA, R. Determination of hydration heat development of cement pastes with addition of superplasticising admixtures. In Ibausil. Weimar, Německo: F.A. Finger- Institut, 2006. p. 154-159. ISBN: 3-00-018263- 2.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight Self Compacting Concrete with Liapor Aggregate. In IV. Meždunarodnaja naučno - praktičeskaja internet - konferencija. 1. Polatava, Ukrajina: Poltavskij gosudarstvenij centr, 2006. p. 87-93.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. SYSTEMATIC COMPARISON OF LIGHTWEIGHT PUMPABLE CONCRETE MIXTURES WITH LIGHTWEIGHT AGGREGATE LIAPOR. In Quality and realibility in building industry. 1. Levoča, Slovensko: Technická universita v košicích, 2006. p. 151-154. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. VYUŽITÍ VLÁKEN V TECHNOLOGII LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. Materiály pro stavbu, 2006, vol. 2006, no. 9, p. 26-29. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R. New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47. In Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006. Dubrovnik: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R. New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47. In Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006. Dubrovnik: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R. New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47. In Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006. Dubrovnik: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  HELA, R.; PŘIKRYL, J. Samozhutnitelný beton pro provádění pohledových konstrukcí. In 13. BETONÁŘSKÉ DNY 2006, Sborník ke konferenci. 1. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2006. p. 151-160. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  HELA, R.; HELA, V. Possibilities of use of self compacting concretes for direct- finishmonolithic architectural concretes. In . In The 6th international symposium on cement & concrete. . In The 6th international symposium on cement & concrete. XI AN: 2006. p. 0-0. ISBN: 00-000000- 00.
  Detail

  HELA, R.; KUBÍČEK, P. Self- Compacting Concrete durability increasing at aggregate optimalizion. In Proceedings of the International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences. Proceedings of the International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences. Dubrovník: 2006. p. 609-614. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Porovnání vlastnosí provzdušněných a provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Speciální betony. 1. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. p. 29-36. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

  HELA, R. Trvanlivos samozhutnitelných betonů (SCC) vystavených mrazu a CHRL. In Betón na Slovensku. Žilina: 2006. p. 193-196. ISBN: 80-968847- 5.
  Detail

  HELA, R.; KLABLENA, P.; KRÁTKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Betonové průmyslové podlahy. Betonové stavitelství. Betonové stavitelství. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. 152 p. ISBN: 80-86769-73- 9.
  Detail

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Selbstverdichtender Beton, Teil1: Geschichte, Vorteile, Nachteile und Grundcharakteristiken. BFT Betonwerk + Fertigteil- Technik, Concrete plant + precast Technology, 2006, vol. 2006, no. 1, p. 30-36. ISSN: 0373- 4331.
  Detail

 • 2005

  HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Durability of concretes with ferrous dusts exposed to liquid chemically aggressive environments. In Concrete repair, Rehabilitation and Retrofitting. 1. Cape Town: Taylor&Francis/ Balkema, 2005. p. 67-68. ISBN: 0-415-39655- 7.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; JASAŇ, P. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ PEVNOSTÍ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2005. p. 88-97. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana. Research of rheological properties of modified cement mortars. In xx. Dundee: 2005. p. 1-7. ISBN: 0-7277-3410- 5.
  Detail

  HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana. Self- Compacting Concrete with Dispersed Reinforcement. In xx. Graz, Rakousko: 2005. p. 28-31.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Durability increase of concrete exposed to aggressive chemical media. In CD, článek TT1- 237. Lyon: 2005. p. 1-6.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. p. 1-1500.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. OVĚŘENÍ TRVANLIVOSTI BETONŮ VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ KAPALNÝCH CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ. In xx. Rajecké Teplice, Slovensko: 2005. p. 1-5. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  HELA, R. Samozhutnitelný beton s rozptýlenou výztuží. In xx. Praha: 2005. p. 63-70. ISBN: 80-903501-5- 1.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Research of aerated self compacting concrete. In International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting 2005. Cape Town: 2005. p. 1-9. ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Vliv extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů. In 3. Konference Speciální betony. Sekurkon Ostrava. Malenovice: SEKURKON Ostrava, 2005. p. 29-34. ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

  HELA, R.; KUBÍČEK, P. Vývoj jednotné metodiky zkoušení čerstvých samozhutnitelných betonů. In TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 18, beton pro konstrukce. 1. Praha, Kulturní dům Eden: Česká betonářská společnost, 2005. p. 72-85. ISBN: 80-903501-4- 3.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Vliv extrémních teplot na vlastnosti provzdušněných betonů. In Betonářské dny 2005. Hradec Králové: ČBS, 2005. p. 0-0. ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  HELA, R.; HUBÁČEK, A. Betony definovaných vlastností. In Konference TKP PK, Praha. Praha: 2005. p. 0-0. ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Durability of Areated Self-Compacting concrete (SCC). In sborník. 1. Vancouver: ConMat, 2005. p. 105-114. ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R. Pohledové betony ze samozhutnitelného betonu a z provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Sborník Sekurkon Praha. 1. Praha: Sekurkon, 2005. p. 25-31. ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R., HUBÁČEK, A. Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Speciální betony. Malenovice: Sekurkon Praha, 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 80-86604-15- 2.
  Detail

  Hela, R., Maršálová, J. Durability of aerated Self Compacting Concrete (SCC). In ConMat 05. Vancouver: 2005. p. 1-9. ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  KUČEROVÁ, H., HELA, R. Vliv síranu draselného na reologické chování cementových past se superplastifikátory. In Sborník přednášek ze 4. konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha: ČBS, ČSSI, ČBS Servis, 2005. p. 155 ( p.)ISBN: 80-903501-5- 1.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M., HELA, R. Vlastnosti lehkých samozhutnitelných betonů s přídavkem vysoce reaktivního metakaolinu a křemičitých úletů. In 3.KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY vlastnosti-technologie- aplikace. 1. Malenovice: SEKURKON Ostrava v Neosetu Praha, 2005. p. 23-28. ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M., HELA, R. LEHKÉ VYSOKOHODNOTNÉ BETONY. Beton TKS, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 34-37. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Samozhutnitelné betony s rozptýlenou výztuží. In Betón 2005. Štrbské Pleso, Slovensko: 2005. p. 89-94. ISBN: 80-8073-347- 3.
  Detail

  HELA, R. Samozhutnitelný beton pro provádění pohledových konstrukcí. In 3. Konference SPECIÁLNÍ BETONY - Vlastnosti - Technologie - Aplikace. Malenovice: 2005. p. 35-41. ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

 • 2004

  KUČEROVÁ, H., HELA, R. Vliv obsahu síranu draselného na adsorpci superplastifikátorů. In Construmat 2004. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných látok, 2004. p. 226 ( p.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Možnosti zlepšování trvanlivosti betonů v chemicky agresivních prostředích. In Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: 2004. p. 58 ( p.)ISBN: 80-903501-0- 0.
  Detail

  HELA, R. Vývoj testovacích metod čerstvých samozhutnitelných betonů v EU. In Speciální betony. Malenovice: Sekurkon Praha, 2004. p. 17-23. ISBN: 80-86604-15- 2.
  Detail

  HELA, R., HUBÁČEK, A. Výzkum vlastností provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Betonářské dny. Hradec Králové: 2004. p. 178 ( p.)
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Study of possibilities of production of aerated SCC. In Durability and maintenece of concrete structures. Dubrovník: 2004. p. 451 ( p.)ISBN: 953-6175-21- 5.
  Detail

  HELA, R.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P. Utilization of chemical admixtures in HPC concretes. In Kassel university GmbH. 1. Kassel, Germany: Kassel University, 2004. p. 187-912. ISBN: 3-89958-086- 9.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Highly Mobile Concrete with secondary raw material admixtures utilization. In CONSEC 04. Soul: 2004. p. 1-5.
  Detail

  HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., BODNÁROVÁ, L. Properties of Self-Compacting Concrete (SCC) Made High Content of Fly Ash. In CANMET/ ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: 2004. p. 1-13. ISBN: 0-87031-147- 6.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Research of self- compacting concrete with light aggregates. In FIB Symposium Avignon, CD- ROM. Avignon: 2004. p. 152 ( p.)
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Zlepšování kvality betonů za pomoci železitých odprašků. In Technologie, provádění a kontrola beotnových konstrukcí. Praha: 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-239-2664- 0.
  Detail

  HELA, R. Samozhutnitelné betony (Self Compacting Concrete - SCC). In International Symposium on Ultra High Performance concrete, Kassel, Germany. 1. Kassel, Germany: Kassel University, 2004. p. 37-53. ISBN: 80-239-2217- 3.
  Detail

  HELA, R. Havárie železobetonového sila na cukr v cukrovaru Kojetín. In Sanace sborník přednášek. xx. Brno: xxx, 2004. p. 274 ( p.)ISBN: XXX.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Rheological properites of coment mortars modified by superplasticizers and waste admixtures. In Annual transactions of the nordic rheology society. Raykjavík: 2004. p. 1-6. ISBN: 87-988486-3- 1.
  Detail

 • 2003

  HELA, R.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design. In Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures. Paris: 2003. p. 173-184. ISBN: 2-912143-42- X.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Verification of selected Additives efficiency for Different Cement Manufactures. In Sborník III. International Conference Quality and Reliability on Building Industry. Levoča: 2003. p. 1-5. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Selected properties of self-compacting concrete. In Our World in Concrete and Structures. Singapour, Singapour: 2003. p. 1-6.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FILIP, M.; PROKEŠ, J. Aplication of fiber composite materials with polymer-matrix in building industry-new possibilities of structure durability rise. In The second International Conference on Structural and Construction Engineering. 1. Roma: Franco Bontempi. - Lisse : A.A. Balkema, 2003. p. 1399-1403. ISBN: 90-5809-599- 1.
  Detail

  HELA, R., KUČEROVÁ, H., ĎURIŠ, M. Konference reologická měření stavebních hmot. Beton TKS, 2003, no. x, p. 34 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., HUBERTOVÁ, M. Čerpatelný lehký beton. In Construmat 2003. Bratislava: 2003. p. 135 ( p.)ISBN: 80-227-1926- 9.
  Detail

  HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J. Využití železitých odprašků jako odpadní suroviny v betonech. In Betón 2003. Štrbské Pleso: 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 80-8073-033- 4.
  Detail

  HELA, R., KLEČKA, T. Stav poznání vlastností vysokohodnotových betonů v České republice. In Betón 2003. Štrbské Pleso: 2003. p. 73 ( p.)ISBN: 80-8073-033- 4.
  Detail

  HELA, R., KLEČKA, T. Podmínky výroby betonů definovaných vlastností v ČR. In Technologie,provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Pardubice: 2003. p. 34 ( p.)ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R. Reologické vlastnosti betonových směsí pro samozhutnitelné betony. In Technologie,provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Pardubice: 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R., HUBERTOVÁ, M. Lehké samozhutnitelné betony s kamenivem Liapor. In 10. Betonářské dny 2003 Prdubice. Pardubice: 2003. p. 134 ( p.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MARŠÁLOVÁ, J. Nové materiály, druhy betonu, technologie betonuu. In Kolokvium, Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. 1. Praha: ČSSI, 2003. p. 103-109. ISBN: 80-239-0084- 6.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Progresivní směr v technologii betonu-samozhutnitelné betony s využitím průmyslových odpadů. In Sborník vědeckých a odborných spisů Fakulty stavební VUT 2001/ 2002. Brno: 2003. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J. Fly Ashes Thermal Modification and their Utilization in Concrete. In System- based Vision for Strategic and Creative Design. Roma: 2003. p. 1649 ( p.)ISBN: 90-5809-599- 1.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MYSLIVEČEK, T. Lehké vysokohodnotné betony. In Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Malenovice: 2003. p. 130 ( p.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Application possibilities of Fiber Composites with polymer- matrix in Building Industry. In Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures. Paris: 2003. p. 383 ( p.)ISBN: 2-912143-36- 5.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Rheological Research of Modified Cement Mortar for Production of Self- compacting Concrete. In Self- Compacting Concrete. Rejkjavík: 2003. p. 261 ( p.)ISBN: 2-912143-42- X.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J. Nové materiály, druhy betonu, technologie betonu. Beton TKS, 2003, no. x, p. 58 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  Zach, J., Šťastník, S., Hela, R. Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design. In Life Prediction and Aging Management of Concrete Structures. Bagneux, FRANCE: RILEM Publications S.a.r.l., 2003. p. 173 ( p.)ISBN: 2-912143-36- 5.
  Detail

  ĎURIŠ, M.; HELA, R.; KUČEROVÁ, H. Konference Reologická měření stavebních hmot. Beton TKS, 2003, vol. 3, no. 3, p. 34 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R., KUČEROVÁ, H., ZACH, J., TŮMA, P. Metody pro testování vlastností cementových malt a jejich využití při návrhu složení SCC. Beton TKS, 2003, vol. 3, no. 3, p. 30 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2002

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice. In Stavební ročenka 2002. Stavební ročenka 2002. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2002. p. 200-209. ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vliv změn vlastností cementů CEM I 42, 5 na trvanlivost betonů. In Betonářské dni 2002. Bratislava: TU Btratislava, 2002. p. 217 ( p.)ISBN: 80-227- 1755.
  Detail

  HELA, R., KOUKAL, P., KUČEROVÁ, H. Vliv odchylek vlastností cementu způsobených běžnou variabilitou výroby na kvalitu betonů. Beton TKS, 2002, vol. 2, no. 1, p. 36 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R., SANHAI, Z. Application of activated Fly Ash in Mortar and Concrete. In Concrete Structures in the 21st Century. Vol 2. Osaka: Japan Concrete Institut, 2002. p. 69 ( p.)ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R. Zkušenosti s vývojem samozhutnitelných betonů (SCC).Metodika zkoušení reologie čerstvých betonů a vlastnosti ztvrdlých betonů. In Sekuron.Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace. Otrokovice: Sekuron, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

  HELA, R. Měření vybraných reologických vlastností cementového tmelu. In Construmat 2002. Praha: ČVUT, 2002. p. 48 ( p.)ISBN: 8001025703.
  Detail

  HELA, R. Rozptyl vlastností cementů a kvalita betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha: ČBS, 2002. p. 44 ( p.)ISBN: XXX.
  Detail

  KRATOCHVÍL, A.; URBAN, J.; HELA, R. Fine Filler and its Impact to a Cement Composite Life Cycle. In Non- Traditional Cement and Concrete. Brno: University of Technology Brno, 2002. p. 52 ( p.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  SANHAI, Z.; HELA, R. Analysis and Comparison of Portland Cement Concrete between Europe and Chine. In International Symposium on Cement and Concrete 2002, Shanghai. Shanghai: Ministry of Science and Technology of China, 2002. p. 250 ( p.)
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Utilization of secondary raw materiala in the Technology of Self Compacting Concrete (SCC) in the Czech Rep. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Instute, 2002. p. 1-10.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Utilization of slag in concrete containing portland cement, processing of industrial wastes with impact on the concrete durability. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L. NOVÉ MATERIÁLY, DRUHY BETONU, TECHNOLOGIE BETONU. In Kolokvium Poznatky z 1. fib kongresu Ósaka 2002. Praha: 2002. p. 103-109. ISBN: 80-239-0084- 6.
  Detail

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Sledování reologie velmi ztekucených betonů. In VII. Vědecká konferenci s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Košice: TU Košice, 2002. p. 0-6. ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  HELA, R. Tepelná aktivace elektrárenských popílků. In Betonářské dny Pardubice.Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-238-9644- X.
  Detail

 • 2001

  HELA, R. Technologie stavebních dílců. Tecnologie stavebních dílců. Tecnologie stavebních dílců. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. 205 p. ISBN: 80-214-1991- 1.
  Detail

  HELA, R. Betonáž chladící věže technologií samozhutnitelných betonů. Materiály a technologie pro stavbu, 2001, vol. 2001, no. 5, p. 2 ( p.)ISSN: 1211- 0789.
  Detail

  HELA, R. Oprava vnějšího pláště chladící věže v Chemopetrolu Litvínov. Beton TKS, 2001, vol. 1, no. 3, p. 8 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HELA, R. Možnosti recyklace drtí z polypropylenu a PVC v cementových maltách. In Construmat 2001. Brno: VUT Brno, FAST, UTHD, 2001. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Experience with Self- Compacting Concrete Technology in Czech Republic. In Performance in Product and Practice. New Zealand: CIB, 2001. p. 251 ( p.)ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Zlepšování vlastností betonů s využitím elektrárenských popílků. In Betonářské dny 2001. Pardubice: ČBS, 2001. p. 85 ( p.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Sledování smršťování správkových hmot v různých teplotních režimech. Sanace betonových konstrukcí, 2001, vol. 11, no. 1, p. 354 ( p.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V. Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 5. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 285 ( p.)
  Detail

  HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Samozhutnitelné betony – aktuální poznatky a zkušenosti v České republice. In Stavební ročenka 2002. Stavení materiály. Bratislava: Jaga, 2001. p. 192 ( p.)ISBN: 80-88-905-59- 1.
  Detail

  HELA, R., BROŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOBOL, K., KEPÁK, R. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE. 01/09/ 560. Brno: ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE, 2001.
  Detail

 • 1996

  DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, vol. IV., no. 4, p. 11 ( p.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.