Ing.

Robert Popela

Ph.D.

FME, IAE DAT – Assistant professor

+420 54114 3470
popela.r@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Robert Popela, Ph.D.

Patents

 • 2019

  patent
  POPELA, R.; PEJCHAR, J.; DANIEL, M.; BÁBOVKA, M.; NĚMČÁK, O.; Vysoké učení Technické v Brně Milan Bábovka: Life-saving equipment for unmanned air vehicles. US 10,202,198 B2, patent. (2019)
  Detail

 • 2017

  patent
  PEJCHAR, J.; DANIEL, M.; POPELA, R.; BÁBOVKA, M.; NĚMČÁK, O.; Milan Bábovka, 46001 Liberec, CZ Vysoké učení technické v Brně, Letecký ústav, Brno, CZ: Emergency equipement for unmanned aerial vehicles. EP3050805, patent. (2017)

 • 2015

  patent
  POPELA, R.; DANIEL, M.; PEJCHAR, J.; BÁBOVKA, M.; Galaxy GRS s.r.o., Liberec III, CZ Vysoké učení technické v Brně, Letecký ústav, Brno, CZ: Záchranný vystřelovací systém zejména pro multikoptéry. 305548, patent. (2015)

  užitný vzor
  POPELA, R.; DANIEL, M.; PEJCHAR, J.; BÁBOVKA, M.; NĚMČÁK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Ing. Milan Bábovka, Liberec, CZ: Záchranné zařízení pro bezpilotní letecké prostředky. 28081, užitný vzor. (2015)