doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

IFE, OAN – Associate professor

+420 54114 8910
kledus@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Friday, 08:30-10:30, U2/256/256a (Údolní 244/53, Brno 602 00)

Guaranteed programmes

EID_PExpert Engineering in Traffic
full-time study, Czech, Ing., 2 years, IFE,

* Valid data for academic year 2022/2023

Guaranteed courses

MPC-SINExpert Assesment in ICT
Czech, summer, FEEC, IFE
ESMEZMethodology of Expert Activity
Czech, winter, IFE
4ZOMObecné zásady oceňování majetku
Czech, both, IFE
4OMVOceňování motorových vozidel a strojů
Czech, both, IFE
4OCMOceňování movitého majetku
Czech, both, IFE
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Czech, summer, IFE
DSC01Forensic Engineering - General Methodology
Czech, winter, IFE
DVB076Forensic Engineering - General Methodology
Czech, winter, FCE
DSNA03Soudní inženýrství - obecná metodika
Czech, winter, IFE
RSSYMSystems Methodology
Czech, summer, IFE
DSNB03Teorie oceňování majetku
Czech, summer, IFE
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Czech, summer, IFE
ERTONReal Estate Valuation Theory
Czech, winter, IFE
4ZVRZrakové vnímání řidiče
Czech, both, IFE

* Valid data for academic year 2022/2023

Lectured courses

MPC-SINExpert Assesment in ICT
Exercise in computer lab, Lecture, Czech, summer, FEEC, ÚSI
ESMEZMethodology of Expert Activity
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI
4ZOMObecné zásady oceňování majetku
Lecture, Czech, both, IFE, ÚSI
4OMVOceňování motorových vozidel a strojů
Lecture, Czech, both, IFE, OAN
EROMPValuation of Movable Property and Companies
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
DSNA03Soudní inženýrství - obecná metodika
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI
RSSYMSystems Methodology
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
EDOMMValuation of Movable Property Theory
Lecture, Czech, summer, IFE, ÚSI
ERTONReal Estate Valuation Theory
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI

* Valid data for academic year 2022/2023