doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

IFE, OAN – Associate professor

+420 54114 8910
kledus@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Publications

 • 2023

  MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. The Use of a Suitable Simulation Tool for Traffic Modelling. Scientific Proceedings KOKA 2023. 2023. ISBN: 978-80-214-6164-2.
  Detail

 • 2022

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MAXERA, P. Postup při zpracování znaleckého posudku práce s daty. Soudní inženýrství, 2022, vol. 33, no. 1, p. 38-49. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  KLEDUS, R.; FRYŠTÁK, M.; MAXERA, P. Soudní inženýrství - obecná metodika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. ISBN: 978-80-214-6114-7.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOUTNÍK, O.; DOLEŽELOVÁ, Š.; KLEDUS, R. Nová verze inteligentního tachografu. Soudní inženýrství, 2022, vol. 33, no. 1, p. 11-13. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2021

  MIKULEC, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; TOKAŘ, S.; BILÍK, M.; KŘIŽÁK, M.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; HARING, A.; RÁBEK, V. Obsolete or Viable? Revision of Lane-Change Manoeuvre Duration Empirical Calculation. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 24, p. 1-11. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KLIKA, P.; KLEDUS, R.; HLAVINKOVÁ, V. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2021. p. 1-134.
  Detail

  KLEDUS, R. a kol. Znalecký standard č. I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 217 p. ISBN: 978-80-7623-076-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. p. 1-131. ISBN: 978-80-214-5743-0.
  Detail | Full text in the Digital Library

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. p. 95-100.
  Detail

 • 2018

  PANČÍK, J.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; BILÍK, M. Video Post Processing Method For On Board Vehicle Camera with Integrated Eye Tracker. In MMS 2018 - 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. MMS 2018. 2018. p. 1-10. ISBN: 978-1-63190-167-6. ISSN: 2593-7642.
  Detail | WWW

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; MAXERA, P.; BELÁK, M. Evaluation of Environmental Limit States at Appraisement of Trucks. In SGEM 2018 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. p. 359-366. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SEMELA, M.; PANČÍK, J.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Auto recalls and software quality in the automotive sector. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2018, vol. 5, no. 17, p. 1-8. ISSN: 2032-9407.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PANČÍK, J.; MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R. Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 180-188. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2017

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 116-129. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2016

  SEMELA, M.; KLEDUS, R.; KUHROVÁ, K.; LORENCOVÁ, M.; JANÍČEK, P. Systems approach to limit states in assessment of buildings. In Conference proceedings, Book 5, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016. p. 593-604. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KLEDUS, R. Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku. ACTA STING, 2016, vol. 1, no. 4, p. 103-117. ISSN: 1805-6873.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. p. 35-41.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

 • 2015

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; KLEDUS, R.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 133-137. ISBN: 978-80-214-5244-2.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, vol. 26, no. 1, p. 22-33. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M. Analysis of Drivers' Conduct while Driving over Pedestrian Crossing by Using Eyetracking Method. Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. p. 140-146. ISBN: 978-80-971432-2-0. ISSN: 1338-5232.
  Detail

  KLEDUS, R. Používání pojmu cena a hodnota při oceňování majetku. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Leden 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. p. 386-396. ISBN: 978-80-214-5100- 1.
  Detail

 • 2014

  KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Oceňování movitého majetku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014. ISBN: 978-80-214-5040- 0.
  Detail

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M.; KLEDUS, R. Ocenění vozidla Mercedes Benz CL 600 C 1503. 2014.
  Detail

 • 2013

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M. Analysis Of Drivers Conduct While Driving Over Modern Pedestrian Crossings. In Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 107-117. ISBN: 978-88-903072-7- 0.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469. 2013.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KŘIŽÁK, M. Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce. In ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 68-105. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. Sborník příspěvků z odborné konference "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. p. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4-0.
  Detail

 • 2012

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-22.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-2.
  Detail

  KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. Brno: 2012. ISBN: 978-80-214-4551-2.
  Detail

  KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno: 2012. ISBN: 978-80-214-4552-9.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Experimental Research on the differences in a driver' s perception of objects from stationary and moving vehicles. International Journal of Forensic Engineering, 2012, vol. 1, no. 2, p. 167-182. ISSN: 1744- 9944.
  Detail

  KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno: 2012. p. 1-95.
  Detail

  KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. Brno: 2012. p. 1-105.
  Detail

 • 2011

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti. In Sborník konference BRNOSAFETY 2011. Brno: 2011. p. 35-47. ISBN: 978-80-7293-280- 1.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 120-142. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; CUPAL, M. Experimental research of differences in driver' s perception of objects from the stationary and moving vehicles. In 13. EAEC 2011 European Automotive Congress 13. - 16. 6. 2011 (Valencia) - Programme and proceedings (DVD-ROM). EAEC. Valencia (Španělsko): EAEC 2011, 2011. p. 1-11. ISBN: 978-84-615-1794- 7.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22, no. 2- 3, p. 89-101. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Ocenění motorového vozidla Mercedes Benz SLK 200 (4034). Brno: 2011. p. 1-15.
  Detail

 • 2010

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Comparative Perception of Objects by Drivers from Stationary and Moving Vehicles in Regular Road Traffic. In 19th EVU Congress Prague 2010 - Proceedings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-28. ISBN: 978-80-7399-136- 4.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vergleich der Wahrnehmung der Objekte durch den Fahrer aus dem fahrenden und dem stehenden Fahrzeug auf Grund der Fahrproben im gewöhnlichen Strassenverkehr. In 19. EVU Jahrestagung Prag 2010 - Tagugsband. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-30. ISBN: 978-80-7399-137-1.
  Detail

 • 2009

  KLEDUS, R. Znalecký objekt v o ceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, vol. 20, no. 2, p. 72-84. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, vol. 20, no. 2, p. 115-132. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLEDUS, R. Systémové vymezení oceňovacího znalectví. Soudní inženýrství, 2009, vol. 20, no. 4, p. 175-187. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2008

  KLEDUS, R.; SUCHOMEL, F.; KREJČÍŘ, P. Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu (C 1233). 2008.
  Detail

  KLEDUS, R.; BAUER, F.; KREJČÍŘ, P. Stanovení obvyklého počtu hodin opravy traktoru Z5718 (C 1183). 2008.
  Detail

  KLEDUS, R. K problematice hodnocení škody na motorovém vozidle. In XVII Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2008. p. 1-12. ISBN: 978-80-214-3563- 6.
  Detail

  KLEDUS, R. K problematice korekce nákladů na materiál. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 2, p. 72-78. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SPOUSTA, M.; KLEDUS, R. Zjištění vhodnosti použití metody opotřebení u objektu s předpokládanou řádnou údržbou. In Sborník JUNIORSTAV 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Brno: 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Ocenění osobního vozidla (D 1202/1). 2008.
  Detail

  KLEDUS, R.; SUCHOMEL, F.; KREJČÍŘ, P. Ocenění osobního vozidla (C 1233). 2008.
  Detail

  KLEDUS, R.; MACEK, L.; KREJČÍŘ, P. Ocenění osobního vozidla (C 1202). 2008.
  Detail

  KLEDUS, R.; MACEK, L.; KREJČÍŘ, P. Stanovení majetkové újmy způsobené poškozením motorového vozidla při dopravní nehodě (C 1202). 2008.
  Detail

 • 2007

  KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny poškození motoru (C 1168). 2007.
  Detail

 • 2006

  KLEDUS, R. Technická hodnota z pohledu teorie a znalecké praxe. Almanach znalca, 2006, vol. 4, no. 1, p. 7-11. ISSN: 1336- 3174.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L. D 966/1 - Stanovení rozsahu změn prvků dlouhodobé životnosti. Brno: 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Czech republic. In The Query Project. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 23-27. ISBN: 978-3-00-019328- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Tschechien. In Das Query Projekt. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 26-30. ISBN: 978-3-00-019327- 9.
  Detail

  KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Ocenění vozidla po nehodě (C1107). 2006.
  Detail

  KLEDUS, R.; SUPERATOVÁ, A.; KLIKA, P.; BLAHOŇOVSKÝ, J.; ŠIMÁČEK, O. Vlastnictví k nemovitostem (C 1104). 2006.
  Detail

  KLEDUS, R.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Ocenění vozidla (C1094). 2006.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L. D 1060/2 - Doplnění znaleckého posudku. Brno: 2006.
  Detail

 • 2005

  KLEDUS, R. Lane change test manoeuvres (test results and reconstructions). Impact the journal of the Institute of Traffic Accident Investigators, 2005, vol. 14, no. 3, p. 63-76. ISSN: 0959-4302.
  Detail

  KLEDUS, R. Hodnocení vlivu údržby při výpočtu opotřebení stavby. In Zborník prednášok z 6. medzinárodného vedeckého sympózia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2005. p. 31-34. ISBN: 80-227-2276-6.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L.; VLČKOVÁ, I. D 1060/1 - Doplnění znaleckého posudku. Brno: 2005.
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L.; KLEDUS, R. Znalecký přístup k ocenění škody způsobené na nemovitém majetku. In Zborník prednášok 6. mezinárodné vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. p. 31-34. ISBN: 80-227-2276- 6.
  Detail

  KLEDUS, R.; VLČKOVÁ, I.; WEIGEL, L.; KLIKA, P. C 1060 - Změna stavebně technického charakteru stavby. Brno: 2005.
  Detail

  KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny požáru nákladního automobilu (C1051). 2005.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Zjištění příčiny požáru nákladního automobilu (C 1051). 2005. p. 1-35.
  Detail

  HADAŠ, R.; KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Ocenění osobního vozidla (C 1078). 2005.
  Detail

 • 2004

  KOLÍBAL, Z.; KLEDUS, R. Znalecký posudek na pracovní úraz (C 1018). 2004.
  Detail

  KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení obvyklé ceny dodávkového automobilu (C 1001). 2004.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČOVÁ, L. Stanovení obecné ceny nemovitosti s využitím koeficientu prodejnosti. In 5. mezinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Slovenská republika, Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2004. p. 109 ( p.)ISBN: 80-227-2111- 5.
  Detail

  PORTEŠ, P.; KLEDUS, R. Využití bezkontaktních optických snímačů pro rekonstrukci pohybu automobilu. Engineering Mechanics, 2004, vol. 11, no. 1, p. 67-79. ISSN: 1802- 1484.
  Detail | WWW

  KLEDUS, R. Fahrspurwechseltest von Kraftfahrzeugen (Messergebnisse und Rekonstruktionen). In 13th International EVU Congress, 5-6 November, 2004 Budapest. EVU Hungary, Budapest, 2004. p. 1-21.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L.; KLIKA, P. Přezkoumání znaleckého posudku a ocenění nemovitostí k roku 1984. Brno: 2004.
  Detail

  KLEDUS, R.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na oceňování vozidel (C 1001). 2004.
  Detail

  KLEDUS, R.; WEIGEL, L. D 772/2 - Vyčíslení výše škody. Brno: 2004.
  Detail

 • 2002

  KLEDUS, R. Posouzení manévru vozidla v souvislosti s analýzou dopravních nehod. In Inženýrská mechanika 2002. Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engeering, Brno University of Technology, 2002. p. 117-118. ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.