Ing.

Petr Huták

Ph.D.

FEEC, UVEE – Assistant professor

+420 54114 6736
hutak@vut.cz

Send BUT message

Ing. Petr Huták, Ph.D.

Publications

 • 2023

  SIZONENKO, V.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Comparison of Demagnetization Behavior of Radial and Halbach Array PMs in Fault-Tolerant Synchronous Machines Operating with Open Phases. In 2023 IEEE 14th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED). Chania, Greece: IEEE, 2023. ISBN: 979-8-3503-2077-0.
  Detail | WWW

 • 2021

  LAŽEK, T.; PAZDERA, I.; HUTÁK, P. Simulation of Fault Operation of a 13 level CHB Multilevel Converter for Power Coolant Pump. In 2021 IEEE 19th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC). Gliwice, Poland: The Silesian University of Technology, Poland, 2021. p. 173-178. ISBN: 978-1-7281-5660-6.
  Detail | WWW

 • 2019

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; HUTÁK, P. Hybridní vyvážecí traktorová soustava. In XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2019. p. 1-7. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

 • 2018

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J.; PATOČKA, M. Induction Machine Models and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2018. p. 202-210. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. Speed Estimator for Low Speed PMSM Aerospace Application. In MECHATRONICS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2018. p. 452-457. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; HUTÁK, P. Battery Supplied Arc Welder. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno, Czech Republic: IEEE, 2018. p. 99-103. ISBN: 978-80-214-5544-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Design of Battery Powered Wheelbarrow. In 18th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF - 18th. 2017. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Forwarder Trailer with Auxiliary Electric Drive Unit. ECS Transactions, 2017, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Electric Drive Unit for Forwarder Trailer. In Conference proceeding ABAF. 2017. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Battery Powered Wheelbarrow. ECS Transactions, 2017, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2014

  CIPÍN, R.; KADLEC, J.; HUTÁK, P.; KLÍMA, B. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2014, vol. 48, no. 1, p. 217-222. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; VEBR, Z. TA03020907 - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013. 2014. p. 1-28.
  Detail

 • 2012

  CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; VONDRUŠ, J. Battery Monitoring System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 261-265. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; KADLEC, J. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  FAJKUS, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. High Speed Range Field Oriented Control for Permanent Magnet Synchronous Motor. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 2012. p. 225-230. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

 • 2011

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. Small Electric Vehicle Drive Control According to Maximal Efficiency Criteria. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdaňsk, Poland: 2011. p. 745-749. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

  KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PATOČKA, M.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. E- Car Energy Management Simulation. ECS Transaction, 2011, vol. 11, no. 32, p. 99-105. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; HUTÁK, P.; VOREL, P. Ultracapacitors in E-cars, YES or NOT. ECS Transaction, 2011, vol. 11, no. 32, p. 33-38. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

 • 2010

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 1 (Theoretical Analysis). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. p. 120-127. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 2 (Calculation, Simulation and Measurement Results). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. p. 128-132. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

 • 2009

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PATOČKA, M. Pohon automobilu s vodíkovým palivovým článkem. In XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 79-82. ISBN: 978-80-02-02151- 3.
  Detail

 • 2007

  HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; LÁNÍČEK, T. DRIVE AND CONTROL SYSTEM FOR TAH APPLICATION. In Sborník konference Liberecké pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. p. 179-184. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

  HUTÁK, P.; LAPČÍK, J.; LÁNÍČEK, T. Drive and control system for TAH application. In Recent Advances in Mechatronics. Springer. Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, Sw. Andrzeja Boboli 8 street, 02- 525 Warsaw, Poland: Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2007, 2007. p. 222-226. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

 • 2006

  LAPČÍK, J.; LÁNÍČEK, T.; HUTÁK, P. Mechatronic systems with magnetic transmission force and magnetic levitation. In Simulation modeling of mechatronic systems II. Mechatronika. 2006. p. 33-59. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

 • 2004

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. State control of backup power source. In Telecommunications and signal procesing TSP2004. Brno: SEI- UTKO, 2004. p. 225 ( p.)ISBN: 8021426845.
  Detail

  HUTÁK, P., KLÍMA, B. ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉ LANOVKY PRO TĚŽBU DŘEVA. In Elekrické pohony a výkonová elektronika 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 116 ( p.)ISBN: 80-214-2766- 3.
  Detail

  KLÍMA, B., HUTÁK, P. Řízení hydrostatických pohonů lanovky pro těžbu dřeva – výzkumná zpráva. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny, 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2003

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. ALTERNATIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ZDROJ SE SPALOVACÍ TURBÍNOU – VÝKONOVÁ ČÁST MĚNIČE. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. p. 316 ( p.)ISBN: 80-02-1536- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Levitation electromagnet. In National conference with international participation Engineering mechanics. Praha: Akademie věd České republiky, 2003. p. 238 ( p.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Levitační magnet. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. p. 311 ( p.)ISBN: 80-02-1536- 0.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. A traction drive with a battery and ultracapacitor. In Advanced Batteries and Accumulators - 4rd. Brno: VUT Brno, 2003. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-2083- 1.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Eliminace proudových nárazů akumulátoru elektromobilu pomocí ultrakapacitoru. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. p. 235 ( p.)ISBN: 80-02-1563- 0.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Traction drive of an electric vehicle using an ultracapacitor. In National conference with international participation Engineering mechanics. Praha: Akademie věd České republiky, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Ultracapacitors in electric vehicles. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Ultracapacitors in electric vehicles. In Telecommunications and signal processing TSP- 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  AUBRECHT, V., HUTÁK, P. Informatika v silnoproudé elektrotechnice_ L. UVEE FEKT: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. Řízení třífázového měniče pro záložní zdroj s plynovou turbínou. In EPVE 2003. Brno: VUT Brno FEKT U, 2003. p. 246 ( p.)ISBN: 80-214- 2497.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. LOW – EMISSION 100 KW SUPPLY SOURCE WITH GAS TURBINE – POWER CONVERTER – CONTROL OF CONVERTER. In 15th international conference on electrical drives and power electronics. Košice: Mercury-Smékal, Košice, 2003. p. 181 ( p.)ISBN: 80-89061-77- X.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. ALTERNATIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ZDROJ SE SPALOVACÍ TURBÍNOU – ŘÍDÍCÍ ČAST. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. p. 235 ( p.)ISBN: 80-02-1563- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. LOW – EMISSION 100 KW SUPPLY SOURCE WITH GAS TURBINE – POWER CONVERTER – POWER PART. In Eletrical Drives and Power Electronics. Košice: Mercury Smékal, Košice, 2003. p. 264 ( p.)ISBN: 80-89061-77- X.
  Detail

 • 2002

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Magnetická ložiska. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  SKALICKÝ, J., AZIZIAN, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless control of brushless drives using a frequency independent phase shifter. In X. international symposium on electrical machinery in Prague, International Workshop on Robot-Multi- Agent- Systems. Praha: abc Praha, 2002. p. 82 ( p.)ISBN: 80-000- 000.
  Detail

  SKALICKÝ, J., AZIZIAN, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless Brushless DC Motor Drive Using a Frequency Independent Phase Shifter. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT FEKT v Brně, ÚVEE, 2002. p. 164 ( p.)ISBN: 80-214-2246- 7.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. MOŽNOSTI SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ MĚNIČŮ PRO VYSOKOPROUDOVÉ ZDROJE. Řešeno v rámci projektu FD-K/111. 123. EPRONA a. s., Rokytnice nad Jizerou, 2002. p. 1 ( p.)
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Záložní síťový zdroj 100kW s plynovou turbínou. In Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2002. Brno: VUT, 2002. p. 145 ( p.)ISBN: 80-214-2246- 7.
  Detail

  HUTÁK, P., VOREL, P. Ultrakapacitory v elektromobilech. In Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2002. Brno: VUT, 2002. p. 139 ( p.)ISBN: 80-214-2246- 7.
  Detail

  AZIZIAN, M., SKALICKÝ, J., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless control of brushless DC motor drives using a frequency independent phase shifter. In X. international symposium on electric machinery in Prague. Praha: abc, 2002. p. 82 ( p.)ISBN: 80-000- 000.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. The control of the switched- mode power supplies. In Telekomunications and signal processing TSP - 2002. Brno: VUT, 2002. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  HUTÁK, P., VOREL, P. Použití ultrakapacitoru v elektrické trakci. In SYMEP 2002. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. p. 210 ( p.)ISBN: 80-7083-612- 1.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematický model levitačního elektromagnetu. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. p. 213 ( p.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

 • 2001

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Studie pro návrh výkonového rekuperačního měniče. Studie pro návrh výkonového rekuperačního měniče. VUT FEI Brno: UNIS Brno, 2001.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematické modely levitačního elektromagnetu. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2001. p. 169 ( p.)ISBN: 80-02-01434- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. ZPĚTNOVAZEBNÍ REGULACE SPÍNANÝCH ZDROJŮ. In XXVII Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. p. 158 ( p.)ISBN: 80-02-01434- 0.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. REGULACE VÝKONOVÝCH SPÍNANÝCH ZDROJŮ. In EPVE 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Technická 8, 616 00 Brno, 2001. p. 238 ( p.)ISBN: 80-214-1987- 3.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. Conrol of switched-mode power supplies. In EDPE' 01. Košice: Mercury- Smékal Publishing House, 2001. p. 342 ( p.)ISBN: 80-89061-46- X.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. MATHEMATICAL MODELS OF THE LEVITATION ELECTROMAGNET. In EDPE 2001. Podbánské: Mercury - Smékal, 2001. p. 130 ( p.)ISBN: 80-89061-46- X.
  Detail

 • 2000

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., FEILER, Z. Position control of Levitation Electromagnet and Magnetic Bearings. In Proc. of 9th Int. Conf. PEMC 2000. Košice: TU Košice, 2000. p. 35- 39 ( p.)ISBN: 80-88922-24- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., FEILER, Z., HUTÁK, P. Engineer Design of Levitation Electromagnet. In Proc. of 9th Int. Conf. PEMC 2000. Košice: TU Košice, 2000. p. 203- 205 ( p.)ISBN: 80-88922-22- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.