doc. Ing.

Pavel Šilhavý

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6936
silhavy@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.

Creative activities

 • ŠILHAVÝ, P.: IP-POv4.0; Modul pulsního oximetru, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.: IP-CB_v1.0; Čidlo tlaku a bublin v infuzním roztoku, realizované pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO. (prototyp)
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.: IP-KOv1.0; Kalibrační pulsní oximetr, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.: ADSL_TEQ_v7; Autorizovaný software - Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro ADSL. Brno. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.: TEQ_VDSL_tool; Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro VDSL. FEKT, UTKO, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.: FMT_tool; FMT tool pro návrh filtrů a výpočet koeficientů polyfázových filtrů využívaných v FMT modulaci. FEKT, UTKO, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; DANĚČEK, V.; PFEIFER, V.: Infuzni Pumpa; Prototyp Infuzní pumpy s centrálním dispečinkem a vazbou na nemocniční informační systém, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.: HUF1; Generátor zadání a řešení pro návrh Huffmanova kódu. UTKO, FEKT, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.: FMTtoolbox; FMTtoolbox. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M.: FMTmodem; Filtered Multitone Modem. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P.: TCC - Analyzátor výkonnosti; Software pro analýzu výkonnosti turbo konvolučních kódů. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P.: TBC - Simulační nástroj; Simulační nástroj turbo blokových kódů. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ZEMAN, V.; ŠILHAVÝ, P.; ČÍKA, P.; GRABOVSKÝ, Š.: Zátěžový hardwarový tester ICT; Zátěžový HW tester ICT. Ústav telekomunikací VUT v Brně.. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.