doc. PhDr.

Milena Krhutová

Ph.D.

FEEC, UJAZ – Associate professor

+420 54114 6040
krhutova@vut.cz

Send BUT message

doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.

Publications

 • 2013

  KRHUTOVÁ, M. English Studies, Department of Foreign Languages. B. B. Brno: Vutium, Brno, 2013. 116 p. ISBN: 978-80-214-4837- 7.
  Detail

  SMUTNÝ, M.; KRHUTOVÁ, M. Explicitness and Implicitness in Professional Discourse. Academic Journal of Science, 2013, vol. 2013 (2), no. 2, p. 533-541. ISSN: 2165- 6282.
  Detail

 • 2012

  KRHUTOVÁ, M. Discourse Community of Professionals. International Journal of Arts and Sciences, 2012, vol. 5, no. 3, p. 391-398. ISSN: 1944- 6934.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Approaches to Recipients in Professinal Texts. Journal of Teaching and Education, 2012, vol. 1, no. 1/ 7, p. 33-41. ISSN: 2165- 6266.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Politeness Principle in Scientific Texts. Academic Journal of Science, 2012, vol. 1(2), no. 1, p. 449-457. ISSN: 2165- 6282.
  Detail

 • 2010

  KRHUTOVÁ, M. Parameters of Professional Discourse. U.S.A.: International Journal of Arts and Sciences, 2010. p. 29-34.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Parameters of Professional Discourse. LAP. LAP. U.S.A., Great Britain: Lambert Academic Publishing, 2010. 200 p. ISBN: 978-3-8383-6063- 8.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. European Project in Language Education of Academics and Postgraduates. 2010.
  Detail

 • 2009

  NEUWIRTHOVÁ, L.; KRHUTOVÁ, M. The Exploitation of Professional Engineering Knowledge in Teaching English for Electrical Engineering. In The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. USA, Florida, Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2009. p. 121-126. ISBN: 978-1-934272-58- 9.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Vliv angličtiny na české odborné texty v elektrotechnickém inženýrství. In Krčmová, M. (ed.): Integrace v jazycích, jazyky v integraci. Jazyk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. p. 213-228. ISBN: 978-80-7422-001- 2.
  Detail

 • 2008

  KRHUTOVÁ, M. Pragmatic aspects of English for Engineering. In Innovations 2008. iNEER. U.S.A.: Begell House Publishing, 2008. p. 63-71. ISBN: 978-0-9741252-8- 2.
  Detail

 • 2007

  KRHUTOVÁ, M. Pragmatic Aspects of English for Engineering. Coimbra, Portugal: University of Coimbra, Portugal, 2007. p. 192 ( p.)
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Závěrečná zpráva rozvojového projektu "Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa. 2007. p. 1-2.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ " Víceúčelové počítačové multimediální učebny. 2007. p. 1-4.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Pragmatic Aspects of English for Engineering. In Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, Portugal, 2007. ISBN: 978-972-8055-14- 1.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. The Language of Electrical Engineering as a Special Province. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r. o. Brno, 2007. 155 p. ISBN: 978-80-7204-562- 4.
  Detail

 • 2006

  Milena Krhutová. The Appropriate English for Engineering Qualifications. In 9th International Conference on Engineering Education, San Juan, Puerto Rico, USA. University of Puerto Rico, San Juan, USA: 2006. p. 207 ( p.)ISBN: 1-58874-649- 6.
  Detail

 • 2005

  Krhutová M., Malíková D. The Role of ELT in Internationalization of Structured Engineering Study Programmes. In International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership". 2005. p. 470 ( p.)ISSN: 1562- 3580.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Challenges of Changing the Status of a Language Department at a Technical University. Ingenieurpädagogik, 2005, vol. 51, no. 9, p. 494 ( p.)ISSN: 0724- 8873.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. The Role of ELT in Internationalization of Engineering Study Programmes. 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  Milena Krhutová. In Ingenieurpädagogik. 2005. p. 380 ( p.)ISSN: 0724- 8873.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. The Role of ELT in Internationazation of Structured Engineering Study Programmes. In Brno: Akademické nakladatelství, CERM, 2005. p. 460 ( p.)
  Detail

 • 2004

  KRHUTOVÁ, M. Specific Stylistic Features of English of Electrical Engineering. In International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership". 2004. p. 1624- 1629 ( p.)ISSN: 1562- 3580.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Specific Stylistic Features of English of Electrical Engineering. In International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership". 2004. p. 1 ( p.)ISSN: 1562- 3580.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Stylistic Features of English of Electrical Engineering. In 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2003

  KRHUTOVÁ, M. The Language of Electrical Engineering. In Symposium der Internationalen Gesellschaft fuer Ingenieurpaedagogik. Karlsruhe, Spolková republika Německo: IGIP, 2003. p. 228 ( p.)ISBN: 3-00-012081- 5.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. The Language of Electrical Engineering as a Special Province. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Co je to odborná angličtina?. 2003, vol. XIII, no. 10, p. 18 ( p.)
  Detail | WWW

 • 2002

  KRHUTOVÁ, M. 26.září - Evropský den jazyků. Události na VUT v Brně, 2002, vol. 12, no. 8, p. 21 ( p.)ISSN: 1211- 4421.
  Detail

 • 2001

  KRHUTOVÁ, M. Students of Engineering and their Language Education. In 2001.
  Detail

  KRHUTOVÁ, M. Jazyková politika na vysokých školách nefilologického zaměření. 2001.
  Detail

 • 2000

  KRHUTOVÁ, M. Final Report of BUT to the project "Phare Multi-Country Programme in Higher Education, European Dimension of Institutional Quality Management". 2000.
  Detail

 • 1998

  KRHUTOVÁ, M. The Introduction, Status and Management of ESP at a Technical University. 1998.
  Detail

 • 1997

  KRHUTOVÁ, M. S.A.C. - a new alternative in ESP ?. 1997.
  Detail

 • 1996

  NEUWIRTHOVÁ, L., KRHUTOVÁ, M. The Influence of Credit System on ESP at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, TU Brno. In First slovak ESP conference Banská Bystrica. 1. Bratislava: British Council, Pánská 17, Bratislava, 1996. p. 70 ( p.)ISBN: 80-967388-.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.