Ing.

Michal Krbal

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6243
krbal@vut.cz

Send BUT message

Ing. Michal Krbal, Ph.D.

Creative activities

 • KRBAL, M.; BAXANT, P.: LCS01; Laboratorní regulovatelný proudový zdroj - určený k napájení LED. Laboratoř světelné techniky. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/254-laboratory-regulated-current-source-lcs01. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/254-laboratory-regulated-current-source-lcs01, number of downloads: 1
  Detail

 • TOPOLÁNEK, D.; KRBAL, M.: Model distribuční soustavy; Výzkumný model části distribuční sítě vysokého napětí. Laboratoř elektrických ochran. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/253-experimental-model-of-mv-distribution-network. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/253-experimental-model-of-mv-distribution-network, number of downloads: 1
  Detail

 • BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; PAVELKA, T.: LDA; Luminance Distribution Analyzer - LDA 1.0. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5 602 00 Brno. (prototyp)
  Detail

 • WASSERBAUER, V.; KRBAL, M.: KMEPKD; Kombinovaný měřič elektrické pevnosti kapalných dielektrik. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)
  Detail

 • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.: Cable_Induction_Heat 1.0; Automatický indukční ohřev vysokonapěťových kabelů pro kombinované zkoušky. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.: Current_Limiter 1.0; Proudový limitér pro vysokonapěťové zdroje. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.: AC_Source_Rectifier 1.0; Usměrňovací set k střídavému zdroji. T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: DC Source 1.2 kV; Přesný regulovaný stejnosměrný zdroj 1,2 kV. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: Small electrode system; Měřicí elektrodový systém pro malé vzorky pevných dielektrických materiálů. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.