Product detail

Proudový limitér pro vysokonapěťové zdroje

KRBAL, M. WASSERBAUER, V. ORSÁGOVÁ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Proudový limitér je určen pro omezení výstupního proudu ze zkušebního střídavého nebo stejnosměrného zdroje pro účely realizace výdržných zkoušek za mokra a jiných zkoušek vyžadujících proudové omezení na výstupu zdroje. Aktivní látkou limitéru je destilovaná voda s nastavitelnou vodivostí. Maximální rozdílové napětí na limitéru je 200 kV s maximální krátkodobou výkonovou ztrátou 100 kW.

Keywords

proudový limitér, rezistor, destilovaná voda

Create date

6. 12. 2016

Location

T14-FEKT, VTPPL-A-Technická 14, budova A, A122-VELÍN

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek