Ing.

Michal Horák

Ph.D.

CEITEC, RG-1-04 – Other teaching position

michal.horak2@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Horák, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Tuesday, 16:00-17:00, A2/501 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Pouze po předchozí domluvě mailem či během cvičení.

Lectured courses

3FPhysics II
Exercise, Czech, winter, FME, ÚFI

* Valid data for academic year 2021/2022