Ing.

Michal Horák

Ph.D.

CEITEC, RG-1-04 – Other teaching position

michal.horak2@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Horák, Ph.D.

Projects

 • 2019

  Tři nové oblasti plazmoniky: amalgam jako nový materiál pro plazmoniku, vliv substrátu luminiscentního ve viditelné oblasti a srovnání polykrystalického a monokrystalického kovu , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Spektrální a prostorové mapování vlastností lokalizovaných plazmonických rezonancí v nanostrukturách zesilujících elektrické a magnetické pole, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  ATHENA - MAGNETIC DIVERTER, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 30.09.2021
  Detail

 • 2017

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Spektrální a prostorové mapování vlastností lokalizovaných plazmonických rezonancí v Babinetovsky komplementárních kovových nanostrukturách , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail