prof. Ing.

Martin Weiter

Ph.D.

BUT – Vice-Rector for Research, Development and Creative Activities

+420 54114 5206
vicerector.research@vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Creative activities

 • KOVALENKO, A.; YADAV, R.; VALA, M.; WEITER, M.: Organic_magnetic_solar; Organický solární článek s uspořádanými feritovými nanočásticemi. Laboratoř čistých prostor CMV. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠIMEK, V.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; RŮŽIČKA, R.: PROBESTATION; Měřicí stanice pro oblast organické elektroniky. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/515/. (funkční vzorek)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/515/, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠIMEK, V.; STŘÍTESKÝ, S.; RŮŽIČKA, R.; WEITER, M.: HYBORG; Hybridní platforma s multifunkčními obvodovými komponentami. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/516/. (funkční vzorek)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/516/, number of downloads: 2
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.