Marie Vlachová

FME, LFFHT

+420 54114 4905, +420 54114 4937
vlachova@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Marie Vlachová

Creative activities

  • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; DYNTERA, P.; VLACHOVÁ, M.: OT01 13620 09 2019; Ověřená technologie výroby polymerních dutých vláken pro HVAC. OT01 13620 09 2019 technická dokumentace potvrzená partnerem je v archivu \\lab4\Heatlab\Projekty. (ověřená technologie)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.