doc. Ing. Bc.

Marek Semela

Ph.D.

IFE, OAN – Head

+420 54114 8912
Marek.Semela@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Publications

 • 2023

  BUCSUHÁZY, K.; MORAVCOVÁ, P.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; MIKULEC, R.; KŘIŽÁK, M.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; DLUGOŠ, J.; ZŮVALA, R. Analýza poškození vozidel: Průvodce metodami dokumentace a kvantifikace deformační energie. 1. 1. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2023. 271 p. ISBN: 978-80-88655-00-8.
  Detail

  MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. The Use of a Suitable Simulation Tool for Traffic Modelling. Scientific Proceedings KOKA 2023. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilového a dopravního inženýrství, 2023. p. 1-12. ISBN: 978-80-214-6164-2.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; MORAVCOVÁ, P.; BELÁK, M.; SEMELA, M.; MIKULEC, R.; KŘIŽÁK, M.; BRADÁČ, A.; MOTL, J.; TEREZA, M.; SEDLÁČKOVÁ, M.; RAK, M.; KOVAŘÍK, T.; DLUGOŠ, J.; ZŮVALA, R. Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidla. Soudní inženýrství, 2023, no. 2, p. 22-31. ISSN: 2788-2764.
  Detail | WWW

  BILÍK, M.; HANIŠKA, J.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; BELÁK, M.; BILÍK, T.; BRADÁČ, A.; JELÍNEK, D.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; RAK, M. The Difference in Parameters of Driving Dynamics of a Vehicle with Various Powertrains. Proceedings of 31st Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Limassol, Cyprus: EVU, 2023.
  Detail | Full text in the Digital Library

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; RAK, M. How to Assess the Dangerousness of Driving Situations at Pedestrian Crossings. Proceedings of 31st Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Limassol, Cyprus: EVU, 2023.
  Detail | Full text in the Digital Library

 • 2022

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MAXERA, P. Postup při zpracování znaleckého posudku práce s daty. Soudní inženýrství, 2022, vol. 33, no. 1, p. 38-49. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; ĎATKO, M.; VOJTÍŠEK, T. Moderní analýza závažné dopravní nehody. Mikulov: 2022.
  Detail

  HRUBÝ, J.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. ÚLOHA EXPERIMENTU PŘI PORANĚNÍ LIDSKÉHO ORGANISMU V DŮSLEDKU DOPRAVNÍCH NEHOD. 2022.
  Detail

 • 2021

  NĚMCOVÁ, A.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; SMÍŠEK, R.; MÉZL, M.; HESKO, B.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; MAXERA, P.; SEITL, M.; DOMINIK, T.; SEMELA, M.; ŠUCHA, M.; KOLÁŘ, R. Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2021, vol. 22, no. 6, p. 3214-3233. ISSN: 1558-0016.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  J. Hruby, B. Wham, Z. Krobot, A. Valerian, M. Semela. Experimental investigation of human head interaction with deformable elasto-plastic unsecured object placed in the vehicle during vehicular frontal crash. XXVIII Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) - Program & Abstracts. 1. Stockholm: International society of biomechanics, 2021. ISBN: -.
  Detail | WWW

  J. Hruby. B. Wham, Z. Krobot. M. Semela, A. Vemola, F. Wyrwol. EXPERIMENTAL HEAD INJURY INVESTIGATION – HEAD IMPACT WITH LOOSE OBJECTS IN VEHICLE DURING VEHICULAR FRONTAL CRASH. BOOK OF ABSTRACTS ESB2021 ONLINE. 1. Milano: European society of Biomechanics, 2021. p. 404-404. ISBN: -.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; ĎATKO, M.; VOJTÍŠEK, T. Analýza závažné dopravní nehody. Mikulov: 2021.
  Detail

  MIKULEC, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; TOKAŘ, S.; BILÍK, M.; KŘIŽÁK, M.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; HARING, A.; RÁBEK, V. Obsolete or Viable? Revision of Lane-Change Manoeuvre Duration Empirical Calculation. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 24, p. 1-11. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KLEDUS, R. a kol. Znalecký standard č. I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 217 p. ISBN: 978-80-7623-076-7.
  Detail | WWW

  MIKULEC, R.; SEMELA, M. Analýza nehod s převracením vozidel - případová studie. Soudní inženýrství, 2021, vol. 2021, no. 2, p. 14-19. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2020

  MIKULEC, R.; TOKAŘ, S.; SEMELA, M. Case Study - Single Vehicle Rollover Accidents. Impact the journal of the Institute of Traffic Accident Investigators, 2020, vol. 27, no. 3, p. 26-32. ISSN: 0959-4302.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; BILÍK, M.; RÁBEK, V.; ZŮVALA, R. Analysis of selected off-road glances during driving in real road traffic. In Transportation Research Procedia. Transportation Research Procedia. Elsevier, 2020. p. 580-586. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. p. 95-100.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; SEMELA, M.; STÁŇA, I.; GRUBEROVÁ, O. Analysis of Driver Reaction During Braking and Avoidance Maneuver. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP, 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  MIKULEC, R.; SEMELA, M.; KŘIŽÁK, M. Vehicle Dynamics Analysis – Wet Road Surface. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2018. p. 387-392. ISBN: 978-86-916153-4-5.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; SEMELA, M.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analysis of selected types of advertisement influencing the driver´s visual attention in real road traffic. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2018. Road and Rail Infrastructure V. Zagreb: Department of Transportation University of Zagreb, 2018. p. 1083-1088. ISBN: 978-953-8168-25-3. ISSN: 1848-9850.
  Detail

  SEMELA, M.; PANČÍK, J.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Auto recalls and software quality in the automotive sector. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2018, vol. 5, no. 17, p. 1-8. ISSN: 2032-9407.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O.; STÁŇA, I.; SEMELA, M. Analysis of Driver Reaction Time for People Suffering from Parkinson Disease. In International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2018. p. 780-786. ISBN: 978-86-916153-4-5.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; RYBKA, J.; SEMELA, M. THE COMPREHENSIVE ANALYSIS OF A HIGH RISK SITE: A CASE STUDY. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2018. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC CIVIL ENGINEERING, 2018. p. 1379-1385. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; MAXERA, P.; BELÁK, M. Evaluation of Environmental Limit States at Appraisement of Trucks. In SGEM 2018 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. p. 359-366. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MIKULEC, R.; TOKAŘ, S.; SEMELA, M. CASE STUDY OF VEHICLE SIDE CRASHES WITH TRAMS. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2018. Road and Rail Infrastructure V. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC CIVIL ENGINEERING, 2018. p. 1393-1399. ISBN: 978-953-8168-25-3. ISSN: 1848-9850.
  Detail | WWW

  KŘIŽÁK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MIKULEC, R. Restrictions of Using Speedometer Readings for Determining Vehicle Collision Speed. In Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC CIVIL ENGINEERING, 2018. p. 1659-1664. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2017. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 42-71. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 225-232. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2017

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, vol. 19, no. numer specjalny, p. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M. Case Study: Reaction Time of Children According to Age. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2017. p. 408-413. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; STÁŇA, I.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F. ANALYSIS OF SELECTED DISTRACTING FACTORS INFLUENCING MOTORIC COMPONENT OF REACTION TIME USING ELECTROMYOGRAPHY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC DEVELOPMENT, LOGISTICS & SUSTAINABLE TRANSPORT. Croatia: 2017. p. 41-50. ISBN: 978-953-243-090-5.
  Detail | WWW

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 116-129. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

 • 2016

  SEMELA, M.; COUFAL, T. Determination of Selected Crash Parameters in Head-on Vehicle Collision with Rollover. PROMET– Traffic &Transportation, 2016, vol. 28, no. 1, p. 81-89. ISSN: 0353-5320.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PROCHAZKA, D.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; BRADA, M.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; TICOVÁ, B.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; KAISER, J. Detection of visually unrecognizable braking tracks using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, a feasibility study. Spectrochimica Acta Part B, 2016, no. 118, p. 90-97. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAM, V.; SEMELA, M. Issues of Hazardous Materials Transport and Possibilities of Safety Measures in the Concept of Smart Cities (extended version). EAI Endored Transactions on Smart Cities, 2016, vol. 1/ 2016, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2518-3893.
  Detail | WWW

  SEMELA, M.; KLEDUS, R.; KUHROVÁ, K.; LORENCOVÁ, M.; JANÍČEK, P. Systems approach to limit states in assessment of buildings. In Conference proceedings, Book 5, Volume III. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016. p. 593-604. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. p. 35-41.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; PANÁČEK, V. Analýza reakční doby dětí. Proceedings of Expert Forensic Science 2016. Brno: 2016. p. 45-53. ISBN: 978-80-214-5321-0.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. Comparison of selected impact parameters by side vehicle crash tests with computational software results. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE. Belgrade, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016. p. 634-641. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail | WWW

  PANÁČEK, V.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Impact of Usable Coefficient of Adhesion between Tyre and Road Surface by Modern Vehicle on its Dynamics while Driving and Braking in the Curve. TRANSPORT, 2016, vol. 31, no. 2, p. 142-146. ISSN: 1648-3480.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  SEMELA, M.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. Parametry dynamiki ruchu samochodów wyposazonych w system ESP w okreslonych manewrach. Paragraf na drodze, 2015, vol. 1, no. 1, p. 297-310. ISSN: 1505- 3520.
  Detail

  SEMELA, M.; COUFAL, T. Prezentace výsledků z čelní nárazové zkoušky s malým překrytím. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. p. 19-37. ISBN: 978-80-214-5100- 1.
  Detail

  KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M.; SVOZIL, M. Analysis of dynamic movement of vehicle body and its effects to vehicle crew using monitoring and measuring system. In Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. p. 113-118. ISBN: 978-80-971432-2- 0. ISSN: 1338- 5232.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; KLEDUS, R.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 133-137. ISBN: 978-80-214-5244-2.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M. Analysis of Drivers' Conduct while Driving over Pedestrian Crossing by Using Eyetracking Method. Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. p. 140-146. ISBN: 978-80-971432-2-0. ISSN: 1338-5232.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, vol. 26, no. 1, p. 22-33. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050 - doplněk). Brno: 2015. p. 1-17.
  Detail

  PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Detection of tire tread particles using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2015, vol. 108, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M. Analýza kolizního děje (vybrzďování) na rychlostní komunikaci R10 (4139). 2015. p. 1-46.
  Detail

 • 2014

  SEMELA, M.; COUFAL, T. Research of Impact Parameters for Traffic Accident Analysis in Case of Small Overlap Crash Test. 2nd Annual International Conference on Forensic Science - Criminalistics Research, 2014, vol. 2, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2382- 5642.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M.; KLEDUS, R. Ocenění vozidla Mercedes Benz CL 600 C 1503. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; BILÍK, M.; SEMELA, M. Posouzení technického stavu vozidla Porsche Cayenne Turbo C 1507. 2014.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M. Atypická dopravní nehoda vozidla Porsche s chodkyní. 2014. p. 1-251.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehody vozidla Volkswagen (4121). Brno: 2014. p. 1-29.
  Detail

  SEMELA, M.; VERTAL, P.; VÉMOLA, A. Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov. Soudní inženýrství, 2014, vol. 25, no. 2- 3, p. 111-120. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  COUFAL, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Střet vozidla Citröen s chodcem (4114). Brno: 2014. p. 1-53.
  Detail

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou jízdních souprav C 1498. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Střet vozidla Škoda s chodcem C 1478. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou motocyklu C 1479. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu C 1480. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M. Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do silničního propustku C 1495. 2014.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4092). 2014. p. 1-38.
  Detail

 • 2013

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KŘIŽÁK, M. Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce. In ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 68-105. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Systémový přístup při forenzně- inženýrském zkoumání. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. p. 804-821. ISBN: 978-80-7380-440- 4.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda terénního vozidla (4030). Brno: 2013. p. 1-21.
  Detail

  ABOELHASSAN, M.; SEMELA, M. Traffic Accidents In Africa Compared To Europe. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4704- 2.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. Sborník příspěvků z odborné konference "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. p. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4-0.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4069). 2013. p. 1-35.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M. Analysis Of Drivers Conduct While Driving Over Modern Pedestrian Crossings. In Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 107-117. ISBN: 978-88-903072-7- 0.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; SEMELA, M.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Light Reflective Attributes Of Selected Materials. Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 203-210. ISBN: 978-88-903072-7-0.
  Detail

  VERTAL, P.; SEMELA, M. STOCHASTIC SIMULATION OF CRITICAL TRAFFIC SITUATIONS ONTO JUNCTION TURN- LEFT. In Sborník. Žilina: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0693- 0.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a cyklisty (4041). 2013. p. 1-37.
  Detail

  KHATIB, N.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Reconstruction Of A Motorcycle Head-on Collision - Czech Republic Case Study. In Automotive Engineering for Improved Safety JUMV. Belgrade: 2013. p. 1-14. ISBN: 978-86-80941-38- 7.
  Detail | WWW

 • 2012

  SEMELA, M. Analýza silničních nehod II. Brno: 2012. p. 1-83. ISBN: 978-80-214-4549- 9.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. p. 1-41.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. p. 1-2.
  Detail

  FEDRA, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních vozidel (C102). 2012. p. 1-36.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda osobního vozidla (4014). 2012. p. 1-25.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Analýza technické přijatelnosti vzniku poškození na vozidlech ve vztahu k popisované pojistné události. 2012. p. 1-2.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu (4002). 2012. p. 1-12.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Pokus o pojistný podvod, střet dvou vozidel C 1405. 2012.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4018). 2012. p. 1-14.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3987). 2012. p. 1-14.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Experimental Research on the differences in a driver' s perception of objects from stationary and moving vehicles. International Journal of Forensic Engineering, 2012, vol. 1, no. 2, p. 167-182. ISSN: 1744- 9944.
  Detail

 • 2011

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu (č. 3924). 2011.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny střetu dvou automobilů (3939). Brno: 2011.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda mezi osobním a nákladním vozidlem (3954). 2011. p. 1-20.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3968). 2011. p. 1-24.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; CUPAL, M. Experimental research of differences in driver' s perception of objects from the stationary and moving vehicles. In 13. EAEC 2011 European Automotive Congress 13. - 16. 6. 2011 (Valencia) - Programme and proceedings (DVD-ROM). EAEC. Valencia (Španělsko): EAEC 2011, 2011. p. 1-11. ISBN: 978-84-615-1794- 7.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti. In Sborník konference BRNOSAFETY 2011. Brno: 2011. p. 35-47. ISBN: 978-80-7293-280- 1.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Střet osobního vozidla s chodcem (3920). 2011. p. 1-36.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22, no. 2- 3, p. 89-101. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; PANÁČEK, V. Využití záměrných poškození vozidel při řešení pojistných podvodů. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. VUT v Brně, 2011. p. 16-21. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 120-142. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; VAVRA, L. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních automobilů (C 3913). 2011.
  Detail

 • 2010

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Vzorový znalecký posudek s podporou simulačního programu. In Sborník příspěvků XIX. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, 22.-23.1. 2010 Kongresové centrum Brno 2010. Brno: VUT v Brně, ÚSI, 2010. p. 1-34. ISBN: 978-80-214-4037-1.
  Detail

  SEMELA, M. Možnost zjištění obvyklého pohybu vozidel a chodců na konkrétní křižovatce. Soudní inženýrství, 2010, vol. 20, no. 5, p. 240-243. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  SEMELA, M. Interpretace výsledků analýzy v otázce "přednosti v jízdě". Soudní inženýrství, 2010, vol. 20, no. 6, p. 286-290. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení poškození na vozidle v souvislosti s dopravní nehodou (C 1299). Brno: 2010. p. 1-31.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a technické příčiny vzniku nehodového děje - střetu 3 vozidel (C 1307). 2010.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Comparative Perception of Objects by Drivers from Stationary and Moving Vehicles in Regular Road Traffic. In 19th EVU Congress Prague 2010 - Proceedings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-28. ISBN: 978-80-7399-136- 4.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (C 1334). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a technické příčiny střetu dvou vozidel na křižovatce (C 1295). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (D 1170). 2010.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vergleich der Wahrnehmung der Objekte durch den Fahrer aus dem fahrenden und dem stehenden Fahrzeug auf Grund der Fahrproben im gewöhnlichen Strassenverkehr. In 19. EVU Jahrestagung Prag 2010 - Tagugsband. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-30. ISBN: 978-80-7399-137-1.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a příčiny střetu vozidla s chodkyní (C 1318). 2010.
  Detail

 • 2009

  SEMELA, M. Konkrétní aplikace metody ZZH+ ZZE a metody průniku pásem na centrickém střetu. In Sborník XVIII. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, 23.-24.1. 2009 Kongresové centrum Brno 2009. Brno: VUT v Brně, ÚSI, 2009. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-3808- 8.
  Detail

  PROCHAZKA, E.; SEMELA, M. Určení osoby řidiče po nehodě s vícenásobným převrácením vozidla. In Sborník příspěvků XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, 5.-6.6. 2009 Kongresové centrum Brno 2009. Brno: VUT v Brně, ÚSI, 2009. p. 34-34. ISBN: 978-80-214-3915-3.
  Detail

  SEMELA, M. Komplexní systém pro analýzu silniční nehody - střet dvou automobilů na křižovatce - disertační práce. VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství: 2009. p. 1-126.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Posouzení zatékání do podélných nosníků motoru. (C1290). 2009.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla s motocyklem (C 1271). 2009. p. 1-30.
  Detail

  SEMELA, M. Konkrétní aplikace metody ZZH+ZZE a metody průniku pásem na centrickém střetu vozidel. Soudní inženýrství, 2009, vol. 20, no. 2, p. 100-103. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou vozidel (C 1281). 2009.
  Detail

 • 2007

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 3/ 2007, p. 118-129. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M. Softwarová podpora pro obrázkovou prezentaci výsledku analýzy silniční nehody. In Sborník konference doktorského studia Juniorstav. FAST Brno: VUT v Brně, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vyžádaná prezentace programu Virtual Crash na konkrétních nehodách. Eforie: Konference kriminalistických ústavů Rumunska, Eforie (Rumunsko), 2007, 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Znalecká činnost v Rumunsku. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 2/ 2007, p. 110-112. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. In Sborník mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod, 9. 6. 2007 Kongresové centrum Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. p. 1-19. ISBN: 978-80-7204-533- 4.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu nehody s cestujícím na střeše (C 1163). 2007. p. 1-35.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení příčiny nehody - pojistný podvod (C 1158). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Posouzení nehody dvou vozidel (C 1180). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení příčiny střetu vozidel (C 1145). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení střetu vozidla s autobusem (C 1142). 2007. p. 1-35.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1161). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1175). 2007.
  Detail

 • 2006

  SEMELA, M. Projekt QUERY - analytik silničních nehod v Evropě. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 1-80.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny poškození vozidla Peugeot (C 1114). 2006. p. 1-32.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilů (C 1136). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody ve věci střetu tří vozidel (C 1095). 2006. p. 1-26.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny nehody dvou vozidel (C 1108). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Technická příčina nehody dvou vozidel (C 1110). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Poškození vozidla Mercedes po nehodě a vliv závady (C 1135). 2006. p. 1-32.
  Detail

  SEMELA, M. Projekt Query. Soudní inženýrství, 2006, vol. 17, no. 5/ 2006, p. 249-254. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M. Střet dvou motocyklů - reálná řešená nehoda. In Elekronický sborník Mezinárodní konference znalců, analytiků silničních nehod, Brno 2006. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2006. p. 1-19.
  Detail

  SEMELA, M. Kolize osobního vozidla s cyklistou. In Sborník konference doktorského studia Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 1-5. ISBN: 80-214-3115- 6.
  Detail

 • 2005

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 1043). 2005.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny nehody - střetu dvou vozidel (C 1088). 2005. p. 1-26.
  Detail

  SEMELA, M. Nárazové zkoušky vozidel. Neumuenster 2004 SRN. Průběh a výsledky. In Sborník konference doktorského studia Juniorstav. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 1-4. ISBN: 80-214-2828- 7.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou motocyklů (C 1081). 2005.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Zjištění příčiny požáru nákladního automobilu (C 1051). 2005. p. 1-35.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny nehody a posouzení výše škody (C 1058). 2005. p. 1-28.
  Detail

 • 2004

  SEMELA, M. Stabilizační systém jako bezpečnostní prvek automobilu. In Sborník konference doktorského studia Juniorstav. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 1-6. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  SEMELA, M. Stabilizační systém jako bezpečnostní prvek automobilu. Soudní inženýrství, 2004, vol. 15, no. 4/ 2004, p. 1-5. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1027). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1040). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 992). 2004.
  Detail

 • 2003

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 970). 2003.
  Detail

  SEMELA, M. Analýza rozjezdu cyklistů. In Sborník konference doktorského studia Juniorstav 2003. FAST Brno: VUT v Brně, 2003.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.